พรชัย รัตนนนทชัยสุข

นักแปลหนังสือ VI และนักลงทุน VI ตัวจริง

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 21 Dec 08:32 ปิดสมุดวันที่ 15/12/2560 พบ นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 820,500 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 02 Sep 08:32 ปิดสมุดวันที่ 29/08/2560 พบ นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข ลด MCS จำนวน 2,591,300 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 02 Sep 08:32 ปิดสมุดวันที่ 30/08/2560 พบ นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 369,500 หุ้น