สถาพร งามเรืองพงศ์

Hongvalue นักลงทุน VI ชื่อดัง

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 22 May 08:32 ปิดสมุดวันที่ 16/05/2561 พบ นายสถาพร งามเรืองพงศ์ ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ AEONTS
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 04 May 08:31 ปิดสมุดวันที่ 27/04/2561 พบ นายสถาพร งามเรืองพงศ์ เก็บ KTC เพิ่ม 2,000 หุ้น
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 13 Mar 08:31 ปิดสมุดวันที่ 07/03/2561 พบ นายสถาพร งามเรืองพงศ์ ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ RS
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 06 Mar 08:31 ปิดสมุดวันที่ 27/02/2561 พบ นายสถาพร งามเรืองพงศ์ ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ KTC