อนุรักษ์ บุญแสวง

“โจ ลูกอีสาน” นักลงทุน VI รุ่นใหม่

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 06 Sep 08:32 ปิดสมุดวันที่ 31/08/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ TKS
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 31 Aug 08:32 ปิดสมุดวันที่ 28/08/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง เก็บ WINNER เพิ่ม 401,900 หุ้น
BANGKOKBIZNEWS อนุรักษ์ บุญแสวง 18 Jun 22:31 เซียน..! ส่องหุ้นครึ่งปีหลัง แนะสูตรรอด“ช้า แต่ ชัวร์”
MONEYCHANNEL อนุรักษ์ บุญแสวง 24 May 15:34 "โจ ลูกอีสาน" ชีวิตเริ่มต้นจากศุนย์ เซียนหุ้นที่เริ่มสนใจศึกษาหุ้นตั้งแต่มัธยม
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 17 May 08:32 ปิดสมุดวันที่ 12/05/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง เก็บ PJW เพิ่ม 3,340,000 หุ้น
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 17 May 08:32 ปิดสมุดวันที่ 12/05/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง เก็บ TRT เพิ่ม 6,600 หุ้น
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 13 May 08:31 ปิดสมุดวันที่ 09/05/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง เก็บ FNS เพิ่ม 1,446,500 หุ้น
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 13 May 08:31 ปิดสมุดวันที่ 05/05/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ RICHY
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 13 May 08:31 ปิดสมุดวันที่ 09/05/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ลด SEAFCO จำนวน 130,300 หุ้น
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 13 May 08:31 ปิดสมุดวันที่ 09/05/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ลด SORKON จำนวน 3,200 หุ้น
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 13 May 08:31 ปิดสมุดวันที่ 09/05/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง เก็บ TPOLY เพิ่ม 708,000 หุ้น
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 10 May 08:31 ปิดสมุดวันที่ 04/05/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง เก็บ HFT เพิ่ม 320,000 หุ้น