อนุรักษ์ บุญแสวง

“โจ ลูกอีสาน” นักลงทุน VI รุ่นใหม่

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 30 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 26/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง เก็บ TKS เพิ่ม 80,000 หุ้น
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 29 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 23/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ TCJ
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 27 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 21/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ OTO
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 20 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 14/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ ASIMAR
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 20 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 14/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ FOCUS
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 17 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ CKP
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 17 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ลด FNS จำนวน 5,321,200 หุ้น
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 17 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ QLT
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 17 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ WIIK
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 16 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 12/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ลด WINNER จำนวน 3,045,000 หุ้น
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 15 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 09/03/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ SE
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 03 Mar 08:31 ปิดสมุดวันที่ 23/02/2561 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ลด TKS จำนวน 228,900 หุ้น
MONEYCHANNEL อนุรักษ์ บุญแสวง 26 Jan 16:33 เลือกหุ้นแบบ “VI สไตล์นอกคอก”
GAPfocus อนุรักษ์ บุญแสวง 04 Jan 08:31 ปิดสมุดวันที่ 27/12/2560 พบ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ลด TKS จำนวน 1,174,000 หุ้น
BANGKOKBIZNEWS อนุรักษ์ บุญแสวง 31 Dec 19:01 4กูรูหุ้นไทย...! เปิดสูตร“รวย” “ลดถือเงินสด & สอยหุ้น”