MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#4
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#10
ในสัปดาห์
#6
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
HOI MBKET 23 Aug 14:53 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER T-FEX AFTERNOON SESSION
HOI MBKET 23 Aug 14:52 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER IN-TREND AFTERNOON SESSION
THUNHOON MBKET 23 Aug 10:34 MBKET มอง TU แนะซื้อสะสม เป้า 24.70 บ.
HOI MBKET 23 Aug 10:34 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER T-FEX MORNING SESSION
HOI MBKET 23 Aug 10:34 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER IN-TREND MORNING SESSION
HOI MBKET 23 Aug 10:33 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : At the Open
EFIN MBKET 23 Aug 09:36 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : สรุปราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 23/08/60
EFIN MBKET 23 Aug 09:36 หุ้นฮ็อต!! : จับตา CK หลังโบรกฯ ตบเท้าเชียร์ซื้อ ดักสตอรี่การประมูลงาน
SET MBKET 23 Aug 08:47 AP42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 CPAL42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 CPAL42P1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 CPF42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 CPF42P1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 CPN42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 CPN42P1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 GLOB42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 GLOW42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 HANA42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 IFEC42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 IVL42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 IVL42P1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 KBAN42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 KBAN42P1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 KCE42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 KKP42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 KTB42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 KTB42P1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 LPN42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 PTT42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 PTT42P1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 QH42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 SCC42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 SCC42P1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 SIRI42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 SPCG42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 STEC42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 SVI42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 TCAP42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 TMB42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 TMB42P1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 UNIQ42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 VGI42C1708A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
SET MBKET 23 Aug 08:47 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MBKET
EFIN MBKET 23 Aug 07:04 รายงาน 10 อันดับมาร์เก็ตแชร์ของโบรกเกอร์ประจำวันที่ 22/08/60
EFIN MBKET 22 Aug 18:05 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน (ภาคค่ำ) 22/08/60
EFIN MBKET 22 Aug 15:35 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน (ภาคบ่าย) 22/08/60
EFIN MBKET 22 Aug 14:36 หุ้นฮ็อต!! : SQ ลุ้นทำ All time high กูรูจ่ออัพเป้าหลังงบโค้ง 2 โดดเด่น
EFIN MBKET 22 Aug 10:35 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานการซื้อขายผ่าน NVDR 22/08/60
THUNHOON MBKET 22 Aug 09:34 MBKET ส่อง CK คาดQ3/60ชะลอตัว แต่อนาคตจะมีการประมูลโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลหลายโครงการ เป้า 34 บ.
HOI MBKET 22 Aug 09:22 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CK แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 34.00 บ.
HOI MBKET 22 Aug 09:17 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER T-FEX MORNING SESSION
HOI MBKET 22 Aug 09:09 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER IN-TREND MORNING SESSION
EFIN MBKET 22 Aug 08:05 รายงาน 10 อันดับมาร์เก็ตแชร์ของโบรกเกอร์ประจำวันที่ 21/08/60
HOI MBKET 21 Aug 17:56 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER T-FEX NIGHT SESSION
EFIN MBKET 21 Aug 16:05 SQ บวก 5.22% วอลุ่มแน่น โบรกฯเล็งปรับประมาณกำไรปี 60 ขึ้น หลังครึ่งปีแรกกำไรคิดเป็น 80% ของทั้งปี
KAOHOON MBKET 21 Aug 15:33 TVD พุ่งพรวดกว่า 13% โบรกฯมองกำไร Q2/60 ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
HOI MBKET 21 Aug 14:24 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER IN-TREND AFTERNOON SESSION
HOI MBKET 21 Aug 14:24 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER T-FEX AFTERNOON SESSION
EFIN MBKET 21 Aug 10:35 ประเด็นร้อน!!: 7 บจ.โดดชิงเค้กโรงไฟฟ้าไฮบริดฯ ชีวมวล-โรงงานน้ำตาลเต็งจ๋า
EFIN MBKET 21 Aug 10:05 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : ORI แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมายปี 2561 เท่ากับ 16.30 บาท
THUNHOON MBKET 21 Aug 10:03 MBKET ส่อง TKN โรงงานใหม่ผลักดันการส่งออก แนะถือ เป็น Trading Buy เป้าปีหน้า 23 บ.
BANGKOKBIZNEWS MBKET 21 Aug 10:02 ลุ้นหุ้น '5อุตสาหกรรม' กำไรโต
EFIN MBKET 21 Aug 09:35 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : สรุปราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 21/08/60
HOI MBKET 21 Aug 09:25 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TKN แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาพื้นฐาน ที่ 23.00 บ.
HOI MBKET 21 Aug 09:23 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : ORI แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาพื้นฐาน ที่ 16.30 บ.
HOI MBKET 21 Aug 09:22 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER T-FEX MORNING SESSION
HOI MBKET 21 Aug 09:13 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER IN-TREND MORNING SESSION
HOI MBKET 21 Aug 09:09 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : At the Open
EFIN MBKET 21 Aug 07:34 รายงาน 10 อันดับมาร์เก็ตแชร์ของโบรกเกอร์ประจำวันที่ 18/08/60
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MBKET 18 Aug 18:31 ราคาปิดเทรดวันแรก DW อ้างอิง BJC,PTTGC,SAWAD,TASCO,THCOM,TRUE,ROBINS ขายโดย MBKET
MANAGER MBKET 18 Aug 16:01 ผู้บริหาร MBKET รับม.ล. ปานเทพเป็นผู้ถือหุ้น แต่ดำเนินการในนามบุคคลไม่ใช่องค์กร
EFIN MBKET 18 Aug 15:05 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTT แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย SOTP เท่ากับ 410 บาท
EFIN MBKET 18 Aug 14:35 หุ้นฮ็อต!! : BWG โบรกฯ อัพเป้า รับคว้างานบำบัดน้ำเสีย
HOI MBKET 18 Aug 12:29 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTT แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาพื้นฐาน ที่ 410.00 บ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MBKET 18 Aug 12:01 ราคาเปิดเทรดวันแรก DW อ้างอิง BJC, PTTGC, SAWAD, TASCO, THCOM, TRUE ขายโดย MBKET
EFIN MBKET 18 Aug 10:05 สรุปภาวะ SET50 Futures เช้านี้ส่อแววแกว่งตัวแดนลบตามดาวโจนส์
EFIN MBKET 18 Aug 10:05 สรุปแนวโน้มภาวะตลาดหุ้นไทยเช้านี้ โบรกฯ คาดปรับลงตามหุ้นสหรัฐฯ
BANGKOKBIZNEWS MBKET 18 Aug 10:01 ครึ่งปีกำไรบจ.เกิน '5แสนล้าน'
EFIN MBKET 18 Aug 09:35 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 18/08/60
HOI MBKET 18 Aug 09:28 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER IN-TREND MORNING SESSION
HOI MBKET 18 Aug 09:28 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER T-FEX MORNING SESSION
EFIN MBKET 18 Aug 09:04 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TPIPP แนะนำ `ซื้อ` ราคาเป้าหมาย 8.50 บาท
EFIN MBKET 18 Aug 09:04 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SIRI แนะนำ Take Profit ราคาเป้าหมาย 2 บาท
EFIN MBKET 18 Aug 09:04 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 18/08/60
EFIN MBKET 18 Aug 09:04 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : สรุปราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 18/08/60
THUNHOON MBKET 18 Aug 09:03 MBKET ส่อง TPIPP โครงการเดินหน้าตามแผน หนุนโตสูง แนะซื้อ เป้า 8.50 บ.
THUNHOON MBKET 18 Aug 09:03 MBKET ชี้ SIRI ผลงาน Q2/60 ดีกว่าคาดเล็กน้อย แนะ Take Profit เป้า 2 บ.
HOI MBKET 18 Aug 08:56 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SIRI แนะนำ Take Profit ราคาพื้นฐาน ที่ 2.00 บ.
HOI MBKET 18 Aug 08:55 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TPIPP แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.50 บ.
HOI MBKET 18 Aug 08:54 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : At the Open
EFIN MBKET 18 Aug 07:34 รายงาน 10 อันดับมาร์เก็ตแชร์ของโบรกเกอร์ประจำวันที่ 17/08/60
EFIN MBKET 17 Aug 21:04 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน (ภาคค่ำ) 17/08/60
THUNHOON MBKET 17 Aug 16:33 MBKET ส่อง BH ผสานพลังเก่า-ใหม่ โมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่อง แนะซื้อ เป้า 230 บ.
EFIN MBKET 17 Aug 15:05 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน (ภาคบ่าย) 17/08/60
HOI MBKET 17 Aug 14:58 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER T-FEX AFTERNOON SESSION
HOI MBKET 17 Aug 14:57 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER IN-TREND AFTERNOON SESSION
EFIN MBKET 17 Aug 11:35 PTTGC บวก 2.41% นิวไฮรอบ 3 เดือน โบรกฯคาดผลงานครึ่งปีหลังฟื้นตัว เหตุโรงกลั่นเดินเครื่องปกติ-มีอัพไซด์รับโอน 6 ธุรกิจปิโตรเคมี
HOI MBKET 17 Aug 10:15 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTTGC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 82.00 บ.
HOI MBKET 17 Aug 10:14 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TASCO แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาพื้นฐาน ที่ 27.00 บ.
HOI MBKET 17 Aug 10:13 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER T-FEX MORNING SESSION