MC : บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#171
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#177
ในสัปดาห์
#311
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้บริหารตราสินค้า บริหารการขายและการตลาด การออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MC 21 May 17:31 MC เล็งทบทวนเป้ารายได้ปี 61 ตามการปรับเปลี่ยนงวดปีเป็น ก.ค.-มิ.ย.เริ่มปีนี้
SEC MC 17 May 18:13 วันที่ 16/05/2561 สุณี  เสรีภาณุ ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 12.99 บาท
HOI MC 15 May 18:07 4 เซียนส่องกล้องหุ้น MC วัน/เวลา: 15 พ.ค. 2561 / 16:43:01 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: MC
HOI MC 15 May 15:37 บล.เออีซี : MC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.10 บ. วัน/เวลา: 15 พ.ค. 2561 / 14:21:13 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: MC
HOI MC 15 May 14:38 บล.ทิสโก้ : MC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.80 บ. วัน/เวลา: 15 พ.ค. 2561 / 13:19:38 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: MC
MANAGER MC 15 May 14:02 หลากกลยุทธ์ ดัน MC กำไรสุทธิ 232 ล้านบาท
KAOHOON MC 15 May 12:02 MC ไตรมาส 1/61 กำไรเพิ่มขึ้นเป็น 232.02 ลบ.
HOI MC 15 May 11:07 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : MC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.50 บ. วัน/เวลา: 15 พ.ค. 2561 / 09:58:51 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: MC
HOI MC 15 May 10:08 MCเผยงบรวมQ1/61กำไร232ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร231ลบ. วัน/เวลา: 15 พ.ค. 2561 / 09:04:50 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: MC
SET MC 15 May 08:50 MC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 (แ้ก้ไข PDF)
THAIVI MC 14 May 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET MC 14 May 20:51 MC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET MC 14 May 20:50 MC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET MC 14 May 20:49 MC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET MC 14 May 20:49 MC การทำรายการเกี่ยวโยง, การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
SET MC 10 May 19:36 MC แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
THAIVI MC 08 May 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI MC 30 Apr 12:36 บล.ทิสโก้ : MC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.80 บ. วัน/เวลา: 30 เม.ย. 2561 / 11:34:00 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: MC
THAIVI MC 28 Apr 23:59 MC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 27 Apr 23:59 MC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 26 Apr 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 20 Apr 23:59 MC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 19 Apr 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET MC 18 Apr 12:44 MC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
SET MC 17 Apr 18:48 MC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SEC MC 17 Apr 18:08 วันที่ 12/04/2561 สุณี  เสรีภาณุ ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 12.50 บาท
SEC MC 11 Apr 18:08 วันที่ 11/04/2561 นพดล  ตั้งเด่นชัย ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 12.80 บาท
SEC MC 09 Apr 18:08 วันที่ 02/04/2561 เพียงขวัญ  สีสุทธิโพธิ์ ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 12.70 บาท
SET MC 03 Apr 21:05 MC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
THAIVI MC 22 Mar 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC MC 22 Mar 18:08 วันที่ 19/03/2561 นพดล  ตั้งเด่นชัย ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 13.40 บาท
THAIVI MC 20 Mar 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 15 Mar 23:59 MC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC MC 15 Mar 18:17 วันที่ 09/03/2561 ไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 239,900 หุ้นที่ราคา 12.70 บาท
HOI MC 13 Mar 14:19 บล.ธนชาต : MC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.40 บ.
ThaiPR.net MC 13 Mar 11:31 ภาพข่าว: “MC” เดินหน้าตามกลยุทธ์
SEC MC 12 Mar 18:14 วันที่ 08/03/2561 ไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 236,300 หุ้นที่ราคา 12.67 บาท
THAIVI MC 08 Mar 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC MC 08 Mar 18:13 วันที่ 07/03/2561 ไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 16,100 หุ้นที่ราคา 12.70 บาท
SEC MC 08 Mar 18:13 วันที่ 07/03/2561 สุณี  เสรีภาณุ ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 12.70 บาท
THAIVI MC 07 Mar 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC MC 07 Mar 18:13 วันที่ 02/03/2561 ชนัญญารักษ์  เพ็ชร์รัตน์ ขายหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 20,900 หุ้นที่ราคา 12.70 บาท
SEC MC 07 Mar 18:13 วันที่ 06/03/2561 สุณี  เสรีภาณุ ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 210,200 หุ้นที่ราคา 12.63 บาท
THAIVI MC 06 Mar 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
EFIN MC 05 Mar 11:43 บล.ทิสโก้ : MC ปรับคำแนะนำเป็น`ซื้อ` จากเดิม`ถือ` ราคาเป้าหมาย 14.80 บาท (DCF)
HOI MC 05 Mar 11:24 บล.ทิสโก้ : MC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.80 บ.
EFIN MC 05 Mar 07:11 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 2 มี.ค. 2561
SEC MC 02 Mar 18:11 วันที่ 27/02/2561 ชนัญญารักษ์  เพ็ชร์รัตน์ ซื้อหุ้น แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) จำนวน 20,900 หุ้นที่ราคา 13.43 บาท
HOI MC 02 Mar 17:46 (เพิ่มเติม) MC ตั้งเป้ารายได้ 10% จากกำลังซื้อที่ดีขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่าย วางงบลงทุน 100 ล้านบาท ปรับปรุงระบบไอที ขยายสาขาในประเทศ 30 สาขา
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MC 02 Mar 17:31 MC ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10% ตามกำลังซื้อฟื้น-เพิ่มจุดขายรุกตลาดตปท.-พัฒนาปรับปรุงช่องทางออนไลน์
SET MC 02 Mar 17:00 MC การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
EFIN MC 02 Mar 16:44 - - MC คาดอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้อยู่ที่ 54-55% สูงกว่าปีก่อน หลังค่าใช้จ่ายในการบริหารและการตลาดลดลง
EFIN MC 02 Mar 16:44 - - MC ตั้งเป้ารายได้จากต่างประเทศแตะ 3-5% ในปี 63 จากปัจจุบันไม่ถึง 1% หลังขยายจุดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น
EFIN MC 02 Mar 16:43 MC มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10% - อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 54-55% พร้อมอัดงบ 100 ลบ.ขยายจุดขายอีก 30 แห่ง
EFIN MC 02 Mar 16:10 - - MC มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10% ชี้กำลังซื้อฟื้นตัวดี - ขยายสาขาช่วยกระจายรายได้มากขึ้น
EFIN MC 02 Mar 16:10 - - MC ตั้งงบปีนี้ 100 ลบ. ขยายจุดขายในประเทศ 30 แห่ง จากปัจจุบัน 894 แห่ง
EFIN MC 27 Feb 10:37 บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี : MC แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.40 บาท
THAIVI MC 25 Feb 23:59 MC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 24 Feb 23:59 MC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
MANAGER MC 24 Feb 13:01 “แม็คกรุ๊ป”จัดทัพสินค้าสร้างแกร่ง เพิ่ม30จุดขาย-โหมออมนิแชนนอล
THAIVI MC 23 Feb 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET MC 23 Feb 17:35 MC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข template)
EFIN MC 23 Feb 14:36 บล.เออีซี : MC แนะนำ `ถือ` ราคาเป้าหมาย 14.10 บาท
HOI MC 23 Feb 14:11 MC ประกาศจ่ายปันผลอีก 0.30 บาทต่อหุ้น พร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์ผู้นำค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ มุ่งเป้าโตยอดขาย 10% ในปี 2561
ThaiPR.net MC 23 Feb 13:31 MC ประกาศจ่ายปันผลอีก 0.30 บาทต่อหุ้น พร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์ผู้นำค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเป้าโตยอดขาย 10% ในปี 2561
KAOHOON MC 23 Feb 11:32 MC ยอดขายลดฉุดกำไรปี 60 ลดลง 28% เหลือ 609 ลบ.
HOI MC 23 Feb 09:49 MCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท งวด1ก.ค.-31ธ.ค.60 XD11เม.ย.61
SET MC 23 Feb 08:50 MC การจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และการแก้ไขข้อบังคับ (แก้ไขPDF)
THAIVI MC 22 Feb 23:59 MC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET MC 22 Feb 22:07 MC การจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และการแก้ไขข้อบังคับ
SET MC 22 Feb 21:58 MC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET MC 22 Feb 21:57 MC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET MC 22 Feb 21:46 MC งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
THAIVI MC 09 Feb 23:59 MC พบการพูดคุย 7 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 07 Feb 23:59 MC พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 06 Feb 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 02 Feb 23:59 MC พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 01 Feb 23:59 MC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET MC 30 Jan 20:05 MC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
THAIVI MC 28 Jan 23:59 MC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 27 Jan 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 23 Jan 23:59 MC พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
ThaiPR.net MC 23 Jan 14:01 “แม็คกรุ๊ป” รุกขับเคลื่อนปี 61 ต่อเนื่อง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำค้าปลีกสินค้าเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
THAIVI MC 22 Jan 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
MONEYCHANNEL MC 22 Jan 16:33 MC เจาะตลาด “เมียนมา” เน้นเมืองหลักย่างกุ้ง
HOI MC 22 Jan 08:47 Update:MC ตั้งเป้ารายได้ปี 61 โตไม่ต่ำกว่า 10% หลังเศรษฐกิจในปท.ฟื้น
HOI MC 22 Jan 08:40 - -MC เผยปี61 ใช้งบลงทุนไม่เกิน 10 ลบ. ขยายจุดจำหน่าย 30 จุด -วางงบการตลาด 3%ของยอดขาย
HOI MC 22 Jan 08:39 - -MC ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ไม่ต่ำกว่า 53%
HOI MC 22 Jan 08:38 - -MC ตั้งเป้ารายได้ปี 61 โตไม่ต่ำกว่า 10% หลังเศรษฐกิจในปท.ฟื้น
EFIN MC 22 Jan 08:34 MC ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 10% - อัดงบ 15 ลบ.ขยายสาขาเพิ่ม 30 จุดขาย เดินหน้าลุยตปท.หวังยอดขายโต 100 ลบ.ในปี 63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MC 22 Jan 08:32 MC ตั้งเป้ายอดขายปี 61 โตอย่างน้อย 10% หลังเพิ่มจุดขาย-รุกสินค้าสกินแคร์,รุกตลาดเมียนมา-เล็งขยายไปมาเลเซีย
THAIVI MC 21 Dec 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 17 Dec 23:59 MC พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 15 Dec 23:59 MC พบการพูดคุย 8 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MC 14 Dec 23:59 MC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET MC 14 Dec 20:47 MC การเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัท
THUNHOON MC 14 Dec 13:33 BEAUTY เปิดบวก 0.40 บ. แตะ 19.10 บ. หลังเข้าคำนวณดัชนี SET50
KAOHOON MC 14 Dec 10:02 อย่าลืม! 6 หุ้นใหม่เข้า SET50 ฟาก SET100 ติดโผ 13 ตัว ลุ้นวิ่งแรงวันนี้
FACEBOOK MC 14 Dec 07:05 @Stock Thai 4 You : สรุปข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 14 ธ.ค. 2560 CPF ปีหน้าตีปีกโต 10% โชว์ปีนี้รายได้ 5 แสนล. กางแผน 3 ปี มุ่งขยายตลาดต่างประเทศ CPF ลั่นรายได้ปี 61 โต 10% จากปี
FACEBOOK MC 13 Dec 22:16 @ShineStock : ShineStock ☀️ สรุปข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 14 ธ.ค. 2560 CPF ปีหน้าตีปีกโต 10% โชว์ปีนี้รายได้ 5 แสนล. กางแผน 3 ปี มุ่งขยายตลาดต่างประเทศ CPF ลั่นรายได้ปี 61 โต 10