PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

#10
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#2
ในสัปดาห์
#1
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PTT 24 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : PTT
SET PTT 19 Aug 17:38 PTT การเข้าซื้อหุ้นใน PT Sentika Mitra Persada และ PT Multiara Kapuas ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
IAA PTT 19 Aug 14:03 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 16 Aug 20:28 PTT เผยแพร่เอกสารนำเสนอ (Presentation Slide) จากงาน Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA PTT 14 Aug 16:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 Aug 11:03 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 Aug 10:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 Aug 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 13 Aug 19:19 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PTT 13 Aug 19:18 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
SET PTT 13 Aug 19:17 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTT 13 Aug 19:15 PTT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTT 31 Jul 18:58 PTT แจ้งผลการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC247A
SET PTT 31 Jul 18:58 PTT แจ้งผลการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC247A
SET PTT 30 Jul 13:19 PTT ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
SET PTT 26 Jul 20:38 PTT แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
SET PTT 25 Jul 08:55 PTT การจัดตั้งบริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) จำกัด
SET PTT 05 Jul 17:56 PTT การจัดตั้งบริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
IAA PTT 01 Jul 14:59 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 24 Jun 18:19 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กันยายน 2562)
SET PTT 24 Jun 18:19 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กันยายน 2562)
SET PTT 24 Jun 18:19 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (สิงหาคม 2562)
SET PTT 24 Jun 18:19 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (สิงหาคม 2562)
SET PTT 24 Jun 18:18 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กรกฎาคม 2562)
SET PTT 24 Jun 18:18 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กรกฎาคม 2562)
SET PTT 20 Jun 17:55 PTT แจ้งปรับแผนการลงทุนปี 2562 ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
IAA PTT 19 Jun 10:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 07 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : PTT
SET PTT 30 May 00:14 VDO Opportunity Day : PTT
SET PTT 28 May 17:55 PTT เผยแพร่เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562: Conference call Presentation, Analyst Meeting Presentation และ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA PTT 23 May 11:37 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 21 May 10:05 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 16 May 19:19 PTT แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
IAA PTT 15 May 10:36 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 May 11:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 May 11:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 13 May 18:42 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PTT 13 May 18:38 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
SET PTT 13 May 18:37 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET PTT 13 May 18:35 PTT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTT 07 May 18:55 PTT กรรมการลาออก
SET PTT 07 May 09:29 PTT แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ใน Chancellor Oil Pte. Ltd. แล้วเสร็จ
IAA PTT 03 May 08:49 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 25 Apr 20:00 PTT การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET PTT 18 Apr 12:51 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 18 Apr 12:51 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 18 Apr 12:51 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 18 Apr 12:51 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 11 Apr 21:03 PTT การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTT 11 Apr 20:57 PTT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PTT 29 Mar 18:42 PTT รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 26 Mar 18:46 PTT แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
SET PTT 25 Mar 17:11 PTT การจัดตั้งบริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด
SET PTT 12 Mar 13:25 CMAN แจ้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 11 Mar 18:48 PTT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
IAA PTT 04 Mar 11:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 27 Feb 10:40 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 26 Feb 20:47 PTT การเผยแพร่ Presentation ของ Analyst Meeting 4Q2561 และ YE2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA PTT 25 Feb 11:09 -. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 22 Feb 10:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 22 Feb 10:16 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 22 Feb 09:08 ASP. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 21 Feb 21:57 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PTT 21 Feb 21:56 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
SET PTT 21 Feb 21:14 PTT การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561
SET PTT 21 Feb 19:45 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET PTT 21 Feb 19:36 PTT งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
IAA PTT 11 Feb 09:36 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT