หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

#13
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#14
ในสัปดาห์
#14
ในเดือน

หุ้นเด่นในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลำดับหุ้น#Talk

สถิติการพูดคุยย้อนหลัง

ปฏิทินหลักทรัพย์

26Aug 2019SSTPFXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
26Aug 2019SSTRTXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
26Aug 2019URBNPFXN ไม่มีสิทธิรับเงินคืนจากการลดทุน
27Aug 2019CPTGFXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
27Aug 2019TTLPFXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
28Aug 2019FUTUREPFXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
28Aug 2019HPFXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
28Aug 2019M-IIXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
28Aug 2019M-PATXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
28Aug 2019M-STORXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
28Aug 2019MNIT2XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
28Aug 2019MNRFXN ไม่มีสิทธิรับเงินคืนจากการลดทุน
28Aug 2019SSTRTXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
29Aug 2019AIMIRTOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
30Aug 2019DREITXR ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
30Aug 2019GAHREITXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03Sep 2019CTARAFXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03Sep 2019CTARAFXN ไม่มีสิทธิรับเงินคืนจากการลดทุน
03Sep 2019GOLDPFXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03Sep 2019KPNPFXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03Sep 2019MJLFXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

วิเคราะห์ พูดคุย รีวิว หุ้นเด่นล่าสุด

ทั้งหมด Social News
THUNHOON WHART 24 Aug 06:32 WHA
THAIVI AIMCG 23 Aug 23:59 AIMCG พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI DREIT 23 Aug 23:59 DREIT พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 23 Aug 18:31 (เพิ่มเติม) WHA มั่นใจยอดขายที่ดิน-เช่าพื้นที่คลังสินค้าเป็นไปตามเป้า หลังแนวโน้ม H2/62 โตต่อเนื่อง
SET SBPF 23 Aug 18:23 SBPF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET SBPF 23 Aug 17:32 SBPF งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET GOLDPF 23 Aug 17:31 GOLDPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
SET SSTPF 23 Aug 17:28 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31/07/2562
SET QHOP 23 Aug 17:21 QHOP แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 9 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
SET QHOP 23 Aug 17:02 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) URBNPF 23 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2562
THAIVI LUXF 22 Aug 23:59 LUXF พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SSPF 22 Aug 23:59 SSPF พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI AIMCG 22 Aug 23:59 AIMCG พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI DREIT 22 Aug 23:59 DREIT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI HREIT 22 Aug 23:59 HREIT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI CTARAF 22 Aug 23:59 CTARAF พบการพูดคุย 4 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET DREIT 22 Aug 21:56 DREIT แจ้งการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จากสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อมูลสำคัญในเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ DREIT
SEC AIMCG 22 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย วีรภัทร วงศ์ปัญติ ซื้อหุ้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 9.70 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 22 Aug 18:01 BIG LOT: วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 475.75 ลบ.ราคาเฉลี่ย 155.91 บ./หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 22 Aug 18:01 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)
SET LUXF 22 Aug 17:11 LUXF งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET LUXF 22 Aug 17:11 LUXF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
KAOHOON WHART 22 Aug 14:02 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 297.50 ลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 22 Aug 13:31 BIG LOT: เช้านี้ PTT มูลค่าสูงสุด 297.50 ลบ.ราคาเฉลี่ย 42.50 บ./หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 22 Aug 13:31 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)
THUNHOON HREIT 22 Aug 10:32 โบรกฯ มอง WHA กำไรใน H2/62 โตต่อเนื่อง จนถึงปีหน้า ธุรกิจน้ำในเวียดนามหนุน
HOI GOLDPF 22 Aug 09:32 GOLDPF จ่ายปันผล 0.19 บาท/หน่วย XD3ก.ย. วัน/เวลา: 22 ส.ค. 2562 / 08:25:11 ที่มา: HOI
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 22 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2562
THAIVI SSPF 21 Aug 23:59 SSPF พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET GOLDPF 21 Aug 20:49 GOLDPF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน GOLDPF
SET KPNPF 21 Aug 20:41 KPNPF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF
SET MJLF 21 Aug 20:34 MJLF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 48 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF
SET CTARAF 21 Aug 20:03 CTARAF แจ้งกำหนดการลดทุนครั้งที่ 9 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน CTARAF
SET CTARAF 21 Aug 20:01 CTARAF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 37 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน CTARAF
SEC AIMCG 21 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ซื้อหุ้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 9.70 บาท
SEC AIMCG 21 Aug 18:03 วันที่ 16/08/2562 นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ซื้อหุ้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 9.70 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 21 Aug 18:01 BIG LOT: วันนี้ EA มูลค่าสูงสุด 245.39 ลบ.ราคาเฉลี่ย 47.78 บ./หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 21 Aug 18:01 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)
KAOHOON WHART 21 Aug 17:32 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ EA มูลค่าสูงสุด 245.39 ลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) DREIT 21 Aug 14:31 (เพิ่มเติม1)ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) DREIT 21 Aug 11:31 (เพิ่มเติม)ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) DREIT 21 Aug 10:31 ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 21 Aug 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2562
THAIVI SSPF 20 Aug 23:59 SSPF พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET WHABT 20 Aug 19:23 WHABT การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 1 ปี 2562/2563 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
SET WHART 20 Aug 18:44 WHART การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2562 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
SEC WHABT 20 Aug 18:03 วันที่ 19/08/2562 นาย รชต ตราชูวณิช ซื้อหุ้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 9.70 บาท
SEC WHART 20 Aug 18:03 วันที่ 19/08/2562 นาย ชัยวัฒน์ มั่นคงดี ซื้อหุ้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 17.20 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 20 Aug 18:01 BIG LOT: วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1,070 ลบ.ราคาเฉลี่ย 53.50 บ./หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 20 Aug 18:01 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)
KAOHOON WHART 20 Aug 17:32 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.07 พันลบ.
SET SSPF 20 Aug 12:55 SSPF งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SSPF 20 Aug 12:55 SSPF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
THUNHOON MIT 20 Aug 12:02 ‘SKY’ประกาศจับมือยักษ์ใหญ่จีน พัฒนาเทคโนโลยีAI-สมาร์ทซีเคียวริตี้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 20 Aug 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2562
HOI GAHREIT 19 Aug 19:32 GAHREIT ปันผลอัตรา 0.30 บ./หน่วย ขึ้น XD 30 ส.ค.62 วัน/เวลา: 19 ส.ค. 2562 / 18:16:56 ที่มา: HOI
SET GAHREIT 19 Aug 18:45 GAHREIT แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ (แก้ไข)
SET GAHREIT 19 Aug 18:12 GAHREIT แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้
SEC WHABT 19 Aug 18:03 วันที่ 16/08/2562 นาย รชต ตราชูวณิช ซื้อหุ้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 9.75 บาท
SET DREIT 19 Aug 17:21 DREIT แจ้งการเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) DREIT 19 Aug 15:01 DTC เผย H1/62 ขาดทุนรับผลปิดรร.ดุสิตตามคาด H2/62 เพิ่มรายได้จากธุรกิจศึกษา-อาหาร เล็งขายสินทรัพย์เข้า DREIT Q3/62
KAOHOON MIT 19 Aug 13:02 SKY ผนึกผู้พัฒนา AI รายใหญ่จีน “SenseTime” ปูทางธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม-Smart Security
THUNHOON MIT 19 Aug 12:32 SKY จับมือ SenseTime พัฒนาเทคโนโลยี AI รุกสมาร์ท ซีเคียวริตี้-ดิจิตอลแพลตฟอร์ม
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MIT 19 Aug 12:31 SKY เซ็น MOU SenseTime ผู้พัฒนา AI จากจีนปูทางโตธุรกิจ Smart Security-Degital Platform
MANAGER MIT 19 Aug 12:02 สกาย ไอซีที ร่วมมือ"SenseTime"พัฒนา AI
BANGKOKBIZNEWS CPNREIT 19 Aug 12:02 รีบาวด์ต่อเนื่อง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) WHART 19 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2562