หมวดธุรกิจ : MAI

#12
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#3
ในสัปดาห์
#2
ในเดือน

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

สถิติการพูดคุยย้อนหลัง

ปฏิทินหลักทรัพย์

26Aug 2019CHOXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
26Aug 2019GCAPXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
26Aug 2019JUBILEXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
26Aug 2019QLTXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
26Aug 2019TACCXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
26Aug 2019WINNERXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
27Aug 2019ARROWXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
27Aug 2019AUCTXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
27Aug 2019BIZOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
27Aug 2019FPIXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
27Aug 2019PSTCXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
27Aug 2019SWCXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
27Aug 2019VLXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
27Aug 2019XOXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
28Aug 20192SXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
28Aug 2019HARNOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
28Aug 2019JUBILEOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
28Aug 2019KXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
28Aug 2019TMILLOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
28Aug 2019TNPXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
29Aug 2019CHOOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
29Aug 2019HYDROXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
29Aug 2019PORTXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
29Aug 2019PORTXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
29Aug 2019SPAOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
30Aug 2019JKNOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
02Sep 2019GSCXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
03Sep 2019CHEWAOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
04Sep 2019ARROWOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
04Sep 2019STIOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
06Sep 2019XOOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
09Sep 2019ALLOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
09Sep 2019DOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
09Sep 2019PORTOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
10Sep 2019BMOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
10Sep 2019TPCHOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
11Sep 2019AGEOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
11Sep 2019COLOROPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
11Sep 2019SEAOILOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
12Sep 2019HPTOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
12Sep 2019TMOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
17Sep 2019SELICOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
17Sep 2019TACCOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
18Sep 2019SMARTXW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
19Sep 2019PPSOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
20Sep 2019LITOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
20Sep 2019VLOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
24Sep 2019TRTOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
25Sep 2019PJWOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
26Sep 2019NDROPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
30Sep 2019MVPOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

วิเคราะห์ พูดคุย รีวิว หุ้นเด่นล่าสุด

ทั้งหมด Social News
SET TVD 24 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : TVD
SET FVC 24 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : FVC
SET FPI 24 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : FPI
SET HYDRO 23 Aug 22:22 HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และกำ
HOI UKEM 23 Aug 18:32 UKEM เผย พีรเจต สุวรรณนภาศรี ลาออกจาก กก. - กก.บริหาร มีผล 23 ส.ค. เป็นต้นไป วัน/เวลา: 23 ส.ค. 2562 / 17:23:07 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: UKEM
HOI TITLE 23 Aug 18:32 TITLE ซื้อหุ้นคืน 90,000 หุ้น รวมเป็น 2,778,000 หุ้น วัน/เวลา: 23 ส.ค. 2562 / 17:24:19 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: TITLE
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TAPAC 23 Aug 18:31 เช็ค! ผู้บริหาร บจ.ใครขายหุ้นหนักสุดเดือน ส.ค.62
SEC KUMWEL 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย ดำเนิน แก้วทวี ซื้อหุ้น คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUMWEL) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 1.02 บาท
SEC CIG 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ ซื้อหุ้น ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG) จำนวน 1,846,100 หุ้นที่ราคา 0.23 บาท
SEC SELIC 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ซื้อหุ้น ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 2.80 บาท
SEC SIMAT 23 Aug 18:03 วันที่ 23/08/2562 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล ซื้อหุ้น ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 1.43 บาท
SEC UKEM 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี ขายหุ้น ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UKEM) จำนวน 3,960,000 หุ้นที่ราคา 0.52 บาท
SEC SKY 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ขายหุ้น สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 15.30 บาท
SEC SKY 23 Aug 18:03 วันที่ 23/08/2562 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ขายหุ้น สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 15.40 บาท
SEC SE 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช ซื้อหุ้น สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) จำนวน 41,900 หุ้นที่ราคา 1.81 บาท
SEC SE 23 Aug 18:03 วันที่ 23/08/2562 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช ซื้อหุ้น สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) จำนวน 45,000 หุ้นที่ราคา 1.84 บาท
SEC NCL 23 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล ขายหุ้น เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) จำนวน 650,000 หุ้นที่ราคา 1.25 บาท
SEC NCL 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล ขายหุ้น เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 1.24 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BOL 23 Aug 18:01 BIG LOT: วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 32.60 ลบ.ราคาเฉลี่ย 159.02 บ./หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BOL 23 Aug 18:01 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) FPI 23 Aug 17:31 FPI คาดผลงาน H2/62 ดีกว่า H1/61 ตุน Backlog แล้ว 900 ลบ.,เจรจาร่วมทุนจีนชัดเจนปีนี้
SET JCKH 23 Aug 17:30 JCKH แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET TITLE 23 Aug 17:06 TITLE แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
SET ICN 23 Aug 17:04 ICN แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
SET UKEM 23 Aug 17:04 UKEM แจ้งกรรมการลาออก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ALL 23 Aug 16:31 Asia Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562
KAOHOON FVC 23 Aug 15:32 FVC ส่งซิกผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์รับแผนปรับโครงสร้าง-“วุฒิศักดิ์ คลินิค” เริ่มมีกำไร
MANAGER STAR 23 Aug 15:32 PPPM ฟื้นคืนชีพ / สุนันท์ ศรีจันทรา
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) FVC 23 Aug 15:31 FVC ลุ้นผลประกอบการทั้งปีพลิกกลับจากขาดทุนหลังสาขาวุฒิศักดิ์ คลินิคเริ่มมีกำไร
ThaiPR.net GCAP 23 Aug 15:01 บอร์ด 9F แต่งตั้ง “สเปญ จริงเข้าใจ” นั่งแท่นบริหาร สบายใจมันนี่
ThaiPR.net GCAP 23 Aug 15:01 บอร์ด 9F แต่งตั้ง “สเปญ จริงเข้าใจ” นั่งแท่นบริหาร สบายใจมันนี่
STOCKFOCUS GCAP 23 Aug 14:33 บอร์ด 9F แต่งตั้ง “สเปญ จริงเข้าใจ” นั่งแท่นบริหาร “สบายใจมันนี่” สิงหาคม 23, 2019สิงหาคม 23, 2019Stock FocusNews
S2T TPCH 23 Aug 14:33 Research "Maybank Kim Eng" TPCH
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TPCH 23 Aug 14:31 (เพิ่มเติม1)ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ThaiPR.net K 23 Aug 14:31 ภาพข่าว: คิงส์เมนฯ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day
KAOHOON TPCH 23 Aug 14:02 Daily View – P.M. – บล.กสิกรไทย
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ALL 23 Aug 14:01 ภาวะตลาดหุ้นออสเตรเลีย: S&P/ASX 200 ปิดบวก 21.30 จุด นลท.จับตาสุนทรพจน์ปธ.เฟด
ThaiPR.net KUMWEL 23 Aug 13:31 ข่าวซุบซิบ: บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ” CEO คนขยัน แห่ง KUMWEL เตรียมขนทัพทีมงานออกบูธอวดโฉมนวัตกรรมน้องใหม่ “Smart Lightning Management System”
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TVD 23 Aug 13:31 TVD เผยจับมือ GIFT ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 20 รายการในปีนี้คาดสร้างรายได้ราว 40 ลบ.
MANAGER PRIME 23 Aug 13:02 สสว. จับมือพันธมิตร เปิดตัวหมวกเลเซอร์ปลูกผมครั้งแรกในไทย
BANGKOKBIZNEWS TNP 23 Aug 13:02 TNP - ซื้อ
BANGKOKBIZNEWS TPCH 23 Aug 13:01 ติดตามสุนทรพจน์ FED
THUNHOON TPCH 23 Aug 12:32 TPCH โบรกแนะนำ ดักทยอยสะสม “ซื้อ” คาดกำไร 2H62 ฟื้น แต่จะเด่นมากปี 63
BANGKOKBIZNEWS TPCH 23 Aug 12:31 จับตา “พาวเวล”
HOI TIGER 23 Aug 12:02 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER PICKS วัน/เวลา: 23 ส.ค. 2562 / 10:38:53 ที่มา: HOI
HOI TIGER 23 Aug 12:02 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TIGER IN-TREND MORNING SESSION วัน/เวลา: 23 ส.ค. 2562 / 10:39:19 ที่มา: HOI
ThaiPR.net KUMWEL 23 Aug 12:01 ข่าวซุบซิบ: บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ” CEO คนขยัน แห่ง KUMWEL เตรียมขนทัพทีมงานออกบูธอวดโฉมนวัตกรรมน้องใหม่ “Smart Lightning Management System”
HOI KUMWEL 23 Aug 11:32 KUMWEL ออกบูธงาน TEMCA 2019 PR วัน/เวลา: 23 ส.ค. 2562 / 10:12:10 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: KUMWEL
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TPCH 23 Aug 11:31 (เพิ่มเติม)ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
HOI TPCH 23 Aug 11:02 TPCH - ตั้งลำลุ้นขาขึ้นรอบใหม่.. By : THE WOLF นักล่าMONEY วัน/เวลา: 23 ส.ค. 2562 / 09:06:17 ที่มา: HOI
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDG 23 Aug 10:31 จับตาหุ้นเด่นวันนี้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) AIRA 23 Aug 10:31 กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TPCH 23 Aug 10:31 ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) AIRA 23 Aug 10:31 (เพิ่มเติม)กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2562
HOI PLANET 23 Aug 10:02 PLANET ENERGY HOLDINGS PT ปาดหุ้น META ออก 1.73% เหลือถือ 4.99% วัน/เวลา: 23 ส.ค. 2562 / 08:41:13 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: META
KAOHOON NEWS 23 Aug 10:02 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on August 22, 2019
MANAGER STI 23 Aug 10:01 ตลาดหุ้นเอเชียผันผวน นลท.จับตาถ้อยแถลง "พาวเวล"
BANGKOKBIZNEWS TPCH 23 Aug 10:01 ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวกรอบแคบ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) STI 23 Aug 10:01 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน นลท.จับตาถ้อยแถลง พาวเวล
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) STI 23 Aug 10:01 (เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบคล้ายตลาดภูมิภาคในช่วงรอถ้อยแถลงจากประธานเฟดในการประชุมที่แจ็กสัน โฮล
ThaiPR.net MORE 23 Aug 10:01 ภาพข่าว: ทีเอ็มบี เปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ “Pay with WOW : มี WOW ก็เหมือนมีเงิน”
IAA TPCH 23 Aug 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - TPCH
ThaiPR.net STI 23 Aug 09:31 วว.เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ ระหว่างกระทรวง อว./สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “การเตรียมอุตสาหกรรมไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อน Industry Transformation ด้วย STI”
SET HYDRO 23 Aug 08:55 HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
KAOHOON NEWS 23 Aug 08:46 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 22 ส.ค.62
MANAGER STI 23 Aug 08:46 สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) STI 23 Aug 08:46 World Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) XO 23 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2562
SET META 23 Aug 07:42 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
THUNHOON NETBAY 23 Aug 06:31 NETBAY กำไรหลักเติบโต 39% โบรกเคาะราคา 45บาท
HOI UKEM 22 Aug 20:02 บิ๊กพีรพล สุวรรณนภาศรี แห่งยูเนี่ยน เทหุ้นUKEM ออก 4,145,158หุ้น วัน/เวลา: 22 ส.ค. 2562 / 18:41:05 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: UKEM
HOI KUMWEL 22 Aug 19:32 บิ๊กบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ แห่งคัมเวล เก็บหุ้นKUMWEL 3แสนหุ้น วัน/เวลา: 22 ส.ค. 2562 / 18:29:54 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: KUMWEL
SEC KUMWEL 22 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ซื้อหุ้น คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUMWEL) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 1.04 บาท
SEC TMW 22 Aug 18:03 วันที่ 20/08/2562 นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว ซื้อหุ้น ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 49.00 บาท
SEC TMW 22 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย โอฬาร ศรีมงคล ซื้อหุ้น ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) จำนวน 500 หุ้นที่ราคา 48.00 บาท
SEC UKEM 22 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี ขายหุ้น ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UKEM) จำนวน 4,145,158 หุ้นที่ราคา 0.52 บาท
SEC UBIS 22 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย พนม รัตนะรัต ซื้อหุ้น ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) จำนวน 3,400 หุ้นที่ราคา 5.95 บาท
SEC SKY 22 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ขายหุ้น สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 15.30 บาท
SEC SMART 22 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม ซื้อหุ้น สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) จำนวน 69,500 หุ้นที่ราคา 1.06 บาท
HOI STI 22 Aug 17:32 ร่วมยินดีกับ “สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์” ซีอีโอ STI เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ PR วัน/เวลา: 22 ส.ค. 2562 / 16:20:15 ที่มา: HOI
THUNHOON SPA 22 Aug 17:02 โบรกชี้ SPA ผลงานพ้นจุดต่ำสุด ครึ่งหลังไฮซีซั่นดันธุรกิจโตเด่น