นริศ จิระวงศ์ประภา

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus นริศ จิระวงศ์ประภา 06 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 28/04/2563 พบ นาย นริศ จิระวงศ์ประภา เก็บ TEAMG เพิ่ม 100,000 หุ้น
GAPfocus นริศ จิระวงศ์ประภา 20 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 16/03/2563 พบ นาย นริศ จิระวงศ์ประภา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ RJH
GAPfocus นริศ จิระวงศ์ประภา 18 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 12/03/2563 พบ นาย นริศ จิระวงศ์ประภา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ VIH
GAPfocus นริศ จิระวงศ์ประภา 11 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 05/03/2563 พบ นาย นริศ จิระวงศ์ประภา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ TEAMG