นเรศ งามอภิชน

นักลงทุนวีไอรายใหญ่

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus นเรศ งามอภิชน 20 Nov 08:45 ปิดสมุดวันที่ 14/11/2562 พบ นาย นเรศ งามอภิชน เก็บ MACO เพิ่ม 67,500,000 หุ้น
GAPfocus นเรศ งามอภิชน 19 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 13/09/2562 พบ นาย นเรศ งามอภิชน ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ TPIPP
GAPfocus นเรศ งามอภิชน 05 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 30/08/2562 พบ นาย นเรศ งามอภิชน ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ PORT
GAPfocus นเรศ งามอภิชน 05 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 28/08/2562 พบ นาย นเรศ งามอภิชน ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ SPALI
GAPfocus นเรศ งามอภิชน 31 Aug 08:45 ปิดสมุดวันที่ 27/08/2562 พบ นาย นเรศ งามอภิชน ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ RS
GAPfocus นเรศ งามอภิชน 29 Aug 08:45 ปิดสมุดวันที่ 23/08/2562 พบ นาย นเรศ งามอภิชน ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ MACO
EFIN นเรศ งามอภิชน 29 May 08:52 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562