บำรุง ศรีงาน

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus บำรุง ศรีงาน 03 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 28/08/2562 พบ นาย บำรุง ศรีงาน ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ TIPCO