บำรุง ศรีงาน

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus บำรุง ศรีงาน 27 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 21/03/2561 พบ นายบำรุง ศรีงาน ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ PDI