พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
S2M พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 24 May 14:06 แกะพอร์ต นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี คุณหมอนักลงทุน!!
GAPfocus พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 15 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 11/05/2563 พบ นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี เก็บ COM7 เพิ่ม 1,460,000 หุ้น
GAPfocus พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 15 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 11/05/2563 พบ นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ลด VIBHA จำนวน 15,682,300 หุ้น
GAPfocus พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 26 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 20/03/2563 พบ น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ TCMC
GAPfocus พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 26 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 20/03/2563 พบ นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ VIBHA
GAPfocus พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 18 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 12/03/2563 พบ นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ PTG
GAPfocus พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 12 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 06/03/2563 พบ นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ COM7