พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

คนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุด

ลำดับชื่อ#Talk

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 30 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 25/09/2563 พบ น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ JMART
GAPfocus พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 30 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 25/09/2563 พบ น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ JMT
GAPfocus พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 01 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 27/08/2563 พบ นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ลด PTG จำนวน 23,783,700 หุ้น