พรชัย รัตนนนทชัยสุข

นักแปลหนังสือ VI และนักลงทุน VI ตัวจริง

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 18 Jul 08:45 ปิดสมุดวันที่ 14/07/2563 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข ลด COL จำนวน 904,300 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 12 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 05/05/2563 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข ลด TPAC จำนวน 933,300 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 26 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 20/03/2563 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 912,800 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 20 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 16/03/2563 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ COL