พรชัย รัตนนนทชัยสุข

นักแปลหนังสือ VI และนักลงทุน VI ตัวจริง

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 26 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 20/03/2563 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 912,800 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 20 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 16/03/2563 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ COL
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 30 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 24/10/2562 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 302,500 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 25 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 19/09/2562 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ TPAC