พรชัย รัตนนนทชัยสุข

นักแปลหนังสือ VI และนักลงทุน VI ตัวจริง

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 30 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 24/10/2562 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 302,500 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 25 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 19/09/2562 พบ นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ TPAC
FACEBOOK พรชัย รัตนนนทชัยสุข 20 Aug 12:21 @นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment : เฟ้นหาหุ้นคุณค่าลงทุนระยะยาว ... “วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นคุณค่า” . ในห้วงเวลาที่ตลาดหุ้นดูคลุมเครือว่าจะเกิดวิฤกติหรือไม่ ? ผมเองถือโอกาสอันดีนี้กลับมาทบทวนตัวเ
FACEBOOK พรชัย รัตนนนทชัยสุข 19 Aug 10:18 @นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment : เฟ้นหาหุ้นคุณค่าลงทุนระยะยาว ... “วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นคุณค่า” . ในห้วงเวลาที่ตลาดหุ้นดูคลุมเครือว่าจะเกิดวิฤกติหรือไม่ ? ผมเองถือโอกาสอันดีนี้กลับมาทบทวนตัวเ
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 30 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 24/05/2562 พบ นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 283,200 หุ้น