พรชัย รัตนนนทชัยสุข

นักแปลหนังสือ VI และนักลงทุน VI ตัวจริง

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 10 May 08:32 ปิดสมุดวันที่ 04/05/2561 พบ นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 30,000 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 21 Apr 08:31 ปิดสมุดวันที่ 17/04/2561 พบ นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ COL เพิ่ม 1,974,500 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 30 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 26/03/2561 พบ นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 200,000 หุ้น
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 15 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 09/03/2561 พบ นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ COL
GAPfocus พรชัย รัตนนนทชัยสุข 21 Dec 08:32 ปิดสมุดวันที่ 15/12/2560 พบ นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข เก็บ TPAC เพิ่ม 820,500 หุ้น