พิชัย จาวลา

เจ้าของทฤษฏีเศรษฐศาสตร์แห่งความจริง

คนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุด

ลำดับชื่อ#Talk

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News
to top