สถาพร งามเรืองพงศ์

Hongvalue นักลงทุน VI ชื่อดัง

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 04 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 28/08/2562 พบ นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ AUCT
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 31 Aug 08:45 ปิดสมุดวันที่ 27/08/2562 พบ นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ SABINA
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 18 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 14/05/2562 พบ นายสถาพร งามเรืองพงศ์ ลด AEONTS จำนวน 611,400 หุ้น
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 06 Mar 08:32 ปิดสมุดวันที่ 28/02/2562 พบ นายสถาพร งามเรืองพงศ์ เก็บ KTC เพิ่ม 115,679,500 หุ้น