สถาพร งามเรืองพงศ์

Hongvalue นักลงทุน VI ชื่อดัง

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 14 Apr 08:45 ปิดสมุดวันที่ 08/04/2563 พบ นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ เก็บ BFIT เพิ่ม 1,730,000 หุ้น
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 19 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2563 พบ นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ BFIT
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 19 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 12/03/2563 พบ นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ EKH
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 18 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 12/03/2563 พบ นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ DOHOME
GAPfocus สถาพร งามเรืองพงศ์ 27 Feb 08:45 ปิดสมุดวันที่ 21/02/2563 พบ นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ KTC