สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล

"เสี่ยปู่" นักลงทุน VI รายใหญ่

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 19 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 11/05/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เก็บ SST เพิ่ม 300 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 10 Apr 08:45 ปิดสมุดวันที่ 03/04/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ ACAP
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 31 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 25/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ SST
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 20 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 16/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ MM
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 19 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เก็บ ORI เพิ่ม 20,797,300 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 19 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ ORI
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 17 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 11/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ GREEN
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 14 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 10/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ BROCK
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 14 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 10/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ RBF
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 12 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 06/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ลด AJ จำนวน 2,374,000 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 11 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 05/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ลด ICN จำนวน 1,059,400 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 04 Dec 08:45 ปิดสมุดวันที่ 28/11/2562 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ ICN