สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล

"เสี่ยปู่" นักลงทุน VI รายใหญ่

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
S2T สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 22 Jul 10:32 "เสี่ยปู่"ซื้อหุ้น AJ เพิ่มถือรวมทั้งกลุ่มทะลุ 5%... 5
HOI สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 22 Jul 10:07 สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เข้าซื้อห้น AJ 0.15% หนุนถือ 4.2544% วัน/เวลา: 22 ก.ค. 2563 / 08:57:36 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: AJ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 22 Jul 10:05 หุ้น-การเงิน "สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล"เก็บหุ้น AJ เข้าพอร์ตอีก 0.15% ถือเพิ่มเป็น 4.2544% 09:05น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่
HOONSMART สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 22 Jul 09:37 “เสี่ยปู่” เก็บหุ้น AJ เพิ่ม 0.15% ขยับถือหุ้น 4.2544%
KAOHOON สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 22 Jul 09:37 “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” ดอดเก็บหุ้น AJ เข้าพอร์ตอีก 0.15% รวมถือ 4.25%
TWITTER สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 22 Jul 09:36 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : "สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล" ดอดเก็บหุ้น AJ เข้าพอร์ตอีก 0.15% รวมถือ 4.25% - https://t.co/Ck5k0OUnrc https://t.co/WmUFaLlcYa
MITIHOON สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 22 Jul 08:06 “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” ดอดเก็บหุ้น AJ เพิ่ม 599,500 หุ้น
S2M สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 19 Jul 10:06 แกะพอร์ต 11 เซียนหุ้นเมืองไทย ถือหุ้นอะไรบ้าง
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 04 Jul 08:45 ปิดสมุดวันที่ 30/06/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ลด ORI จำนวน 13,266,900 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 04 Jul 08:45 ปิดสมุดวันที่ 30/06/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด เก็บ ORI เพิ่ม 814,400 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 17 Jun 08:45 ปิดสมุดวันที่ 11/06/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เก็บ AJ เพิ่ม 7,344,800 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 16 Jun 08:45 ปิดสมุดวันที่ 10/06/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เก็บ BROCK เพิ่ม 1,252,400 หุ้น
S2M สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 07 Jun 11:32 แกะพอร์ต 1.2 พันล้าน เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 06 Jun 08:45 ปิดสมุดวันที่ 01/06/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ RSP
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 19 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 11/05/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เก็บ SST เพิ่ม 300 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 10 Apr 08:45 ปิดสมุดวันที่ 03/04/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ ACAP
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 31 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 25/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ SST
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 20 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 16/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ MM
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 19 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เก็บ ORI เพิ่ม 20,797,300 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 19 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ ORI
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 17 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 11/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ GREEN
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 14 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 10/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ BROCK
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 14 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 10/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ RBF
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 12 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 06/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ลด AJ จำนวน 2,374,000 หุ้น
GAPfocus สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 11 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 05/03/2563 พบ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ลด ICN จำนวน 1,059,400 หุ้น