สันติ สิงหวังชา

YoYo นักลงทุน VI

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus สันติ สิงหวังชา 10 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 04/10/2562 พบ นาย สันติ สิงหวังชา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ PRO