โสรัตน์ วณิชวรากิจ

เจ้าของนามแฝง “Ken Sorat” ในเวปไซด์ Thaivi

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
ThaiPR.net โสรัตน์ วณิชวรากิจ 03 Aug 10:05 หุ้น-การเงิน ภาพข่าว: อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 09:51น. –ThaiPR.net นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดประชุมสามัญผู้ถ
ThaiPR.net โสรัตน์ วณิชวรากิจ 31 Jul 18:04 หุ้น-การเงิน อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 17:36น. –ThaiPR.net นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
KAOHOON โสรัตน์ วณิชวรากิจ 29 Mar 06:05 RS โครงสร้างธุรกิจแกร่ง