ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

พิธีกรรายการ Money Talk

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 03 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 28/08/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ MCS
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 03 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 28/08/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ VCOM
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 02 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 27/08/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ลด JMT จำนวน 7,050,300 หุ้น
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 01 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 27/08/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ลด CHAYO จำนวน 2,675,500 หุ้น
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 29 Aug 08:45 ปิดสมุดวันที่ 25/08/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ลด RPH จำนวน 5,865,000 หุ้น
S2M ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 19 Jul 10:06 แกะพอร์ต 11 เซียนหุ้นเมืองไทย ถือหุ้นอะไรบ้าง
S2T ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 13 Jul 09:37 "ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา" ตุน CHAYO เพิ่ม0.08%ใกล้แตะ5 %... 2
HOI ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 13 Jul 09:37 ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ตัดขายหุ้นCHAYOออก0.0833% คงเหลืออีก3.2589%-หากเป็นของกลุ่ม คงเหลืออีก4.9256% วัน/เวลา: 13 ก.ค. 2563 / 08:25:47 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: CHAYO
S2M ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 01 Jun 09:37 แกะพอร์ต อ.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 20 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 14/05/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ลด CHAYO จำนวน 1,845,800 หุ้น
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 13 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 07/05/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ลด RPH จำนวน 895,000 หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 12 May 08:04 หุ้น-การเงิน ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 11 พ.ค. 2563 07:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 11 May 18:06 วันที่ 08/05/2563 ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ขายหุ้น ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) จำนวน 150,000 Revoked by Reporter หุ้นที่ราคา 0.24 บาท
SEC ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 11 May 18:06 วันที่ 08/05/2563 ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ขายหุ้น ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) จำนวน 150,000 Revoked by Reporter หุ้นที่ราคา 0.24 บาท
SEC ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 11 May 18:06 วันที่ 08/05/2563 ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ซื้อหุ้น ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) จำนวน 150,000 Revoked by Reporter หุ้นที่ราคา 0.24 บาท
SEC ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 11 May 18:06 วันที่ 08/05/2563 ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ขายหุ้น ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) จำนวน 162,000 หุ้นที่ราคา 0.24 บาท
SEC ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 11 May 18:06 วันที่ 08/05/2563 ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ซื้อหุ้น ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) จำนวน 162,000 หุ้นที่ราคา 0.24 บาท
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 17 Apr 08:45 ปิดสมุดวันที่ 10/04/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ลด JMT จำนวน 2,280,000 หุ้น
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 02 Apr 08:45 ปิดสมุดวันที่ 27/03/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ COMAN
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 31 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 25/03/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เก็บ CHAYO เพิ่ม 2,326,800 หุ้น
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 20 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 16/03/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ BRR
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 19 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 13/03/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เก็บ RPH เพิ่ม 9,485,400 หุ้น
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 18 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 12/03/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เก็บ D เพิ่ม 1,441,100 หุ้น
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 18 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 12/03/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ MANRIN
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 17 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 11/03/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เก็บ ASN เพิ่ม 3,797,300 หุ้น
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 17 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 11/03/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เก็บ JMT เพิ่ม 3,136,900 หุ้น
MANAGER ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 13 Mar 17:31 ปลุกผีกองทุนพยุงหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 11 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 05/03/2563 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ KWC