ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

พิธีกรรายการ Money Talk

จำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท

ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อล้านหุ้นล้านบาท
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 31 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 25/10/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ D
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 22 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 16/10/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ CHAYO
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 19 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 15/10/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ ASN
BANGKOKBIZNEWS ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 24 Sep 06:01 ล้วงกระเป๋า 'เศรษฐี' ! แผนลับ 'เดนทัล คอร์ปอเรชั่น'
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 05 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 30/08/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ HYDRO
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 04 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 28/08/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ JMT
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 31 Aug 08:45 ปิดสมุดวันที่ 27/08/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ BCH
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 24 Aug 08:45 ปิดสมุดวันที่ 20/08/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ RPH
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 18 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 10/05/2562 พบ นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ลด BCH จำนวน 100,000 หุ้น
GAPfocus ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 15 May 08:45 ปิดสมุดวันที่ 08/05/2562 พบ นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เก็บ RPH เพิ่ม 50,000 หุ้น