EPCO : บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

#513
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#474
ในสัปดาห์
#265
ในเดือน
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET EPCO 19 Feb 17:48 EPCO แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
EFIN EPCO 07 Feb 13:06 Gossip : พลังงานลูกรักของ EPCO
SEC EPCO 03 Feb 18:05 วันที่ 31/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 30,500 หุ้นที่ราคา 3.55 บาท
THAIVI EPCO 31 Jan 23:59 EPCO พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC EPCO 31 Jan 18:05 วันที่ 30/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 3.55 บาท
SET EPCO 31 Jan 17:12 EPCO แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EPCO-W3 (F53-5)
BANGKOKBIZNEWS EPCO 31 Jan 16:04 AFTERNOON CALL ACTION NOTES (31 ม.ค.63)
EFIN EPCO 31 Jan 11:32 EPCO เผยได้กำไรพิเศษขายโรงไฟฟ้าเวียดนาม520 ลบ.แต่ยังไม่ผ่านผู้สอบบัญชี
HOONSMART EPCO 31 Jan 11:32 EPCO แจงข่าวบุ๊คกำไรขายโรงไฟฟ้า 520 ลบ. Q4/62 ยังไม่ผ่านผู้สอบบัญชี
HOI EPCO 31 Jan 11:05 EPCO เผยบิ๊กยุทธให้ข่าว รับรู้กำไรไรพิเศษขายโรงไฟฟ้าเวียดนาม ในQ4/62 ราว 520 ลบ. แต่ตัวเลขยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี วัน/เวลา: 31 ม.ค. 2563 / 09:40:40 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 31 Jan 10:31 EPCO แจงได้กำไรพิเศษจากการขายโรงไฟฟ้าในเวียดนาม 520 ลบ. แต่ยังไม่ชัดรับรู้ทัน... 31 ม.ค. 63 09:46 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายวีระ เหล่าวิทวัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO)
SET EPCO 31 Jan 09:31 EPCO ชี้แจงข้อมูลข่าว
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 31 Jan 08:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 30 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 63 07:19 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
MITIHOON EPCO 30 Jan 22:05 EPCO บุ๊กขายโรงไฟฟ้า520ล้าน ซุ่มดีลพลังงาน 396 MW (31/01/63)
SEC EPCO 30 Jan 18:06 วันที่ 29/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 36,900 หุ้นที่ราคา 3.54 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 30 Jan 08:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 29 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 63 07:27 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 29 Jan 18:05 วันที่ 28/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 188,100 หุ้นที่ราคา 3.52 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 29 Jan 08:46 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 63 07:31 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 28 Jan 18:06 วันที่ 27/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 130,000 หุ้นที่ราคา 3.56 บาท
SET EPCO 27 Jan 17:38 EPCO การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
HOI EPCO 27 Jan 16:32 บิ๊กยุทธ ชินสุภัคกุล แห่งโรงพิมพ์ตะวันออก เก็บหุ้นEPCO 153,000หุ้น วัน/เวลา: 27 ม.ค. 2563 / 15:29:18 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 27 Jan 08:46 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 63 08:07 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 24 Jan 18:05 วันที่ 23/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 153,000 หุ้นที่ราคา 3.64 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 24 Jan 08:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 23 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 63 07:20 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 23 Jan 18:06 วันที่ 22/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 260,600 หุ้นที่ราคา 3.62 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 23 Jan 08:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 22 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 63 07:26 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 22 Jan 18:05 วันที่ 21/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.59 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 22 Jan 09:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 21 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 63 07:43 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 21 Jan 18:05 วันที่ 17/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 55,000 หุ้นที่ราคา 3.65 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 20 Jan 07:31 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 63 06:54 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 17 Jan 18:05 วันที่ 16/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 80,000 หุ้นที่ราคา 3.64 บาท
SET EPCO 17 Jan 17:45 EPCO กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO-W3)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 16 Jan 08:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 15 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 63 07:27 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 15 Jan 18:05 วันที่ 14/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 110,000 หุ้นที่ราคา 3.65 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 15 Jan 08:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 14 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 63 07:24 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 14 Jan 18:05 วันที่ 10/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 14,600 หุ้นที่ราคา 3.58 บาท
SEC EPCO 14 Jan 18:05 วันที่ 13/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 189,100 หุ้นที่ราคา 3.61 บาท
THAIVI EPCO 10 Jan 23:59 EPCO พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
EFIN EPCO 10 Jan 15:32 Gossip : ผู้บริหาร EPCO ลุยเก็บหุ้น
HOI EPCO 10 Jan 15:32 ผู้บริหาร EPCO ลุยเก็บหุ้น PR วัน/เวลา: 10 ม.ค. 2563 / 14:09:25 ที่มา: HOI
HOI EPCO 10 Jan 15:05 บิ๊ก“ยุทธ ชินสุภัคกุล” ลุยเก็บหุ้น EPCO ต่อเนื่อง ต้นเดือนม.ค.63 เก็บเข้าพอร์ตเฉียดล้านหุ้น วัน/เวลา: 10 ม.ค. 2563 / 14:01:27 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
MITIHOON EPCO 10 Jan 14:32 บริหาร EPCO ลุยเก็บหุ้น
HOI EPCO 10 Jan 11:05 บิ๊กยุทธ ชินสุภัคกุล แห่งโรงพิมพ์ตะวันออก เก็บหุ้นEPCO 3แสนหุ้น วัน/เวลา: 10 ม.ค. 2563 / 09:59:55 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 10 Jan 08:46 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 9 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 63 07:29 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (
SEC EPCO 09 Jan 18:06 วันที่ 08/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 3.52 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 09 Jan 08:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 8 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 63 07:28 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แ
HOI EPCO 08 Jan 19:05 บิ๊กยุทธ ชินสุภัคกุล แห่งโรงพิมพ์ตะวันออก เก็บหุ้นEPCO 2แสนหุ้น วัน/เวลา: 8 ม.ค. 2563 / 17:32:52 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
SEC EPCO 08 Jan 18:06 วันที่ 07/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.66 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 08 Jan 08:46 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 7 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 63 07:41 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แ
HOI EPCO 07 Jan 18:32 บิ๊กยุทธ ชินสุภัคกุล แห่งโรงพิมพ์ตะวันออก เก็บหุ้นEPCO 2วัน รวม 215,000หุ้น วัน/เวลา: 7 ม.ค. 2563 / 17:22:27 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
SEC EPCO 07 Jan 18:06 วันที่ 06/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 3.68 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 07 Jan 08:47 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 6 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 63 07:41 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แ
SEC EPCO 06 Jan 18:06 วันที่ 02/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 3.66 บาท
SEC EPCO 06 Jan 18:06 วันที่ 03/01/2563 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 3.68 บาท
HOI EPCO 03 Jan 15:32 บิ๊กยุทธ ชินสุภัคกุล แห่งโรงพิมพ์ตะวันออก เก็บหุ้นEPCO 2แสนหุ้น วัน/เวลา: 3 ม.ค. 2563 / 14:27:07 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
MITIHOON EPCO 03 Jan 15:05 เด็กแนว (บ่าย) – EPCO จุดนี้ทีไร แรงระเบิดทุกที
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 03 Jan 13:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 2 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 63 12:12 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แ
SEC EPCO 02 Jan 18:06 วันที่ 30/12/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 3.67 บาท
HOI EPCO 02 Jan 15:05 EPCO เฮง!บุ๊คกำไรพิเศษ 520 ลบ. PR วัน/เวลา: 2 ม.ค. 2563 / 13:45:28 ที่มา: HOI
MITIHOON EPCO 02 Jan 14:05 EPCO เฮง!บุ๊คกำไรพิเศษ 520 ลบ.
BANGKOKBIZNEWS EPCO 30 Dec 13:05 แกว่งตัวกรอบจำกัด... แต่มองบวกสำหรับตลาดหุ้นหลังปีใหม่
BANGKOKBIZNEWS EPCO 30 Dec 12:05 หยุดพักปีใหม่
EFIN EPCO 30 Dec 07:06 EPCO รับเงินขายโรงไฟฟ้าเวียดนาม บุ๊คกำไร 520 ลบ.ใน Q4/62 ทันที
THAIVI EPCO 29 Dec 23:59 EPCO พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
KAOHOON EPCO 28 Dec 10:05 EPCO ฿Books 1.26bn after Completing the Sale of 2 Power Plants in Vietnam!
THAIVI EPCO 27 Dec 23:59 EPCO พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI EPCO 27 Dec 19:05 EPCO มาตามนัด! กำไรปี 62 สนั่น! รับเงินขายโรงไฟฟ้าเวียดนามกว่า 1,070.15 ลบ. บุ๊ครายได้ทันที Q4/62 วัน/เวลา: 27 ธ.ค. 2562 / 17:44:49 ที่มา: HOI
HOI EPCO 27 Dec 19:05 EPCO คาด “BGC” จะชำระเงินงวดสามให้ EP ในการซื้อหุ้น SMP แล้วเสร็จภายใน มี.ค.63 วัน/เวลา: 27 ธ.ค. 2562 / 17:36:43 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
ทริส เรตติ้ง EPCO 27 Dec 19:04 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป” ที่ “BBB-”... 27 ธ.ค. 62 18:55 น. –ทริส เรตติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ
ทริส เรตติ้ง EPCO 27 Dec 19:04 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. โรงพิมพ์ตะวันออก” ที่ “BBB-” แนวโน้ม... 27 ธ.ค. 62 18:57 น. –ทริส เรตติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB ”
KAOHOON EPCO 27 Dec 18:31 EPCO ปิดดีลขายโรงไฟฟ้าเวียดนาม 1.26 พันลบ. บุ๊กไตรมาส 4 ทันที
BANGKOKBIZNEWS EPCO 27 Dec 18:31 EPCO เตรียมบุ๊คกำไรขายหุ้นโรงไฟฟ้าเวียดนาม520ล้านบาทไตรมาส4/62
TWITTER EPCO 27 Dec 18:19 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : EPCO ปิดดีลขายโรงไฟฟ้าเวียดนาม 1.26 พันลบ. บุ๊กไตรมาส 4 ทันที - https://t.co/z0p4v3UEfq https://t.co/QtUQkb17Fr
S2T EPCO 27 Dec 18:05 EPCO รวยอู้ฟู่! ต้อนรับศักราชใหม่ รับเงินจากการขายโรงไฟฟ้าเวียดนามกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.216 MW ในส่วนที่เหลือจาก BGC จำนวนรวม 944.25 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว เตรียมบุ๊คกำไรพิเศษกว่า 520 ล้านบาท เข้า
MITIHOON EPCO 27 Dec 17:32 EPCO มาตามนัด! กำไรปี 62 สนั่น! รับเงินขายโรงไฟฟ้าเวียดนามกว่า 1,070.15 ลบ. บุ๊ค...
SET EPCO 27 Dec 17:09 EPCO แจ้งความคืบหน้าในเรื่องการขายหุ้นและหนี้ของบริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
BANGKOKBIZNEWS EPCO 27 Dec 15:05 ปรับขึ้นต่อ หนุนโดยแรงซื้อภายในประเทศ
HOI EPCO 27 Dec 10:32 เทพหุ้น ออกโรงวันนี้ ขอเชียร์เก็งกำไร BCPG-PLANB-EPCO วัน/เวลา: 27 ธ.ค. 2562 / 09:20:20 ที่มา: HOI
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 27 Dec 10:31 (เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้แกว่ง Sideway up คาดหวังเชิงบวกเจรจาการค้า-ราคาน้ำมั... 27 ธ.ค. 62 09:39 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเครา
BANGKOKBIZNEWS EPCO 26 Dec 13:01 เทรดกรอบแคบๆ ต่อไป
BANGKOKBIZNEWS EPCO 25 Dec 12:31 ซึมๆ ในกรอบแคบๆ
S2M EPCO 25 Dec 00:02 EPCO ซุ่มดีล การันตีร้อนแรง
MITIHOON EPCO 24 Dec 22:02 EPCO ซุ่มดีลพลังงาน390MW การันตีร้อนแรง (25/12/62)
BANGKOKBIZNEWS EPCO 20 Dec 07:01 ‘อควา’ เล็งซื้อหุ้นคืน ห่วงราคาไม่สะท้อนพื้นฐาน
THAIVI EPCO 19 Dec 23:59 EPCO พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 18 Dec 19:01 ตลท.เผยผลคัดเลือกหุ้นคำนวณดัชนีครึ่งแรกปี 63 ให้ VGI เข้าทั้ง SET50 ส่วน BGC-STPI-THG-TQM เข้า... 18 ธ.ค. 62 18:11 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลการคัดเลือก
MANAGER EPCO 18 Dec 18:31 ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ครึ่งปีแรกปี 63
BANGKOKBIZNEWS EPCO 18 Dec 18:31 ตลท.ประกาศ VGI ติดโผเข้า SET 50 รอบครึ่งปีแรก63
KAOHOON EPCO 18 Dec 18:01 VGI เข้าวิน SET50 ฟาก THG-TQM-STPI-BGC ติดอันดับ SET100 ตามคาด
ThaiPR.net EPCO 18 Dec 17:31 ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ.... 18 ธ.ค. 62 17:19 น. –ThaiPR.net ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี
HOI EPCO 06 Dec 12:32 จับตาบิ๊กดีลโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ EPCO วัน/เวลา: 6 ธ.ค. 2562 / 11:05:07 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
SEC EPCO 04 Dec 18:02 วันที่ 02/12/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 3.75 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 03 Dec 08:46 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 2 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 62 07:46 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แ
THAIVI EPCO 02 Dec 23:59 EPCO พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC EPCO 02 Dec 18:03 วันที่ 27/11/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.72 บาท
SEC EPCO 02 Dec 18:03 วันที่ 29/11/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 260,000 หุ้นที่ราคา 3.77 บาท
THAIVI EPCO 29 Nov 23:59 EPCO พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI EPCO 28 Nov 16:32 บิ๊กยุทธ ชินสุภัคกุล แห่งโรงพิมพ์ตะวันออก เก็บหุ้นEPCO 1.94แสนหุ้น วัน/เวลา: 28 พ.ย. 2562 / 14:50:03 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: EPCO
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) EPCO 28 Nov 08:46 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 27 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 62 07:42 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC EPCO 27 Nov 18:03 วันที่ 26/11/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 194,000 หุ้นที่ราคา 3.77 บาท