Favorite UnFavorite Please Login

MACO : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

5
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
180
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

หุ้นเด่นในหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ปฏิทินหลักทรัพย์

21Oct 2021 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
26Nov 2021 XR ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top