PE : บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

#441
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#585
ในสัปดาห์
#649
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PE 21 May 08:06 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
HOI PE 16 May 10:35 เช้าวันนี้ ตลท.แขวนSP หุ้นPE พรุ่งปลด เอาป้ายNP เสียบแทน เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 62 วัน/เวลา: 16 พ.ค. 2562 / 09:30:58 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 16 May 10:01 ตลท.ขึ้น SP และ NP หุ้น PE หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงิน Q1/62
SET PE 16 May 08:53 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 62
SET PE 15 May 17:16 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
GAPfocus PE 15 May 17:16 PE แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2019 บริษัทมีกำไรลดลง -39% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET PE 15 May 17:14 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PE 15 May 17:12 PE งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
THAIVI PE 06 May 23:59 PE พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET PE 24 Apr 17:18 PE มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
HOI PE 22 Apr 18:35 PE เผย ศาลอุทธรณ์ฯ นัดอ่านคำพิพากษาคดีฟื้นฟูกิจการ 5 มิ.ย นี้ วัน/เวลา: 22 เม.ย. 2562 / 17:32:04 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 22 Apr 17:17 PE แจ้งวันนัดอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
SET PE 22 Mar 17:04 PE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
HOI PE 05 Mar 09:38 PEรอผลคําพิพากษาอันเป็นที่สุดในคดีฟ้องเรียกค่างาน จึงจะกำหนดแนวทางแก้ไข กรณีถูกแขวนป้ายC วัน/เวลา: 5 มี.ค. 2562 / 08:14:26 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 05 Mar 07:57 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 05 Mar 07:57 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 21 Feb 08:55 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
HOI PE 15 Feb 10:05 วันนี้ตลท. ขึ้น SP หุ้นPEและเอาป้ายSPออก18ก.พ.เสียบป้ายNPแทน กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61 วัน/เวลา: 15 ก.พ. 2562 / 08:52:54 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 15 Feb 08:43 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61
HOI PE 14 Feb 18:34 PE งดจ่ายเงินปันผล วัน/เวลา: 14 ก.พ. 2562 / 17:21:09 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
HOI PE 14 Feb 18:34 PE เผยงบรวมปี61 พลิกกำไร 40.66 ลบ. เทียบกับปีก่อนขาดทุน 24.67 ลบ. วัน/เวลา: 14 ก.พ. 2562 / 17:25:09 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 14 Feb 18:01 PE และบ.ย่อย งวดปี 61 กำไร 40.66 ลบ. เทียบกับปีก่อนขาดทุนที่ 24.68 ลบ.
SET PE 14 Feb 17:24 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PE 14 Feb 17:23 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET PE 14 Feb 17:21 PE งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PE 14 Feb 17:16 PE งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งมติคณะกรรมการ
KAOHOON PE 13 Feb 09:32 PM กำไรปี 61 ลดฮวบ 28% เหลือ 368 ลบ. เหตุค่าใช้จ่ายพุ่ง-ไม่มีรายการพิเศษ
HOI PE 28 Nov 09:36 PE เผยรอผลคําพิพากษาคดีฟ้องเรียกค่างาน จึงจะกำหนดแนวทางแก้ไขป้ายC ได้ วัน/เวลา: 28 พ.ย. 2561 / 08:31:31 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 28 Nov 08:20 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 16 Nov 17:02 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
HOI PE 12 Nov 10:36 ตลท. ขึ้น SP , NP หุ้น PE กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 วัน/เวลา: 12 พ.ย. 2561 / 09:12:06 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 12 Nov 09:09 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61
SET PE 12 Nov 09:02 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
HOI PE 09 Nov 19:05 PE เผยงบรวมQ3/61 กำไร 4.93 ลบ. เทียบกับปีก่อน ขาดทุน 0.48 ลบ. วัน/เวลา: 9 พ.ย. 2561 / 17:42:07 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 09 Nov 18:31 PE และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 4.94 ลบ.
SET PE 09 Nov 17:38 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET PE 09 Nov 17:36 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET PE 09 Nov 17:34 PE งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PE 16 Oct 17:13 PE การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
THUNHOON PE 24 Sep 17:04 PMควักเงินลงทุน37ล้านบาท เพิ่มกำลังผลิตขยายตลาดจีน
KAOHOON PE 21 Sep 17:02 PM เด้งเกือบ 4% แรงสุดรอบ 1 เดือน หลังเตรียมส่ง “ทาโร่” บุกตลาดจีนสิ้นปีนี้
EFIN PE 21 Sep 11:38 PM ตั้งเป้าปีนี้ยอดขาย`ทาโร่`โตไม่ต่ำกว่าตลาด จ่อบุกตลาดจีนปลายปีนี้
EFIN PE 28 Aug 19:37 PE แจงยังวางแนวทางแก้ปัญหาถูกขึ้นเครื่องหมาย C ไม่ได้ เหตุคดีฟ้องร้องเรียกค่างานยังไม่สิ้นสุด
HOI PE 28 Aug 19:06 PE รอผลคำพิพากษาคดีฟ้องร้อง ก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข หลังถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" วัน/เวลา: 28 ส.ค. 2561 / 18:02:34 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 28 Aug 17:03 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
EFIN PE 20 Aug 10:37 ประเด็นร้อน : 24 บจ.ฐานะการเงินอ่อนแอ สะเทือนรายย่อย 1.3 แสนราย
SET PE 15 Aug 17:07 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
EFIN PE 15 Aug 07:36 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2561
KAOHOON PE 15 Aug 06:32 สังคมข่าวหุ้น
THAIVI PE 14 Aug 23:59 PE พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
KAOHOON PE 14 Aug 15:32 เปิดโผ 7 บจ.โดนตลท.จับแขวนป้าย “C” เหตุส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%
HOI PE 14 Aug 10:36 ตลท. ขึ้น SP-NP หุ้นPEและ TFI ฐานผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 61 วัน/เวลา: 14 ส.ค. 2561 / 09:21:36 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
KAOHOON PE 14 Aug 10:02 ตลท.จับ 4 หุ้นแขวนป้าย”C” หลังงบฯ Q2 ไม่ฟื้น! ฉุดส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า50%
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 14 Aug 10:01 ตลท.ขึ้น C หุ้น NBC-NEWS-PE-TSI เริ่มตั้งแต่ 15 ส.ค.61 เหตุส่วนผถห.ต่ำกว่า 50%
SET PE 14 Aug 09:15 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 61
SET PE 14 Aug 09:00 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
HOI PE 10 Aug 19:06 PE เผยงบรวมQ2/61 กำไร 12.48 ลบ. เทียบกับปีก่อน กำไร2.55 ลบ. วัน/เวลา: 10 ส.ค. 2561 / 18:05:10 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 10 Aug 17:34 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 และชี้แจงสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
SET PE 10 Aug 17:34 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
GAPfocus PE 10 Aug 17:34 PE แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2018 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 390% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET PE 10 Aug 17:20 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET PE 10 Aug 17:17 PE งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PE 12 Jul 12:36 PE แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษา (เพิ่มเติม)
HOI PE 12 Jul 11:06 Update: PEคาดศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ใช้เวลาพิจารณาคดีคืนหนี้478.77ลบ.พร้อมดอกเบี้ย7.5%ให้NWRประมาณ2ปี วัน/เวลา: 12 ก.ค. 2561 / 09:38:45 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
KAOHOON PE 12 Jul 10:32 PEยื่นอุทธรณ์คดี“บำบัดน้ำเสียกรุงเทพฯ” แย้งกรมบังคับคดียึดหุ้นขายทอดตลาดใช้หนี้NWRพันล้าน
HOI PE 12 Jul 10:06 - -PEคาดศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ใช้เวลาพิจารณาคดีคืนหนี้478.77ลบ.พร้อมดอกเบี้ย7.5%ให้NWRประมาณ2ปี วัน/เวลา: 12 ก.ค. 2561 / 09:03:22 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
HOI PE 12 Jul 10:06 - -PEระบุหุ้นพรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง 24.47% ยังคงเป็นกรรมสิทธิของบริษัท จนกว่าจะมีบุคคลอื่น มาซื้อจากการถูกขายทอดตลาด วัน/เวลา: 12 ก.ค. 2561 / 09:05:33 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
EFIN PE 12 Jul 09:36 ข่าวแจ้ง ตลท. : PE เตรียมโต้แย้งหลังถูกยึดหุ้นบริษัทย่อยขายทอดตลาด นำเงินชำระคดีพิพาทกับ NWR
SET PE 12 Jul 08:53 PE แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษา
SET PE 14 May 12:33 PE แจ้งเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของบริษัท
HOI PE 14 May 10:08 ตลท.ขึ้น SP และ NP หุ้น PE-TFI กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 วัน/เวลา: 14 พ.ค. 2561 / 08:55:06 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
KAOHOON PE 14 May 09:32 ตลท.สั่งพักการซื้อขาย “PE-TFI” 1 วัน หลังผู้สอบฯไม่ให้ข้อสรุปงบฯ Q1/61
SET PE 14 May 08:42 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61
HOI PE 11 May 18:37 PE เผยงบรวมไตรมาส1/61 กำไร 15.46 ลบ. จากปีก่อน ขาดทุน 2.52 ลบ. วัน/เวลา: 11 พ.ค. 2561 / 17:26:05 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 11 May 17:07 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET PE 11 May 17:06 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET PE 11 May 17:04 PE งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PE 08 May 18:31 PE แจ้งกรรมการลาออก
SET PE 08 May 17:29 PE การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
SET PE 08 May 08:43 PE แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET PE 26 Apr 08:47 PE แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
SET PE 26 Apr 08:46 PE มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
KAOHOON PE 23 Apr 15:32 SAPPE วิ่งฉิวกว่า 5% โบรกฯแนะ”ซื้อ” ชูเป้า32บ. ลุ้นกำไรQ1โตแตะ 74ลบ. หลังยอดส่งออกฟื้นตัว
SET PE 12 Apr 09:08 PE ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม
SET PE 12 Apr 08:46 PE ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
HOI PE 30 Mar 11:08 PE เผย กรมบังคับคดีแจ้งยึดหุ้น บ.ย่อย "พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง" บางส่วน 75.53% ขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ วัน/เวลา: 30 มี.ค. 2561 / 09:50:39 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
BANGKOKBIZNEWS PE 30 Mar 10:32 ยึดหุ้นพรีเมียร์ลิสซิ่ง ‘ขายทอดตลาด’
SET PE 30 Mar 08:34 PE รายงานความคืบหน้าการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา
SET PE 23 Mar 08:13 PE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
KAOHOON PE 23 Feb 07:32 PE ปลาหมอเกยตื้น
THAIVI PE 20 Feb 23:59 PE พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET PE 20 Feb 12:32 PE แจ้งเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท
KAOHOON PE 20 Feb 10:32 ตลท.แขวน SP หุ้น PE ผู้สอบฯ“อีวาย”งดรับรองงบฯ เหตุไม่ชัดเจนตั้งสำรองหนี้พันล้าน 2 คดีใหญ่
EFIN PE 20 Feb 10:06 ตลท.ขึ้น ''SP'' หุ้น PE ในการซืื้อขายรอบเช้าวันนี้ ก่อนขึ้น ''NP'' พรุ่งนี้ เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเห็นงบปี 60
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 20 Feb 10:01 ตลท.ขึ้น SP หุ้น PE เช้านี้ กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบฯปี 60
HOI PE 20 Feb 09:02 เช้าวันนี้ ตลท.ขึ้นSP-NP หุ้นPE เหตุสอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60-พรุ่งนี้ปลดSP
SET PE 20 Feb 09:00 PE ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60
HOI PE 20 Feb 08:20 PEเผยงบรวมปี60ขาดทุน24.67ลบ.เทียบกับปีก่อน ขาดทุน262ลบ.
SET PE 20 Feb 07:25 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET PE 20 Feb 07:20 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)