PE : บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

#139
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#428
ในสัปดาห์
#576
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
HOI PE 22 Aug 19:32 PE รอผลคําพิพากษาคดี“คดีภาษีอากร" ก่อนจากนั้นจะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" วัน/เวลา: 22 ส.ค. 2562 / 18:28:48 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 22 Aug 17:58 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 14 Aug 10:31 ตลท. ขึ้น SP และ NP หุ้น DCORP-PE กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุด 30 มิ.ย. 62
SET PE 14 Aug 09:06 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 62
SET PE 14 Aug 08:43 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
HOI PE 13 Aug 18:32 PEเผยงบรวมQ2/62ขาดทุน2.95ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร12.48ลบ. วัน/เวลา: 13 ส.ค. 2562 / 17:24:44 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 13 Aug 17:09 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PE 13 Aug 17:08 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PE 13 Aug 17:06 PE งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
HOI PE 08 Aug 18:32 PE แจ้ง "วิไลลักษณ์ สกุลภักดี" ลาออก จาก ปธ.กก.ตรวจสอบ - กก.อิสระ มีผล 9 ส.ค.62 เป็นต้นไป วัน/เวลา: 8 ส.ค. 2562 / 17:27:24 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 08 Aug 17:02 PE แจ้งกรรมการลาออก
THAIVI PE 07 Jun 23:59 PE พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
EFIN PE 05 Jun 15:08 PE เผยศาลอุทธรณ์ฯสั่งให้จ่ายเงินกว่า 1.3 พันลบ.แก่ NWR-มีสิทธิยื่นฎีกา
HOI PE 05 Jun 14:36 PE เผยศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษวินิจฉัย ให้จ่ายเงิน NWR รวมกว่า 1.3 พันลบ. ในคดีฟื้นฟูกิจการ ,มีสิทธิยื่นฎีกา วัน/เวลา: 5 มิ.ย. 2562 / 13:28:12 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 05 Jun 12:31 PE แจ้งผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
HOI PE 29 May 19:05 PE ระบุรอผลคําพิพากษาคดีภาษีอากรให้เป็นที่สุดก่อน จากนั้นจะกําหนด แนวทางการดําเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" วัน/เวลา: 29 พ.ค. 2562 / 17:36:43 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 29 May 17:04 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 21 May 08:06 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
HOI PE 16 May 10:35 เช้าวันนี้ ตลท.แขวนSP หุ้นPE พรุ่งปลด เอาป้ายNP เสียบแทน เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 62 วัน/เวลา: 16 พ.ค. 2562 / 09:30:58 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 16 May 10:01 ตลท.ขึ้น SP และ NP หุ้น PE หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงิน Q1/62
SET PE 16 May 08:53 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 62
SET PE 15 May 17:16 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
GAPfocus PE 15 May 17:16 PE แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2019 บริษัทมีกำไรลดลง -39% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET PE 15 May 17:14 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PE 15 May 17:12 PE งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
THAIVI PE 06 May 23:59 PE พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET PE 24 Apr 17:18 PE มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
HOI PE 22 Apr 18:35 PE เผย ศาลอุทธรณ์ฯ นัดอ่านคำพิพากษาคดีฟื้นฟูกิจการ 5 มิ.ย นี้ วัน/เวลา: 22 เม.ย. 2562 / 17:32:04 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 22 Apr 17:17 PE แจ้งวันนัดอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
SET PE 22 Mar 17:04 PE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
HOI PE 05 Mar 09:38 PEรอผลคําพิพากษาอันเป็นที่สุดในคดีฟ้องเรียกค่างาน จึงจะกำหนดแนวทางแก้ไข กรณีถูกแขวนป้ายC วัน/เวลา: 5 มี.ค. 2562 / 08:14:26 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 05 Mar 07:57 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 05 Mar 07:57 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 21 Feb 08:55 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
HOI PE 15 Feb 10:05 วันนี้ตลท. ขึ้น SP หุ้นPEและเอาป้ายSPออก18ก.พ.เสียบป้ายNPแทน กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61 วัน/เวลา: 15 ก.พ. 2562 / 08:52:54 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
SET PE 15 Feb 08:43 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61
HOI PE 14 Feb 18:34 PE งดจ่ายเงินปันผล วัน/เวลา: 14 ก.พ. 2562 / 17:21:09 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
HOI PE 14 Feb 18:34 PE เผยงบรวมปี61 พลิกกำไร 40.66 ลบ. เทียบกับปีก่อนขาดทุน 24.67 ลบ. วัน/เวลา: 14 ก.พ. 2562 / 17:25:09 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PE
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 14 Feb 18:01 PE และบ.ย่อย งวดปี 61 กำไร 40.66 ลบ. เทียบกับปีก่อนขาดทุนที่ 24.68 ลบ.
SET PE 14 Feb 17:24 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PE 14 Feb 17:23 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET PE 14 Feb 17:21 PE งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PE 14 Feb 17:16 PE งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งมติคณะกรรมการ
KAOHOON PE 13 Feb 09:32 PM กำไรปี 61 ลดฮวบ 28% เหลือ 368 ลบ. เหตุค่าใช้จ่ายพุ่ง-ไม่มีรายการพิเศษ