PE : บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

#505
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#676
ในสัปดาห์
#479
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 06 Aug 15:31 หุ้น-การเงิน PE และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 1.25 ลบ. 14:43น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถ
HOI PE 06 Aug 15:07 ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หุ้น PE กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 63 วัน/เวลา: 6 ส.ค. 2563 / 13:50:56 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
HOI PE 06 Aug 15:07 PE เผยงบรวมQ2/63 ขาดทุน 1.25 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน 2.95 ลบ. วัน/เวลา: 6 ส.ค. 2563 / 13:52:50 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 06 Aug 13:42 SET ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ PE กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET PE 06 Aug 12:46 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET PE 06 Aug 12:45 PE สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET PE 06 Aug 12:43 PE งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PE 04 Aug 08:35 PE การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
HOI PE 22 Jul 19:06 ตลท. เผยไม่นำ PE มารวมในการคำนวณดัชนี เหตุถูกสั่งพักการซื้อขายติดต่อกันครบ 3 เดือน วัน/เวลา: 22 ก.ค. 2563 / 17:31:10 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 22 Jul 17:22 SET ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี
SET PE 21 Jul 12:50 PE มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PE 13 Jul 17:25 PE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET PE 18 Jun 17:03 PE แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวาระการประชุม
HOI PE 13 May 19:06 PE เผยศาลฎีการับฎีกา คดีNWR ฟ้องให้ชำระเงินค่างาน วัน/เวลา: 13 พ.ค. 2563 / 17:49:22 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 13 May 17:06 PE แจ้งคำสั่งศาลฎีกาที่ให้รับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา
HOI PE 08 May 10:07 ตลท. ขึ้น SP หุ้นPE 8พ.ค./ ติดป้าย NP 11พ.ค.63 กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 63 วัน/เวลา: 8 พ.ค. 2563 / 08:40:30 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 08 May 08:32 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 63
HOI PE 07 May 18:32 PE เผยงบรวมQ1/63 กำไร 2.03 ลบ. เทียบกับQ1/62 กำไร 9.46 ลบ. วัน/เวลา: 7 พ.ค. 2563 / 17:15:26 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 07 May 18:05 หุ้น-การเงิน PE และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63กำไรสุทธิลดลงเหลือ 2.04 ลบ. 17:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม (หน่ว
SET PE 07 May 17:14 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET PE 07 May 17:14 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
GAPfocus PE 07 May 17:14 PE แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2020 บริษัทมีกำไรลดลง -78% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET PE 07 May 17:12 PE งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PE 07 May 17:10 PE การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
HOI PE 24 Apr 09:37 ตลท.เตือน 24 เม.ย. นี้เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ PE เหตุ เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน วัน/เวลา: 24 เม.ย. 2563 / 08:22:29 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 24 Apr 08:15 SET 24 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ PE
HOI PE 23 Apr 10:06 ตลท. เตือน 24 เม.ย.63 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PE วัน/เวลา: 23 เม.ย. 2563 / 08:36:59 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 23 Apr 08:29 SET 24 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ PE
HOI PE 22 Apr 10:07 ตลท.เผย 24 เม.ย. เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ PE วัน/เวลา: 22 เม.ย. 2563 / 08:34:53 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 22 Apr 08:32 SET 24 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ PE
HOI PE 07 Apr 18:32 PE เผยศาลฎีกาเลื่อนกำหนดนัดฟังคำสั่งว่าจะรับฎีกา คดีNWR ยื่นฟ้อง เป็นวันที่ 13 พ.ค. 63 วัน/เวลา: 7 เม.ย. 2563 / 17:25:26 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
SET PE 07 Apr 17:10 PE ศาลฎีกาเลื่อนกำหนดนัดฟังคำสั่งว่าจะรับฎีกาไว้พิจารณาหรือไม่
SET PE 02 Apr 08:50 PE การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 24 Mar 11:31 หุ้น-การเงิน ตลท.เปิดให้เทรดหุ้น PE ชั่วคราวช่วง 25 มี.ค.-24 เม.ย. โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash... 10:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่ ตลท.ได้ประกาศให้หลัก
HOI PE 24 Mar 10:32 ตลาดฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ PE ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.63 - 24 เม.ย.63 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance วัน/เวลา: 24 มี.ค. 2563 / 09:12:51 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PE
THUNHOON PE 24 Mar 10:32 SET ตลท.เปิดให้หุ้น PE กลับมาเทรด 25 มี.ค.-24 เม.ย. ซื้อขายด้วย Cash Balance
SET PE 24 Mar 09:24 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ PE ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.63 - 24 เม.ย.63 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
SET PE 19 Mar 17:38 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
SET PE 16 Mar 17:48 PE การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
MANAGER PE 24 Feb 14:31 ตลท.เล็งเพิกถอน "พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์" เหตุผู้สอบบัญชีไม่ลงความเห็นงบการเงิน 3 ปีรวด
SET PE 21 Feb 17:03 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
PRACHACHAT PE 14 Feb 10:32 ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น PE เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเห็นงบปี’62
SET PE 14 Feb 08:45 SET ตลท. ขึ้น "SP" หลักทรัพย์ PE ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 62
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PE 13 Feb 18:31 หุ้น-การเงิน PE และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 27.93 ลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 40.66 ลบ. 13 ก.พ. 63 17:28 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทา
SET PE 13 Feb 17:24 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET PE 13 Feb 17:22 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
GAPfocus PE 13 Feb 17:22 PE แจ้งผลประกอบการงวดปี 2019 บริษัทมีกำไรลดลง -31% จากปีก่อน
SET PE 13 Feb 17:20 PE งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PE 13 Feb 13:20 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET PE 13 Feb 08:32 PE งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งมติคณะกรรมการ
BANGKOKBIZNEWS PE 11 Feb 10:04 ตลท. ขึ้น SP หุ้น PE กรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
SET PE 11 Feb 08:54 SET ตลท. ขึ้น SP หลักทรัพย์ PE กรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด