S & J : บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

#723
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#559
ในสัปดาห์
#527
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ผลิตเครื่องสำอางทุกประเภท เช่น แป้งฝุ่นโรยตัว ลิปสติก ครีมบำรุงผิว โคโลญจ์ ฯลฯ โดยรับผลิตให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ตามสูตรและมาตรฐานของลูกค้า หรือผลิตสินค้าซึ่งบริษัทเป็นผู้วิจัยและพัฒนาขึ้น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET S & J 14 May 12:33 S & J อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยง
SET S & J 14 May 07:51 S & J แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET S & J 14 May 07:50 S & J แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
SET S & J 14 May 07:49 S & J คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET S & J 14 May 07:42 S & J สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET S & J 14 May 07:35 S & J งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET S & J 03 May 17:13 S & J การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET S & J 24 Apr 18:48 S & J ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เปลี่ยนแปลง)
SET S & J 23 Apr 18:10 S & J มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET S & J 22 Mar 12:46 S & J แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
SET S & J 26 Feb 21:43 S & J การลงทุนของบริษัทย่อย
SET S & J 26 Feb 21:42 S & J คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET S & J 26 Feb 21:41 S & J งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET S & J 26 Feb 21:41 S & J สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET S & J 26 Feb 21:39 S & J แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
SET S & J 14 Nov 08:35 S & J แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
SET S & J 12 Nov 08:45 S & J คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET S & J 12 Nov 08:23 S & J แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เจนเนอรัลกลาส จำกัด
SET S & J 12 Nov 08:22 S & J ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET S & J 12 Nov 08:22 S & J สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET S & J 12 Nov 08:19 S & J งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET S & J 09 Nov 20:23 S & J เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562
SEC S & J 12 Oct 17:37 วันที่ 11/10/2561 นาง แก้วตา องค์สรณะคม ซื้อหุ้น เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(S & J) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 24.04 บาท
SEC S & J 12 Oct 17:37 วันที่ 11/10/2561 นาย ธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ซื้อหุ้น เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(S & J) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 24.04 บาท
SET S & J 10 Aug 08:53 S & J งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET S & J 10 Aug 08:52 S & J สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET S & J 09 Aug 19:12 S & J อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง
SEC S & J 11 Jun 18:08 วันที่ 11/06/2561 บุญเกียรติ  โชควัฒนา ซื้อหุ้น เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(S & J) จำนวน 28,571 หุ้นที่ราคา 24.00 บาท
SET S & J 14 May 17:17 S & J ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET S & J 14 May 17:16 S & J สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET S & J 14 May 17:14 S & J งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET S & J 10 May 18:26 S & J แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
SET S & J 04 May 17:55 S & J การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET S & J 24 Apr 19:44 S & J มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SEC S & J 09 Apr 18:08 วันที่ 05/04/2561 ทิพาภรณ์  โชควัฒนา ซื้อหุ้น เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(S & J) จำนวน 94,438 หุ้นที่ราคา 24.50 บาท
SET S & J 19 Mar 08:54 S & J แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
SET S & J 14 Mar 17:07 S & J แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
SET S & J 02 Mar 08:14 S & J อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET S & J 02 Mar 08:10 S & J ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET S & J 02 Mar 08:08 S & J งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET S & J 02 Mar 08:03 S & J สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET S & J 26 Feb 19:27 S & J อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน