หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

#7
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#6
ในสัปดาห์
#5
ในเดือน

หุ้นเด่นในหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์

ลำดับหุ้น#Talk

สถิติการพูดคุยย้อนหลัง

ปฏิทินหลักทรัพย์

24Sep 2020ASAPXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
24Sep 2020JMTXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
30Sep 2020FNSXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
16Oct 2020ZMICOXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
09Nov 2020JMTXW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

วิเคราะห์ พูดคุย รีวิว หุ้นเด่นล่าสุด

ทั้งหมด Social News
THAIVI MTC 20 Sep 23:59 MTC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SAWAD 20 Sep 23:59 SAWAD พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI AMANAH 20 Sep 23:59 AMANAH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
S2M ASP 20 Sep 21:05 ออม ‘ศิลป์’ ให้เป็นทรัพย์ กับ ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
THAIVI JMT 19 Sep 23:59 JMT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI KTC 19 Sep 23:59 KTC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SAWAD 19 Sep 23:59 SAWAD พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
TWITTER SAWAD 19 Sep 19:51 @KSecurities : SAWAD : มีบ้าน มีรถ.. มีศรีสวัสดิ์ 🎬รายการ 3 ศาสตร์สัปดาห์นี้ พบกับหุ้นกลุ่มสินเชื่อ ที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเ… https://t.co/GjyajpDpPL
THAIVI KTC 18 Sep 23:59 KTC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MTC 18 Sep 23:59 MTC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SAWAD 18 Sep 23:59 SAWAD พบการพูดคุย 4 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
TWITTER SAWAD 18 Sep 20:17 @KSecurities : 🎬รายการ 3 ศาสตร์สัปดาห์นี้ พบกับ "SAWAD : มีบ้าน มีรถ.. มีศรีสวัสดิ์” 🎬ลูกค้า KS สามารถดูรายการได้ทันที ! ทาง K-c… https://t.co/s0mTq4ISqC
TWITTER BAM 18 Sep 15:49 @เทรดเดอร์ท่านหนึ่ง : bam กด 21 ไหนว่าจะได้ผลดีหากมี NPL ในระบบมากขึ้น
THAIVI JMT 17 Sep 23:59 JMT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MTC 17 Sep 23:59 MTC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)