ALT : บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

#359
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#542
ในสัปดาห์
#628
ในเดือน
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ALT ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม 2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคม, สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่, สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ3. ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ALT 23 May 15:31 (เพิ่มเติม) RATCH ตั้งเป้าพอร์ตลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในปี 66 อยู่ที่ 20% พร้อมหาพันธมิตรทำโรงไฟฟ้าตะวันตกใหม่จบใน Q2/62
FACEBOOK ALT 22 May 21:49 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q1/62 EP15 BEAUTY PB BWG BJCHI TMC VCOM SAFARI KBS LDC AI FORTH LAN@@##@!NA TVI MINT CPL HFT POST AP NSI UPF DIMET SAM GBX GBX VARO FANCY ARROW SCG NWR JCK TPCORP TTI BM LEE CT
SET ALT 21 May 19:32 ALT แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2562 เพิ่มเติม
HOI ALT 14 May 19:03 ALT เผยงบรวมQ1/62 ขาดทุน 61.29 ลบ. เทียบกับปีก่อนขาดทุน 42.09 ลบ. วัน/เวลา: 14 พ.ค. 2562 / 17:52:17 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: ALT
SET ALT 14 May 17:43 ALT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET ALT 14 May 17:42 ALT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET ALT 14 May 17:42 ALT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
EFIN ALT 10 May 16:06 ALT จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562
HOI ALT 10 May 16:03 ALT จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 PR วัน/เวลา: 10 พ.ค. 2562 / 14:39:38 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: ALT
ThaiPR.net ALT 10 May 14:31 ภาพข่าว: ALT จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562
SET ALT 09 May 17:15 ALT แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET ALT 29 Apr 17:57 ALT แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2562 เพิ่มเติม
SET ALT 26 Apr 17:25 ALT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET ALT 26 Apr 17:24 ALT แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F 24-1)
KAOHOON ALT 26 Apr 09:01 RATCH Turns from Unattractive Stock to Brighter Future One with Public Utilities Business
KAOHOON ALT 24 Apr 10:32 อัพเดตดัชนี SET-mai
HOI ALT 26 Mar 10:35 ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุนของ ALT - PDJ-MACOเริ่มซื้อขาย 27 มี.ค. 62 วัน/เวลา: 26 มี.ค. 2562 / 09:12:38 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: ALT
SET ALT 26 Mar 07:35 SET หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มีนาคม 2562
SET ALT 26 Mar 07:35 SET หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มีนาคม 2562
SET ALT 25 Mar 17:05 ALT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
SET ALT 15 Mar 08:57 ALT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)
SET ALT 15 Mar 08:57 ALT รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
SET ALT 27 Feb 18:04 ALT กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1
FACEBOOK ALT 26 Feb 15:23 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q4/61 EP24 UVAN SAUCE PAP CTW BKI D NC LST ALT SCP MK FMT SVH TRUBB WACOAL ASK WHA EASTW WHAUP SUN EGCO BEC ICC BOL RCL MEGA BUI PR9 SISB MATCH ASEFA MBK APURE TACC SPA ROBINS
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ALT 25 Feb 11:01 ALT และบ.ย่อยปี 61 ขาดทุนที่ 286.28 ลบ. เทียบกับปี 60 กำไรที่ 56.86 ลบ.
SET ALT 25 Feb 08:41 ALT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
THAIVI ALT 22 Feb 23:59 ALT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI ALT 22 Feb 18:37 ALT เผยงบรวมปี61 ขาดทุน 286.29 ลบ. เทียบกับปีก่อนกำไร 56.86 ลบ. วัน/เวลา: 22 ก.พ. 2562 / 17:35:30 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: ALT
KAOHOON ALT 22 Feb 18:02 ALT เผยงบฯปี 62 พลิกขาดทุน 286.29 ลบ. เหตุรายได้ลดฮวบ!
SET ALT 22 Feb 17:21 ALT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET ALT 22 Feb 17:20 ALT แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET ALT 22 Feb 17:20 ALT งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET ALT 22 Feb 17:19 ALT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ALT 20 Feb 18:31 (เพิ่มเติม) RATCH วางเป้าปี 66 มีกำลังผลิตไฟฟ้า 10,000 MW จาก 7,639.12 MW ในปี 61 เตรียมเงิน 2 หมื่นลบ.ลงทุนปีนี้
STOCKFOCUS ALT 12 Feb 13:35 “CSS เก็บตัว” กุมภาพันธ์ 12, 2019 กุมภาพันธ์ 12, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 12 Feb 11:35 EPG 61/62 8,046 กุมภาพันธ์ 12, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 12 Feb 11:08 โรงงานน้ำตาล วอนรัฐหนุนสินเชื่อรถตัดอ้อยดอกเบี้ยต่ำ ช่วยชาวไร่จัดเก็บผลผลิต ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ กุมภาพันธ์ 12, 2019 กุมภาพันธ์ 12, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 12 Feb 11:08 “ALT” แท็คทีม “RATCH” ร่วมทุนโครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน กุมภาพันธ์ 12, 2019 กุมภาพันธ์ 12, 2019 Stock Focus News
HOI ALT 12 Feb 11:07 “ALT” แท็คทีม “RATCH”ร่วมทุนโครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน PR วัน/เวลา: 12 ก.พ. 2562 / 10:04:34 ที่มา: HOI
HOI ALT 12 Feb 11:07 “ALT” แท็คทีม “RATCH”ร่วมทุนโครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน PR วัน/เวลา: 12 ก.พ. 2562 / 10:05:14 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: ALT
ThaiPR.net ALT 12 Feb 10:31 ภาพข่าว: “ALT” แท็คทีม “RATCH” ร่วมทุนโครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน
KAOHOON ALT 10 Feb 06:35 เปิดโผหุ้นกลุ่ม SET พุ่งแรงเดือน ม.ค. 62
BANGKOKBIZNEWS ALT 07 Feb 12:31 ระวังย่อตัว
BANGKOKBIZNEWS ALT 07 Feb 12:31 Report & Corporate News (7 ก.พ.62)
STOCKFOCUS ALT 06 Feb 14:49 EARTH 2562 09.00 CPALL กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 06 Feb 14:15 ZEN เคาะราคาขาย IPO ที่ 13 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 7 – 8 และ 11 ก.พ.นี้ ตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสพร้อมรุกขยายสาขาร้านอาหารเต็มสูบ กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 Stock Focu
STOCKFOCUS ALT 06 Feb 14:15 GCAP ผลงานปี 61 เจ๋ง กำไรพุ่ง 103% จ่ายปันผลครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 0.15 บ./หุ้น กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 Stock Focus News
KAOHOON ALT 06 Feb 12:32 ALT ผนึกกำลัง RATCH ตั้งบ.ร่วมทุน ลุยโครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน
THUNHOON ALT 06 Feb 12:07 RATCHจับมือALT ลุยโครงข่ายใยแก้ว หวังรับงานภาครัฐ
THUNHOON ALT 06 Feb 11:37 “ALT” แท็คทีม “RATCH” ร่วมทุนโครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน
MANAGER ALT 06 Feb 11:31 “เอแอลที เทเลคอม” จับมือ “ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง”ลุยเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน
ThaiPR.net ALT 06 Feb 11:31 “ALT” แท็คทีม “RATCH” เพื่อร่วมทุนโครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน
STOCKFOCUS ALT 06 Feb 11:17 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ TEAMG จัดโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 06 Feb 11:17 “GUNKUL ร่วมแจมทุกโครงการ” กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 06 Feb 11:17 “ALT” แท็คทีม “RATCH” เพื่อร่วมทุนโครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 06 Feb 11:17 TWPC 66,000 กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 Stock Focus News
EFIN ALT 06 Feb 09:43 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 5 ก.พ. 2562
KAOHOON ALT 05 Feb 17:02 RATCH Joins ALT to Develop Underground Optic Fiber Network Project
STOCKFOCUS ALT 05 Feb 16:11 NER เพิ่มเป้าการเติบโตของรายได้ปี 2562 ที่ระดับ 15,000 ลบ.จากเดิม 12,000 ลบ. กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 05 Feb 16:11 PTTEP เผยโครงการโมซัมบิกเซ็นซื้อขาย LNG กับเชลล์ 2 ล้านตัน/ปี กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 05 Feb 14:39 RICHY ขนโครงการฮอตกระตุ้นยอดขาย ตั้งเป้าโกยรายได้กว่า 100 ลบ.หนุนผลงานทั้งปีสดใส กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 Stock Focus News
EFIN ALT 05 Feb 14:13 RATCH ผนึก`เอแอลทีเทเลคอม`ร่วมลงทุนโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน
STOCKFOCUS ALT 05 Feb 14:13 RICHY Sweet Memory สุข X3 กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 Stock Focus News
HOI ALT 05 Feb 14:12 -- RATCH-ALT เซ็นลงนามสัญญาเพื่อร่วมลงทุนในโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน วัน/เวลา: 5 ก.พ. 2562 / 12:46:19 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: RATCH
HOI ALT 05 Feb 14:12 RATCH -ALT เซ็นลงนามสัญญาเพื่อร่วมทุนในโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน คาดดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย. 62 วัน/เวลา: 5 ก.พ. 2562 / 12:50:34 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: RATCH
HOI ALT 05 Feb 14:12 ALT ดึง RATCH ร่วมทุน ลุยโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนําแสงใต้ดิน วัน/เวลา: 5 ก.พ. 2562 / 13:05:39 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: ALT
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ALT 05 Feb 14:01 RATCH จับมือ ALT ร่วมทุนโครงการโครงข่ายใยแก้วนำแสงใต้ดิน
STOCKFOCUS ALT 05 Feb 13:41 UV ตั้งเป้ารายได้รวมงวดปี 61/62 ที่ 2.58 หมื่นลบ.โตกว่า 20% จากปีก่อน-วางแผนเปิด 31 โครงการใหม่ รวม 3.82 หมื่นลบ. กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 Stock Focus News
STOCKFOCUS ALT 05 Feb 13:41 RATCH จับมือ ALT !! ร่วมทุนโครงข่ายใยแก้วนำแสงใต้ดิน กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 Stock Focus News
SET ALT 05 Feb 12:53 ALT การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อลงทุนในโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน
STOCKFOCUS ALT 04 Jan 14:07 ALT คาดปี 62 รายได้โตกว่าปีก่อน มกราคม 4, 2019 มกราคม 4, 2019 Stock Focus News
KAOHOON ALT 04 Jan 13:32 ALTแย้มรายได้ปีนี้โตเด่นรับธุรกิจให้เช่าวงจรระหว่างปท.-ร่วมทุนพันธมิตรคาดชัดเจนไตรมาส2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ALT 04 Jan 13:31 ALT คาดปี 62 รายได้โตกว่าปีก่อน ลุยธุรกิจให้บริการเช่าใช้วงจรระหว่างประเทศ-เจรจาร่วมทุนต่อยอดธุรกิจคาดสรุป Q2/62
THUNHOON ALT 03 Jan 17:34 ALTปรับแผน ส่งบ.ย่อยดูแลโครงข่ายSRT
EFIN ALT 03 Jan 17:08 ทีเอ็มบี สนับสนุนการลงทุน ZTE ยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมจากประเทศจีน
EFIN ALT 03 Jan 16:08 NER ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน
EFIN ALT 03 Jan 14:38 `วิษณุ` แย้มอาจขยับวันเลือกตั้ง เหตุทับซ้อนกับราชพิธีบรมราชาภิเษก
EFIN ALT 03 Jan 14:08 บล.ไทยพาณิชย์ คงเป้า SET ปีนี้ 2,000 จุด ลงทุนในปท.-ศก.โลกฟื้นช่วยหนุน
EFIN ALT 03 Jan 13:38 เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,570.39 จุด เพิ่มขึ้น 4.45 จุด หรือ 0.28%
EFIN ALT 03 Jan 10:38 เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,571.48 จุด เพิ่มขึ้น 5.54 จุด หรือ 0.35%
EFIN ALT 03 Jan 09:38 ข่าวนี้ที่ 1 : กูรูฟันธงกลุ่มแบงก์ฟันกำไร Q4/61 แตะ 4.8 หมื่นลบ.
EFIN ALT 03 Jan 09:38 ปิดตลาด TFEX ช่วงกลางคืน วันที่ 3 ม.ค. 62 สินค้า Mini Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 4,417 สัญญา
EFIN ALT 03 Jan 08:38 สรุปสถานะคงค้างตลาด TFEX วันที่ 3 ม.ค. 62
EFIN ALT 03 Jan 08:38 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 2 ม.ค. 2562
EFIN ALT 03 Jan 06:39 สรุปหุ้นเด่นและหุ้นเคลื่อนไหวผิดปกติ ประจำวันที่ 2 ม.ค.62
KAOHOON ALT 02 Jan 18:02 Thai Stock Market Roundup January 2, 2019
EFIN ALT 02 Jan 17:38 GOSSIP : CEO ใหม่ “แบงค์ธนชาต” ไฟแรง – ปรับลุคแบงค์รับปี 2562
EFIN ALT 02 Jan 15:38 เช้าวันนี้มีบิ๊กล็อต 7 หลักทรัพย์ BEC-F ซื้อขายสูงสุด 36.98 ลบ.
MANAGER ALT 02 Jan 12:01 ALT ปรับโครงสร้างธุรกิจโอน “โครงการ SRT” มูลค่า 613 ล้านให้บริษัทย่อย
HOI ALT 02 Jan 11:06 ALT โอนโครงการ SRT ให้ อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ มูลค่ารวม 612.73 ลบ. ตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ วัน/เวลา: 2 ม.ค. 2562 / 09:25:40 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: ALT
EFIN ALT 02 Jan 10:38 กนง.ยันดบ. 1.75% ยังเอื้อต่อศก. ยันจะขึ้นดบ.แบบค่อยเป็นค่อยไป
EFIN ALT 02 Jan 10:10 สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (02/01/62)
KAOHOON ALT 02 Jan 10:02 ALT ลุยปรับโครงสร้างธุรกิจโอนโครงข่าย SRT ให้บ.ย่อย รองรับขยายงาน-เพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
TWITTER ALT 02 Jan 10:00 @สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย : ALT ปรับโครงสร้างธุรกิจ โอนโครงข่ายใยแก้วนำแสงฯมูลค่า 612 ลบ.ให้บ.ย่อย #หุ้นไทย #หุ้น #หุ้นวันนี้ #ตลาดหุ้น… https://t.co/Jvbyc1xyU6
EFIN ALT 02 Jan 09:44 ALT ปรับโครงสร้างธุรกิจ โอนโครงข่ายใยแก้วนำแสงฯมูลค่า 612 ลบ.ให้บ.ย่อย
EFIN ALT 02 Jan 09:43 AJA แจ้ง `อมร มีมะโน` ลาออก พร้อมผู้บริหารอีก 2 คน มีผล 28 ธ.ค.61
SET ALT 02 Jan 08:53 ALT การปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ALT 01 Jan 16:01 ALT ปรับโครงสร้างธุรกิจโอนโครงข่าย SRT ให้บ.ย่อย รองรับเพิ่มประสิทธิภาพ-ขยายงานในอนาคต
SET ALT 28 Dec 19:38 ALT การปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
BANGKOKBIZNEWS ALT 27 Dec 19:31 รถไฟฟ้าบีทีเอส มอบความสุขแก่ผู้โดยสาร Free Wi-Fi 30 สถานี