ASIAN : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

#602
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#159
ในสัปดาห์
#107
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่าย และส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท อันได้แก่ TCC SAKURA และ ASIAN SEAFOODS และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

06Mar 2019 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC ASIAN 02 Jan 18:38 วันที่ 27/12/2561 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 179,000 หุ้นที่ราคา 6.95 บาท
SEC ASIAN 02 Jan 18:38 วันที่ 28/12/2561 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 697,200 หุ้นที่ราคา 6.91 บาท
SET ASIAN 24 Dec 17:40 ASIAN แจ้งรายละเอียดการลงทุนในบริษัทย่อย
SET ASIAN 19 Dec 12:37 ASIAN ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET ASIAN 12 Dec 00:14 VDO Opportunity Day : ASIAN
SEC ASIAN 16 Nov 18:09 วันที่ 16/11/2561 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 624,500 หุ้นที่ราคา 7.64 บาท
SET ASIAN 13 Nov 17:21 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET ASIAN 13 Nov 17:21 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET ASIAN 13 Nov 17:21 ASIAN งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET ASIAN 09 Nov 17:01 ASIAN แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
SEC ASIAN 16 Oct 18:37 วันที่ 11/10/2561 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 689,400 หุ้นที่ราคา 8.71 บาท
SET ASIAN 22 Aug 00:11 VDO Opportunity Day : ASIAN
IAA ASIAN 10 Aug 10:38 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ASIAN
SET ASIAN 07 Aug 17:23 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET ASIAN 07 Aug 17:23 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET ASIAN 07 Aug 17:22 ASIAN งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET ASIAN 16 Jul 17:20 ASIAN แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ (แก้ไข)
SET ASIAN 16 Jul 12:35 ASIAN แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
SEC ASIAN 22 Jun 18:07 วันที่ 21/06/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 5.53 บาท
SEC ASIAN 21 Jun 18:12 วันที่ 20/06/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 473,400 หุ้นที่ราคา 5.57 บาท
SEC ASIAN 06 Jun 18:38 วันที่ 05/06/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 5.45 บาท
SEC ASIAN 01 Jun 18:08 วันที่ 30/05/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 5.60 บาท
SEC ASIAN 17 May 18:13 วันที่ 15/05/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 771,700 หุ้นที่ราคา 5.81 บาท
SEC ASIAN 15 May 18:08 วันที่ 10/05/2561 เฮนริคคัส  แวน เวสเทิร์นดร๊อป ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 266,400 หุ้นที่ราคา 5.80 บาท
SEC ASIAN 15 May 18:08 วันที่ 11/05/2561 เฮนริคคัส  แวน เวสเทิร์นดร๊อป ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 233,600 หุ้นที่ราคา 5.90 บาท
SET ASIAN 14 May 17:52 ASIAN แจ้งบริษัทย่อยซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Asian Group SCS Europe GmbH
SET ASIAN 08 May 17:15 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET ASIAN 08 May 17:15 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET ASIAN 08 May 17:14 ASIAN งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET ASIAN 02 May 17:04 ASIAN มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข)
SET ASIAN 25 Apr 17:10 ASIAN มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
SET ASIAN 21 Mar 12:54 ASIAN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
SEC ASIAN 15 Mar 18:17 วันที่ 14/03/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 8.10 บาท
SEC ASIAN 22 Feb 18:06 วันที่ 21/02/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 10.10 บาท
SET ASIAN 22 Feb 13:30 ASIAN ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข )
SET ASIAN 22 Feb 09:05 ASIAN ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข งวดจ่ายปันผล)
SET ASIAN 21 Feb 20:14 ASIAN ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
SET ASIAN 21 Feb 18:49 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET ASIAN 21 Feb 18:29 ASIAN ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
SET ASIAN 21 Feb 18:29 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET ASIAN 21 Feb 18:28 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET ASIAN 21 Feb 18:27 ASIAN งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SEC ASIAN 19 Feb 18:06 วันที่ 16/02/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 9.65 บาท
SEC ASIAN 11 Jan 18:03 วันที่ 09/01/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 11.30 บาท
SEC ASIAN 05 Jan 18:03 วันที่ 03/01/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 9.80 บาท
SEC ASIAN 03 Jan 18:03 วันที่ 27/12/2560 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 9.75 บาท
SET ASIAN 14 Dec 17:35 ASIAN ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561