ASN : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

#149
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#287
ในสัปดาห์
#406
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และได้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการจับคู่ผู้ให้กู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมเงิน

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
THAIVI ASN 15 Nov 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 13 Nov 23:59 ASN พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI ASN 13 Nov 09:32 ASNเผยงบรวมQ3/62กำไร6.43ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร5.23ลบ. วัน/เวลา: 13 พ.ย. 2562 / 08:29:11 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASN
KAOHOON ASN 13 Nov 08:02 5 หุ้น mai พื้นฐานแกร่งทะยานไม่หยุด! โชว์ 10 เดือนฟันรีเทิร์นสูงสุดเกิน100%
THAIVI ASN 12 Nov 23:59 ASN พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ASN 12 Nov 19:31 ASN และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 6.44 ลบ. 12 พ.ย. 62 18:54 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กั
SET ASN 12 Nov 18:41 ASN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET ASN 12 Nov 18:41 ASN สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET ASN 12 Nov 18:40 ASN งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ASN 05 Nov 17:43 ASN รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET ASN 05 Nov 17:43 ASN เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
GAPfocus ASN 19 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 15/10/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ ASN
THAIVI ASN 07 Oct 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 04 Oct 23:59 ASN พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 03 Oct 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET ASN 01 Oct 19:18 ASN แจ้งการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท
SET ASN 27 Sep 19:25 ASN แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
KAOHOON ASN 18 Sep 08:47 เปิดโผ 5 หุ้น mai แรลลี่ยาว!  8 เดือนฟันรีเทิร์นเกิน50% 
THAIVI ASN 17 Sep 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 17/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 3.70 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 22/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 8,600 หุ้นที่ราคา 3.80 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 24/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.98 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 28/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 36,000 หุ้นที่ราคา 3.98 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 29/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 3.98 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 31/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 4.00 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 06/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 4.04 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 07/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.00 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 21/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.21 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 26/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 4.30 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 28/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 4.37 บาท
THAIVI ASN 13 Aug 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ASN 13 Aug 09:01 ASN และบ.ย่อย ไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 7.79 ลบ.
FACEBOOK ASN 13 Aug 00:05 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q2/62 — AAV FN WICE THAI AMC RP GLAND SALEE EVER PHOL WIIK WORK APCS GLOBAL EA TAKUNI BGC AKR BANPU COMAN NCH GLANDRT PSH SAAM ASN EASTW PK FLOYD ALT BCH BPP SC PDI MJLF MBK TH
HOI ASN 10 Aug 12:02 ASN เผยงบรวมQ2/62 กำไร 7.79 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนกำไร 5.05 ลบ. วัน/เวลา: 10 ส.ค. 2562 / 11:01:31 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASN
SET ASN 09 Aug 18:54 ASN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET ASN 09 Aug 18:44 ASN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
GAPfocus ASN 09 Aug 18:44 ASN แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2019 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 54% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET ASN 09 Aug 18:43 ASN งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
THAIVI ASN 31 Jul 23:59 ASN พบการพูดคุย 5 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 02 Jul 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC ASN 01 Jul 17:37 วันที่ 28/06/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 4.37 บาท
SEC ASN 27 Jun 17:38 วันที่ 26/06/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 4.30 บาท
THAIVI ASN 26 Jun 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC ASN 24 Jun 17:38 วันที่ 21/06/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.21 บาท
THAIVI ASN 11 Jun 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC ASN 10 Jun 18:08 วันที่ 07/06/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.00 บาท
SEC ASN 07 Jun 18:07 วันที่ 06/06/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 4.04 บาท
THAIVI ASN 04 Jun 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC ASN 04 Jun 18:08 วันที่ 31/05/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 4.00 บาท
SEC ASN 30 May 18:06 วันที่ 29/05/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 3.98 บาท
KAOHOON ASN 30 May 08:46 เปิดโผ 13 หุ้น mai โชว์กำไรไตรมาส 1/62 โตทะลักเกิน 100%
SEC ASN 29 May 18:07 วันที่ 28/05/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 36,000 หุ้นที่ราคา 3.98 บาท
THAIVI ASN 27 May 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC ASN 27 May 18:08 วันที่ 24/05/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.98 บาท
SEC ASN 24 May 18:07 วันที่ 22/05/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 8,600 หุ้นที่ราคา 3.80 บาท
FACEBOOK ASN 22 May 13:15 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q1/62 EP14 DDD SVH PRIN AU CM GULF PMTA LUXF ASIAN AS WINNER CPN ASN AKR WP BRR S TIPCO EKH ACAP PSH PTT GLOBAL WORK TIC NTV EE BKD EGCO SYMC TKT KASET PPS NPPG CMR ALUCON WG A
SEC ASN 21 May 17:48 วันที่ 17/05/2562 นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ซื้อหุ้น เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 3.70 บาท
THAIVI ASN 13 May 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI ASN 13 May 19:36 ASNเผยงบรวม Q1/62 กำไร 8.21ลบ. เทียบกับปีก่อน 3.11ลบ. วัน/เวลา: 13 พ.ค. 2562 / 18:29:22 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: ASN
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ASN 13 May 19:31 ASN และบ.ย่อย ไตรมาส 1/62กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 8.22 ลบ.
SET ASN 13 May 18:50 ASN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET ASN 13 May 18:22 ASN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
GAPfocus ASN 13 May 18:22 ASN แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2019 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 164% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET ASN 13 May 18:22 ASN งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
THAIVI ASN 09 May 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 08 May 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)