ASN : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

#246
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#544
ในสัปดาห์
#638
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และได้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการจับคู่ผู้ให้กู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมเงิน

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
THAIVI ASN 14 Feb 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET ASN 21 Jan 18:02 ASN แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
KAOHOON ASN 24 Dec 08:47 7 หุ้น mai พื้นฐานแกร่งแรงไม่หยุด! โชว์ 11 เดือนฟันรีเทิร์นสูงสุด160%
SET ASN 09 Dec 17:49 ASN การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์
THAIVI ASN 27 Nov 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET ASN 27 Nov 17:52 ASN มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET ASN 19 Nov 12:57 ASN เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้้า
THAIVI ASN 18 Nov 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 17 Nov 23:59 ASN พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 15 Nov 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 13 Nov 23:59 ASN พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI ASN 13 Nov 09:32 ASNเผยงบรวมQ3/62กำไร6.43ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร5.23ลบ. วัน/เวลา: 13 พ.ย. 2562 / 08:29:11 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASN
KAOHOON ASN 13 Nov 08:02 5 หุ้น mai พื้นฐานแกร่งทะยานไม่หยุด! โชว์ 10 เดือนฟันรีเทิร์นสูงสุดเกิน100%
THAIVI ASN 12 Nov 23:59 ASN พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ASN 12 Nov 19:31 ASN และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 6.44 ลบ. 12 พ.ย. 62 18:54 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กั
SET ASN 12 Nov 18:41 ASN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET ASN 12 Nov 18:41 ASN สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET ASN 12 Nov 18:40 ASN งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ASN 05 Nov 17:43 ASN รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET ASN 05 Nov 17:43 ASN เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
GAPfocus ASN 19 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 15/10/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ ASN
THAIVI ASN 07 Oct 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 04 Oct 23:59 ASN พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI ASN 03 Oct 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET ASN 01 Oct 19:18 ASN แจ้งการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท
SET ASN 27 Sep 19:25 ASN แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
KAOHOON ASN 18 Sep 08:47 เปิดโผ 5 หุ้น mai แรลลี่ยาว!  8 เดือนฟันรีเทิร์นเกิน50% 
THAIVI ASN 17 Sep 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 17/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 3.70 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 22/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 8,600 หุ้นที่ราคา 3.80 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 24/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.98 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 28/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 36,000 หุ้นที่ราคา 3.98 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 29/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 3.98 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 31/05/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 4.00 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 06/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 4.04 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 07/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.00 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 21/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.21 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 26/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 4.30 บาท
SEC ASN 10 Sep 20:32 วันที่ 28/06/2019 Mr. Sudusit Ounsangchan Purchaseหุ้น ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED (ASN) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 4.37 บาท
THAIVI ASN 13 Aug 23:59 ASN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ASN 13 Aug 09:01 ASN และบ.ย่อย ไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 7.79 ลบ.
FACEBOOK ASN 13 Aug 00:05 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q2/62 — AAV FN WICE THAI AMC RP GLAND SALEE EVER PHOL WIIK WORK APCS GLOBAL EA TAKUNI BGC AKR BANPU COMAN NCH GLANDRT PSH SAAM ASN EASTW PK FLOYD ALT BCH BPP SC PDI MJLF MBK TH
HOI ASN 10 Aug 12:02 ASN เผยงบรวมQ2/62 กำไร 7.79 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนกำไร 5.05 ลบ. วัน/เวลา: 10 ส.ค. 2562 / 11:01:31 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASN
SET ASN 09 Aug 18:54 ASN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET ASN 09 Aug 18:44 ASN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
GAPfocus ASN 09 Aug 18:44 ASN แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2019 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 54% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET ASN 09 Aug 18:43 ASN งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)