AU : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

#56
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#286
ในสัปดาห์
#157
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายขนมหวาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ธุรกิจร้านขนมหวาน ภายใต้ชื่อ "ร้านอาฟเตอร์ ยู" และ "ร้านเมโกริ" และ (2) ธุรกิจบริการจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้างผลิต

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA AU 30 Dec 14:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) - AU
SET AU 26 Dec 07:00 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562
SEC AU 12 Dec 18:03 วันที่ 11/12/2562 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ ซื้อหุ้น อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) จำนวน 67,000 หุ้นที่ราคา 10.37 บาท
SEC AU 11 Dec 18:03 วันที่ 09/12/2562 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ ซื้อหุ้น อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) จำนวน 250,800 หุ้นที่ราคา 10.70 บาท
SET AU 12 Nov 08:07 AU สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET AU 11 Nov 19:41 AU คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET AU 11 Nov 19:41 AU สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET AU 11 Nov 19:40 AU งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET AU 04 Nov 06:58 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
SEC AU 31 Oct 18:04 วันที่ 30/10/2562 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ ซื้อหุ้น อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) จำนวน 150,000 หุ้นที่ราคา 10.90 บาท
SET AU 27 Sep 07:00 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562
SET AU 13 Aug 17:46 AU คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET AU 13 Aug 17:45 AU สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET AU 13 Aug 17:45 AU งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET AU 26 Jul 18:57 AU รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
SEC AU 19 Jul 17:37 วันที่ 11/07/2562 นางสาว อุไรวรรณ สมานวงศ์ ขายหุ้น อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) จำนวน 38,700 หุ้นที่ราคา 16.50 บาท
SET AU 12 Jul 18:42 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562