COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

#660
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#247
ในสัปดาห์
#195
ในเดือน
เทคโนโลยี / MAI
COMAN ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาเพื่อจำหน่ายและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม Comanche Hotel Software และ Data Base กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในสถานที่ประกอบการของลูกค้า จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และให้บริการหลังการขายโดยการให้คำปรึกษา การบริการซ่อมบำรุงต่างๆ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC COMAN 28 Sep 18:16 วันที่ 28/09/2563 นาย อุทัย วงเวียน ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 2,800 หุ้นที่ราคา 2.42 บาท
SEC COMAN 25 Sep 18:06 วันที่ 23/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 4,800 หุ้นที่ราคา 2.24 บาท
SEC COMAN 25 Sep 18:06 วันที่ 23/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 2.22 บาท
SEC COMAN 25 Sep 18:06 วันที่ 23/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 2.20 บาท
SEC COMAN 25 Sep 18:06 วันที่ 24/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 2.18 บาท
SEC COMAN 25 Sep 18:06 วันที่ 24/09/2563 นาย อุทัย วงเวียน ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 17,400 หุ้นที่ราคา 2.19 บาท
SEC COMAN 22 Sep 18:06 วันที่ 21/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.26 บาท
SEC COMAN 22 Sep 18:06 วันที่ 22/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 12,900 หุ้นที่ราคา 2.22 บาท
SEC COMAN 11 Sep 18:06 วันที่ 08/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 2.46 บาท
SEC COMAN 11 Sep 18:06 วันที่ 08/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 2.50 บาท
SET COMAN 10 Sep 22:21 COMAN เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย (เพิ่มเติมข้อมูล)
SEC COMAN 09 Sep 18:06 วันที่ 02/09/2563 นาย อุทัย วงเวียน ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 2.70 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 01/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 2.54 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 01/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 2.56 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 01/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 2.58 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 01/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 2.60 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 01/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.58 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 01/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.60 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 01/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.62 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 01/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.64 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 01/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.66 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 02/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 2.58 บาท
SEC COMAN 03 Sep 18:07 วันที่ 02/09/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 2.72 บาท
SET COMAN 03 Sep 17:47 COMAN เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย
SET COMAN 01 Sep 18:15 COMAN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SEC COMAN 01 Sep 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 50 หุ้นที่ราคา 2.50 บาท
SEC COMAN 01 Sep 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี โอนหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 11,015 หุ้นที่ราคา 2.58 บาท
SEC COMAN 01 Sep 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี รับโอนหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 11,015 หุ้นที่ราคา 2.58 บาท
SEC COMAN 01 Sep 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.46 บาท
SEC COMAN 01 Sep 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 2.40 บาท
SEC COMAN 01 Sep 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 4,200 หุ้นที่ราคา 2.40 บาท
SEC COMAN 01 Sep 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 2.36 บาท
SEC COMAN 31 Aug 18:06 วันที่ 28/08/2563 นางสาว ดารุณี แซ่ตั้ง ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 11,000 หุ้นที่ราคา 2.46 บาท
SEC COMAN 27 Aug 18:06 วันที่ 27/08/2563 นางสาว ดารุณี แซ่ตั้ง ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.56 บาท
SEC COMAN 26 Aug 18:06 วันที่ 25/08/2563 นางสาว ดารุณี แซ่ตั้ง ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.10 บาท
SEC COMAN 25 Aug 18:07 วันที่ 21/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 2.12 บาท
SEC COMAN 25 Aug 18:07 วันที่ 21/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 2.10 บาท
SEC COMAN 25 Aug 18:07 วันที่ 21/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 2.12 บาท
SEC COMAN 25 Aug 18:07 วันที่ 21/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ขายหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 2.18 บาท
SEC COMAN 25 Aug 18:07 วันที่ 27/07/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 40 หุ้นที่ราคา 2.50 บาท
SEC COMAN 25 Aug 18:07 วันที่ 13/08/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 10 หุ้นที่ราคา 1.96 บาท
SEC COMAN 20 Aug 18:06 วันที่ 27/07/2563 นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ซื้อหุ้น โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) จำนวน 40 หุ้นที่ราคา 1.96 บาท
SET COMAN 11 Aug 19:57 COMAN แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้ง 7-2563 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2563 และการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ IPO (แก้ไข)
SET COMAN 07 Aug 21:09 COMAN แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้ง 7-2563 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2563 และการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ IPO
SET COMAN 07 Aug 18:29 COMAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET COMAN 07 Aug 18:29 COMAN สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET COMAN 07 Aug 18:28 COMAN งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET COMAN 24 Jul 17:02 COMAN การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET COMAN 24 Jul 17:01 COMAN รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
SET COMAN 10 Jul 17:22 COMAN มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET COMAN 25 Jun 19:29 COMAN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET COMAN 24 Jun 19:26 COMAN เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET COMAN 12 Jun 08:54 COMAN แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไข Template)
SET COMAN 11 Jun 20:09 COMAN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET COMAN 11 Jun 20:06 COMAN แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET COMAN 25 May 06:57 COMAN มติคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET COMAN 11 May 07:35 COMAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET COMAN 11 May 07:35 COMAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET COMAN 11 May 07:35 COMAN งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET COMAN 11 May 07:34 COMAN การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET COMAN 31 Mar 12:34 COMAN แจ้งเปลี่ยนแปลงอำนาจการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี
SET COMAN 30 Mar 08:40 COMAN จ่ายปันผลระหว่างกาลแทนปันผลประจำปีที่ยกเลิก
SET COMAN 30 Mar 08:28 COMAN แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ยกเลิกจ่ายปันผลประจำปี และจ่ายปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Template)
SET COMAN 30 Mar 07:00 COMAN แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ยกเลิกจ่ายปันผลประจำปี และจ่ายปันผลระหว่างกาล
SET COMAN 25 Mar 21:58 COMAN แก้ไขและข้อมูลเพิ่มเติมกรณีได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการระหว่างกัน