CSR : บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

#378
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#537
ในสัปดาห์
#704
ในเดือน
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริการสนามกอล์ฟในนามของ สนามกอล์ฟนวธานี ตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ รถกอล์ฟอาคารสโมสรซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร ห้องล็อกเกอร์ ห้องเมมเบอร์เล้าจน์ ห้องรับรองแขก ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ และเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ให้แก่นักกอล์ฟ โดยเน้นการให้บริการสมาชิก แขกสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกเป็นหลัก

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET CSR 02 Aug 13:19 CSR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET CSR 02 Aug 12:34 CSR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ .....
SET CSR 02 Aug 09:17 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) (แก้ไข)
SET CSR 02 Aug 08:04 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET CSR 02 Aug 08:04 CSR งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET CSR 24 Jul 12:36 CSR แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SEC CSR 19 Jun 18:08 วันที่ 17/06/2562 นาย สุขุมา ชยานนท์ ซื้อหุ้น เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) จำนวน 10,200 หุ้นที่ราคา 69.50 บาท
SET CSR 08 May 12:42 CSR การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
SET CSR 30 Apr 08:48 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) (แก้ไข)
SET CSR 30 Apr 08:12 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET CSR 30 Apr 08:10 CSR งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET CSR 25 Apr 17:04 CSR การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
SET CSR 25 Apr 17:03 CSR มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET CSR 25 Mar 12:37 CSR การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์