CSR : บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

#397
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#436
ในสัปดาห์
#732
ในเดือน
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริการสนามกอล์ฟในนามของ สนามกอล์ฟนวธานี ตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ รถกอล์ฟอาคารสโมสรซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร ห้องล็อกเกอร์ ห้องเมมเบอร์เล้าจน์ ห้องรับรองแขก ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ และเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ให้แก่นักกอล์ฟ โดยเน้นการให้บริการสมาชิก แขกสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกเป็นหลัก

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

22Apr 2020 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET CSR 08 Apr 12:40 CSR การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET CSR 08 Apr 12:40 CSR ขอเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET CSR 10 Mar 09:00 CSR การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ (แก้ไข)
SET CSR 10 Mar 08:27 CSR การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์
SET CSR 14 Jan 12:39 CSR แจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคล
SET CSR 23 Dec 12:40 CSR แจ้งกรรมการเสียชีวิต
SET CSR 01 Nov 12:37 CSR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET CSR 01 Nov 12:37 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET CSR 01 Nov 12:36 CSR งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)