CSR : บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

#428
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#570
ในสัปดาห์
#706
ในเดือน
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริการสนามกอล์ฟในนามของ สนามกอล์ฟนวธานี ตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ รถกอล์ฟอาคารสโมสรซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร ห้องล็อกเกอร์ ห้องเมมเบอร์เล้าจน์ ห้องรับรองแขก ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ และเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ให้แก่นักกอล์ฟ โดยเน้นการให้บริการสมาชิก แขกสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกเป็นหลัก

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET CSR 14 Jan 12:39 CSR แจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคล
SET CSR 23 Dec 12:40 CSR แจ้งกรรมการเสียชีวิต
SET CSR 01 Nov 12:37 CSR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET CSR 01 Nov 12:37 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET CSR 01 Nov 12:36 CSR งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)