D : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#73
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#540
ในสัปดาห์
#340
ในเดือน
บริการ / MAI
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ในรูปแบบศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทั้งหมด 16 สาขา แบ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แบรนด์ BIDC 1 สาขา, Dental Signature 4 สาขา, Smile Signature 8 สาขา และ Dental Planet 3 สาขา นอกจากนี้ ส่วนงานขายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม ได้เปิดดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
THAIVI D 11 Nov 23:59 D พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET D 11 Nov 17:16 D คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET D 11 Nov 17:16 D สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET D 11 Nov 17:16 D งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
THAIVI D 06 Nov 23:59 D พบการพูดคุย 4 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI D 05 Nov 23:59 D พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
GAPfocus D 31 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 25/10/2562 พบ นาย อนุรักษ์ บุญแสวง ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ D
GAPfocus D 31 Oct 08:45 ปิดสมุดวันที่ 25/10/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ D
THAIVI D 23 Oct 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI D 22 Oct 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI D 22 Oct 14:02 Update:D มั่นใจรายได้ปี 62 แตะ 800-850 ลบ. เผยรพ.ทันตกรรม กระแสตอบรับดี EX วัน/เวลา: 22 ต.ค. 2562 / 12:40:11 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
HOI D 22 Oct 13:32 --D มั่นใจรายได้ปี 62 แตะ 800-850 ลบ. จากปีก่อนทำได้ 652.21 ลบ. ไม่หวั่นค่าบาทแข็ง EX วัน/เวลา: 22 ต.ค. 2562 / 12:27:35 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
HOI D 22 Oct 13:32 --D เผย รพ.ทันตกรรม กระแสตอบรับดี รุกทำตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ต่อเนื่อง คาดถึงจุดคุ้มทุน 9 ปี EX วัน/เวลา: 22 ต.ค. 2562 / 12:27:52 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
S2T D 09 Oct 11:32 บอร์ด D ไฟเขียวเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น ขาย RO จำนวน 40 ล้านหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท ส่วนที่เหลือ 40 ล้านหุ้น รองรับวอร์แรนท์ที่จะออกเพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ
ThaiPR.net D 09 Oct 09:31 D ไฟเขียวเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น ขาย RO ในอัตรา 5:1 ราคา 2.50 บ. พร้อมแจกฟรี D-W1 รองรับแผนขยายธุรกิจ-คืนหนี้สถาบันการเงิน
THAIVI D 08 Oct 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
MANAGER D 08 Oct 18:31 เดนทัล คอร์ปอเรชั่น ไฟเขียวเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น ขาย RO ในอัตรา 5:1 ราคา 2.50 บ. พร้อมแจกฟรี D-W1
KAOHOON D 08 Oct 15:32 D เพิ่มทุน 80 ล้านหุ้นขาย RO สัดส่วน 5:1 ราคา 2.50 บ. แจกฟรี D-W1 ระดมทุนรับแผนขยายธุรกิจ
POSTTODAY D 08 Oct 15:03 เดนทัล คอร์ปอเรชั่น เพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น
SET D 08 Oct 12:32 D แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แก้ไข)
SET D 08 Oct 12:31 D แจ้งมติที่ประชุม เรื่อง การเพ่ิมทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และกำหนดกา
THAIVI D 07 Oct 23:59 D พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOONSMART D 07 Oct 19:02 D เพิ่มทุนขาย 40 ล้านหุ้น 5 ต่อ 1 ราคา 2.50 บาท แจกวอร์แรนต์
HOI D 07 Oct 18:32 D เพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น ขายRO 5 : 1 ที่ราคา 2.50 บาท พร้อมแจก D-W1 ที่ 1 : 1 วัน/เวลา: 7 ต.ค. 2562 / 17:15:28 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
HOI D 07 Oct 18:32 D เพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น ขายRO 5 : 1 ที่ราคา 2.50 บาท พร้อมแจก D-W1 ที่ 1 : 1 วัน/เวลา: 7 ต.ค. 2562 / 17:27:08 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
THUNHOON D 07 Oct 18:32 D เพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 5:1 ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท, รองรับวอร์แรนท์
KAOHOON D 07 Oct 18:02 บอร์ด D ไฟเขียวเพิ่มทุนขายผถห.เดิม 40 ล้านหุ้น สัดส่วน 5:1 ราคา 2.50 บ./หุ้น แถมวอร์แรนต์
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) D 07 Oct 18:01 D เพิ่มทุนขายผถห.เดิม 40 ล้านหุ้น จัดสรร 5:1 ราคา 2.50 บ./หุ้น แถมวอร์แรนต์
SET D 07 Oct 17:00 D รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
SET D 07 Oct 17:00 D แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
SET D 07 Oct 17:00 D แจ้งมติที่ประชุม เรื่อง การเพ่ิมทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และกำหนดกา
THAIVI D 03 Oct 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
S2T D 25 Sep 09:32 D ร่วมงาน Digital Dentistry World Tour 2019
THAIVI D 24 Sep 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS D 24 Sep 06:01 ล้วงกระเป๋า 'เศรษฐี' ! แผนลับ 'เดนทัล คอร์ปอเรชั่น'
THAIVI D 23 Sep 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
TWITTER D 23 Sep 19:00 @NomuraDirect : 📍 งาน mai Company Snapshot @ NOMURA พบกับ ... บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 📅 วันที่ 24 กันยายน 2562 เว… https://t.co/UTc5GNliaa
THAIVI D 17 Sep 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
S2T D 13 Sep 10:02 D พบนักลงทุนในงาน OPP DAY
HOI D 12 Sep 12:02 D พบนักลงทุนในงาน OPP DAY PR วัน/เวลา: 12 ก.ย. 2562 / 11:01:34 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
ThaiPR.net D 12 Sep 11:01 ภาพข่าว: D พบนักลงทุนในงาน OPP DAY
THAIVI D 11 Sep 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET D 10 Sep 00:17 VDO Opportunity Day : D
THAIVI D 09 Sep 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI D 09 Sep 19:32 HotNews : D เฉือนเป้ารายได้ปีนี้ เหลือ 800-850 ลบ. เซ่นบาทแข็ง วัน/เวลา: 9 ก.ย. 2562 / 18:19:40 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
HOI D 09 Sep 16:02 Update:D หั่นเป้ารายได้ปี62 เหลือแตะ 800-850 ลบ. จากเดิมคาดแตะ 1 พันลบ. รับผลกระทบบาทแข็ง-ค่าใช้จ่ายสูง วัน/เวลา: 9 ก.ย. 2562 / 14:54:13 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
HOI D 09 Sep 15:32 --D หั่นเป้ารายได้ปี62 เหลือแตะ 800-850 ลบ. จากเดิมคาดแตะ 1 พันลย. รับผลกระทบบาทแข็ง-ค่าใช้จ่ายสูง วัน/เวลา: 9 ก.ย. 2562 / 14:03:15 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
HOI D 09 Sep 15:32 --D เตรียมปรับโมเดลสาขาหวังควบคุมค่าใช้จ่าย พร้อมพิจารณาปิดสาขาเดิม 2-3สาขาที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรในปี63 วัน/เวลา: 9 ก.ย. 2562 / 14:03:37 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) D 09 Sep 15:31 D ปรับลดเป้ารายได้ปีนี้ลงเหลือ 800-850 ลบ.จากเดิม 1 พันลบ. รับผลบาทแข็ง-ค่าใช้จ่ายสูง
KAOHOON D 09 Sep 15:02 D หั่นเป้ารายได้ปีนี้เหลือ 800 ลบ. เซ่นภาวะบาทแข็ง-ค่าใช้จ่ายสูง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) D 23 Aug 18:31 เช็ค! ผู้บริหาร บจ.ใครขายหุ้นหนักสุดเดือน ส.ค.62
THAIVI D 20 Aug 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC D 14 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล ขายหุ้น เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D) จำนวน 160,000 หุ้นที่ราคา 6.33 บาท
THAIVI D 11 Aug 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI D 09 Aug 18:32 D เผยงบรวมQ2/62 กำไร 4.3 ลบ. เทียบกับQ2/61 กำไร 10.23 ลบ. วัน/เวลา: 9 ส.ค. 2562 / 17:07:31 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: D
KAOHOON D 09 Aug 17:32 D ต้นทุนขาย-บริการพุ่งฉุดกำไรวูบ 58% มาที่ 4.3 ลบ.
SET D 09 Aug 17:01 D คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET D 09 Aug 17:01 D สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
GAPfocus D 09 Aug 17:01 D แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2019 บริษัทมีกำไรลดลง -58% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET D 09 Aug 17:01 D งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
THAIVI D 04 Aug 23:59 D พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI D 01 Aug 23:59 D พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
S2T D 26 Jul 11:07 D สนับสนุนการประกวด Miss Grand Thailand 2019
HOI D 25 Jul 11:37 D สนับสนุนการประกวด Miss Grand Thailand 2019 PR วัน/เวลา: 25 ก.ค. 2562 / 10:26:42 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: D
EFIN D 25 Jul 11:09 D สนับสนุนการประกวด Miss Grand Thailand 2019
SET D 23 Jul 12:33 D รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
THUNHOON D 22 Jul 13:23 SNAPSHOT : D
THAIVI D 20 Jul 23:59 D พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
S2T D 18 Jul 10:06 D ร่วมออกบูธงาน mai FORUM 2019
HOI D 17 Jul 14:35 D ร่วมออกบูธงาน mai FORUM 2019 PR วัน/เวลา: 17 ก.ค. 2562 / 13:14:46 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: D
THAIVI D 11 Jul 23:59 D พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI D 04 Jul 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI D 04 Jul 14:35 D แจ้งเปิดบริการโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 วัน/เวลา: 4 ก.ค. 2562 / 13:24:38 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: D
SET D 04 Jul 13:19 D แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล
S2T D 04 Jul 10:05 D ได้ฤกษ์เปิดให้บริการ รพ.ฟัน สุขุมวิท ซอย 2
HOI D 03 Jul 13:35 D ได้ฤกษ์เปิดให้บริการ รพ.ฟัน สุขุมวิท ซอย 2 PR วัน/เวลา: 3 ก.ค. 2562 / 12:23:25 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: D
EFIN D 03 Jul 12:37 D ได้ฤกษ์เปิดให้บริการ รพ.ฟัน สุขุมวิท ซอย 2
THAIVI D 01 Jul 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
S2T D 26 Jun 11:36 Dเปิดบริการ รพ.ฟันสุขุมวิท1ก.ค.นี้
THAIVI D 25 Jun 23:59 D พบการพูดคุย 4 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
KAOHOON D 25 Jun 12:31 D ลุยเปิด “รพ.ฟันสุขุมวิท” จับกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ คาดรับรู้รายได้ 100 ล.หนุนทั้งปีทำนิวไฮ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) D 25 Jun 12:31 D คาดรายได้ปีนี้ทำนิวไฮแตะ 1 พันลบ.พร้อมเปิดรพ.ฟันสุขุมวิท 1 ก.ค.ก่อนเปิด Dental Center ที่เชียงใหม่ใน H2/62
EFIN D 25 Jun 11:09 D เปิดรพ.ฟันสุขุมวิท ก.ค.นี้ คาดรายได้กว่า 100 ลบ.หนุนผลงานปีนี้นิวไฮ
THUNHOON D 25 Jun 11:02 D ได้ฤกษ์ดีเปิดให้บริการ รพ.ฟันสุขุมวิท 1 ก.ค.นี้ คาดรับรู้รายได้ปีนี้กว่า 100 ล.
ThaiPR.net D 25 Jun 11:01 D ได้ฤกษ์ดีเปิดให้บริการ รพ.ฟันสุขุมวิท ซอย 2 วันที่ 1 ก.ค.นี้ จับกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ทั้งในและตปท.คาดรับรู้รายได้นี้กว่า 100 ล. มั่นใจหนุนผลงานทั้งปีเข้าเป้าทุบสถิตินิวไฮ
THAIVI D 20 Jun 23:59 D พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
S2T D 19 Jun 10:36 D ออกบูธโชว์สินค้าจาก DVT ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 108
STOCKFOCUS D 18 Jun 12:38 D ออกบูธโชว์สินค้าจาก DVT ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 108 มิถุนายน 18, 2019 มิถุนายน 18, 2019 Stock Focus News
EFIN D 18 Jun 11:08 D ออกบูธโชว์สินค้าจาก DVT ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 108
EFIN D 10 Jun 12:35 Gossip : D ขนสินค้าโชว์ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 108
THAIVI D 17 May 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI D 10 May 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI D 09 May 23:59 D พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
IAA D 09 May 10:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - D
S2T D 09 May 10:06 บอร์ดDไฟเขียวเปิดCIDCกลางปีนี้
EFIN D 09 May 09:07 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
THAIVI D 08 May 23:59 D พบการพูดคุย 6 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) D 08 May 11:31 บอร์ด D ไฟเขียวเปิดศูนย์ทันตกรรม ที่เชียงใหม่กลางปีนี้ ลงทุน 5.6 ลบ. ขยายฐานลูกค้าใหม่-นักท่องเที่ยว
HOI D 08 May 11:06 บอรด์ D ไฟเขียวเปิดศูนย์ทันตกรรม CIDC กลางปีนี้ รุกขยายฐานลูกค้าไทย-ต่างชาติ โซนพื้นที่ภาคเหนือ มั่นใจหนุนรายได้เข้าเป้าแตะ 1 พันลบ. โต 2 เท่าตัว วัน/เวลา: 8 พ.ค. 2562 / 09:59:11 ที่มา: HOI หลักทรัพย
EFIN D 08 May 10:38 D ลุยเปิด CIDC- รพ.ฟันสุขุมวิท 2 กลางปีนี้ มั่นใจหนุนรายได้แตะพันลบ.