HYDRO : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

#620
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#303
ในสัปดาห์
#432
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / MAI
รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. ระบบผลิตน้ำ ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ หรือผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย 2. ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน 3. ระบบกำจัดขยะ 4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET HYDRO 14 Nov 18:54 HYDRO แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) HYDRO 14 Nov 18:01 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time) 14 พ.ย. 62 17:03 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) BBL F 149,100 26,167.05 175.
SET HYDRO 14 Nov 07:08 HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET HYDRO 13 Nov 13:21 HYDRO แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
SET HYDRO 13 Nov 12:31 HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) HYDRO 13 Nov 10:31 HYDRO และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 59.26 ลบ. 13 พ.ย. 62 09:50 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่
SET HYDRO 13 Nov 08:17 HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET HYDRO 13 Nov 08:16 HYDRO งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
HOI HYDRO 12 Nov 19:02 HYDRO ตั้งสมชาญ ปัญจะลักษณ์ เป็นกรรมการใหม่ มีผล 12 พ.ย. 62 วัน/เวลา: 12 พ.ย. 2562 / 17:46:00 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: HYDRO
SET HYDRO 12 Nov 17:38 HYDRO แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออก
SET HYDRO 12 Nov 17:37 HYDRO การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
HOI HYDRO 01 Nov 19:01 HYDRO แจ้ง สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ลาออกจาก ทุกกรรมการ มีผล 30 ต.ค. 62 วัน/เวลา: 1 พ.ย. 2562 / 17:43:55 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: HYDRO
SET HYDRO 01 Nov 17:37 HYDRO แจ้งกรรมการลาออก
SET HYDRO 07 Oct 19:50 HYDRO การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (ฉบับภาษาไทย)
SET HYDRO 07 Oct 19:49 HYDRO การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
SET HYDRO 23 Sep 18:21 HYDRO มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
TWITTER HYDRO 20 Sep 10:25 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : BCPG Acquires 100% Shares of Nam San 3A, Aiming to Fully Operate Hydro PP in Laos! - https://t.co/umtR4fabQI https://t.co/8nrOJ0hHs7
SET HYDRO 06 Sep 17:54 HYDRO การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
GAPfocus HYDRO 05 Sep 08:45 ปิดสมุดวันที่ 30/08/2562 พบ นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ HYDRO
S2T HYDRO 04 Sep 09:32 หุ้นเด็ด "DBS VICKERS SECURITIES" UAC-MIDA-CSS-HYDRO-DREIT-B
SET HYDRO 03 Sep 17:11 HYDRO รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
SET HYDRO 29 Aug 12:57 HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด (เพิ่
SET HYDRO 27 Aug 20:34 HYDRO รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) HYDRO 27 Aug 10:31 TOPICS TODAY: ครม.เข้ารับพระราชทานพระราชดำรัส/ติดตามผลวินิจฉัยผู้ตรวจการฯปมถวายสัตย์/ศาลรธน.ชี้ชะตา 4 รมต.ถือหุ้นสื่อ/สศอ.แถลง MPI
SET HYDRO 23 Aug 22:22 HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และกำ
SET HYDRO 23 Aug 08:55 HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET HYDRO 20 Aug 22:18 HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และกำ
SET HYDRO 20 Aug 17:16 HYDRO กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET HYDRO 20 Aug 08:52 HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และกำ
BANGKOKBIZNEWS HYDRO 19 Aug 14:31 ขึ้นต่อ
SET HYDRO 19 Aug 12:34 HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET HYDRO 16 Aug 08:28 HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และกา
THAIVI HYDRO 13 Aug 23:59 HYDRO พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET HYDRO 13 Aug 14:10 HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
FACEBOOK HYDRO 13 Aug 12:34 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q2/62 — PCSGH SPCG SKE CAZ HPT CMO CRD TOPP HARN QLT SCN JMART DRT JMT TM ALL JUBILE TPOLY SPA HYDRO CCET JKN UREKA SQ — EP15 //////////////////////////////////////////////////
HOI HYDRO 13 Aug 10:32 HYDROเผยงบรวมQ2/62ขาดทุน90.93ลบ.เทียบกับปีก่อน ขาดทุน22.05ลบ. วัน/เวลา: 13 ส.ค. 2562 / 09:10:51 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: HYDRO
HOI HYDRO 13 Aug 09:32 HYDROเผยงบรวมQ2/62ขาดทุน95ลบ.เทียบกับปีก่อน ขาดทุน20ลบ. วัน/เวลา: 13 ส.ค. 2562 / 08:26:10 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: HYDRO
SET HYDRO 13 Aug 08:53 HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET HYDRO 13 Aug 07:08 HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET HYDRO 13 Aug 07:08 HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET HYDRO 13 Aug 07:07 HYDRO งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET HYDRO 05 Aug 13:00 HYDRO แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการเลขานุการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไข)
SET HYDRO 05 Aug 12:33 HYDRO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
EFIN HYDRO 02 Aug 10:11 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2562
HOI HYDRO 01 Aug 18:38 HYDRO ตั้ง "ศรัญ ญาณโสภนานันท์" รักษาการรองCFO วัน/เวลา: 1 ส.ค. 2562 / 17:32:27 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: HYDRO
SET HYDRO 01 Aug 17:14 HYDRO แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET HYDRO 01 Aug 17:13 HYDRO แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท (แก้ไข)
EFIN HYDRO 01 Aug 08:54 บอร์ด HYDRO ตั้ง `ศรัญ ญาณโสภนานันท์` เป็น CEO-รักษาการ CFO
HOI HYDRO 31 Jul 19:06 HYDRO ตั้ง "ศรัญ ญาณโสภนานันท์" นั่งแท่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 1 ส.ค.62 วัน/เวลา: 31 ก.ค. 2562 / 17:42:03 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: HYDRO
SET HYDRO 31 Jul 17:36 HYDRO แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท
EFIN HYDRO 03 Jul 08:52 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
HOI HYDRO 02 Jul 09:35 HYDRO ตั้ง สลิบ สูงสว่าง รักษาการCEOแทน ศุภฤกษ์ ณ สงขลา ที่ลาออก เหตุมีภารกิจอื่น วัน/เวลา: 2 ก.ค. 2562 / 08:24:13 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: HYDRO
EFIN HYDRO 02 Jul 09:07 HYDRO ตั้ง`สลิบ สูงสว่าง`รักษาการ CEO มีผล 1 ก.ค.62
SET HYDRO 01 Jul 21:35 HYDRO แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก และแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ลาออกจากตำแหน่ง
PANTIP HYDRO 17 Jun 16:01 กระทู้ : HYDRO มีข่าวดีวงในอะไรไหมครับ
TWITTER HYDRO 04 Jun 09:35 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : BGRIM Announces a COD of 15MW “Nam Che 1” Hydro PP in Laos! - https://t.co/YQF7WZO6oH https://t.co/uFVoAW13m6
HOI HYDRO 23 May 19:05 HYDRO รายงานแนวทางเพิ่มรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย หวังพ้นเครื่องหมาย "C" วัน/เวลา: 23 พ.ค. 2562 / 17:53:59 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: HYDRO
THUNHOON HYDRO 23 May 18:32 HYDRO หาพันธมิตรทางธุรกิจ-เน้นหางานประปาหวังเพิ่มรายได้ เพื่อปลดเครื่องหมาย C
SET HYDRO 23 May 17:43 HYDRO รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET HYDRO 16 May 13:21 HYDRO กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET HYDRO 14 May 18:37 HYDRO การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับภาษาไทย)
SET HYDRO 14 May 08:34 HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET HYDRO 13 May 20:42 HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET HYDRO 13 May 20:42 HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET HYDRO 13 May 20:42 HYDRO งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
THAIVI HYDRO 10 May 23:59 HYDRO พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI HYDRO 09 May 13:06 HYDRO ตั้ง ทิพย์ภารัตน์ แสงศรี เป็น ผู้จัดการแผนกบัญชี แทน นริศา พนิชวรพงศา ที่ลาออก วัน/เวลา: 9 พ.ค. 2562 / 12:01:02 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: HYDRO
SET HYDRO 08 May 19:35 HYDRO แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
HOI HYDRO 06 May 12:05 HYDRO ตั้งพล.อ.อ.เอกสุรศักดิ์ มีมณี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนพล.อ.อ. เอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ที่ครบวาระ มีผลตั้งแต่ 30 เม.ย. 62 วัน/เวลา: 6 พ.ค. 2562 / 10:39:01 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: HYDRO
SET HYDRO 03 May 18:09 HYDRO แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ