IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

#6
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#13
ในสัปดาห์
#12
ในเดือน
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (?EO&EG?) Purified Terephthalic Acid (?PTA?) Polyethylene Terephthalate (?PET?) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ปฏิทินหลักทรัพย์

25Nov 2019 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA IVL 13 Nov 15:03 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 12 Nov 17:48 IVL มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
IAA IVL 12 Nov 11:35 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 11 Nov 13:08 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET IVL 11 Nov 13:06 IVL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET IVL 11 Nov 13:05 IVL งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IVL 11 Nov 06:35 IVL การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน จำนวน 15,000 ล้านบาท
IAA IVL 04 Nov 11:32 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 01 Nov 06:54 IVL การไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิและไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทที่ยังไม่ได้มีการไถ่ถอนทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
IAA IVL 25 Oct 10:32 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SEC IVL 04 Oct 18:03 วันที่ 02/10/2562 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 31.50 บาท
SET IVL 03 Oct 08:38 IVL รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศไนจีเรีย
IAA IVL 26 Sep 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SEC IVL 23 Sep 18:03 วันที่ 23/09/2562 นาย อาลก โลเฮีย ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 33.00 บาท
SEC IVL 20 Sep 18:03 วันที่ 19/09/2562 นาย อาลก โลเฮีย ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 32.25 บาท
SET IVL 12 Sep 18:02 IVL การออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทย่อย จำนวน 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
SET IVL 09 Sep 17:47 IVL การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
SEC IVL 28 Aug 18:03 วันที่ 27/08/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 31.00 บาท
SEC IVL 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 36.00 บาท
SET IVL 21 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : IVL
SET IVL 09 Aug 18:39 IVL มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2562 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
IAA IVL 09 Aug 10:34 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 09 Aug 10:34 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 08 Aug 13:24 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET IVL 08 Aug 13:24 IVL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET IVL 08 Aug 13:24 IVL งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IVL 08 Aug 06:31 IVL การได้มาซึ่งธุรกิจ/สินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตออกไซด์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides) และอนุพันธ์ (Derivatives)
SET IVL 30 Jul 08:30 IVL การเข้าซื้อกิจการผลิตไฟเบอร์ชนิดพิเศษ (Speciality Fibers) ของบริษัท Sinterama
IAA IVL 12 Jul 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 12 Jul 09:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SEC IVL 10 Jul 17:38 วันที่ 09/07/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 42.13 บาท
SET IVL 10 Jul 12:44 IVL ยืนยัน Core EBITDA Guidance ปี 2562
SEC IVL 09 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 44.00 บาท
SET IVL 26 Jun 13:01 IVL แจ้งเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าที่บริษัท Indorama Ventures Quimica S.L.U. ในประเทศสเปน
IAA IVL 17 Jun 10:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 27 May 17:21 IVL แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
SEC IVL 23 May 17:38 วันที่ 21/05/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 44.75 บาท
IAA IVL 23 May 09:37 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 14 May 00:15 VDO Opportunity Day : IVL
SET IVL 09 May 12:46 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไข)
IAA IVL 09 May 11:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 08 May 18:12 IVL มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแก้ไขรายนามผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
IAA IVL 08 May 11:37 KSS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 08 May 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 08 May 10:38 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : TBuy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 08 May 10:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 07 May 17:24 IVL การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET IVL 07 May 13:33 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET IVL 07 May 13:23 IVL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET IVL 07 May 13:22 IVL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IVL 03 May 13:36 IVL (ก) การเริ่มดำเนินการผลิตของโรงงาน Ethane Cracker at IVOL, รัฐ Luisiana ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ (ข)การเริ่มดำเนินการผลิตอีกครั้งของโรงงานผลิต EO/EG ที่ IVOG รัฐ Texas ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการ