METCO : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#647
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#728
ในสัปดาห์
#776
ในเดือน
เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงและภาพ และอุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์สำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ

หุ้นอื่นในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับหุ้น#Talk

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET METCO 13 Aug 17:05 METCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET METCO 13 Aug 17:05 METCO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET METCO 13 Aug 17:04 METCO งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)