Favorite UnFavorite Please Login

NV : บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

1
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
72
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) โดยบริษัทจะให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร

หุ้นเด่นในหมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top