OGC : บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

#148
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#427
ในสัปดาห์
#616
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
หนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องแก้วของเอเชีย โดยผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้าน ร้านอาหารและโรงแรม การนำไปเป็นของขวัญ ของชำร่วย หรือใช้เป็นเครื่องมือการส่งเสริมการขาย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OGC 13 Nov 17:19 OGC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OGC 13 Nov 17:19 OGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET OGC 13 Nov 17:18 OGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET OGC 01 Oct 13:11 OGC การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41)
SET OGC 13 Aug 17:04 OGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET OGC 13 Aug 17:03 OGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET OGC 13 Aug 17:02 OGC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OGC 13 May 17:06 OGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET OGC 13 May 17:04 OGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET OGC 13 May 17:03 OGC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OGC 09 May 17:00 OGC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)