OHTL : บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

#505
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#538
ในสัปดาห์
#746
ในเดือน
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OHTL 01 Apr 13:28 OHTL แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
SET OHTL 01 Apr 13:26 OHTL มติคณะกรรมการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น แต่ยังคงงดจ่ายเงินปันผล สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) OHTL 02 Mar 19:31 หุ้น-การเงิน OHTL และบ.ย่อยปี 62 ขาดทุนที่ 370.92 ลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 259.74... 2 มี.ค. 63 18:39 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
SET OHTL 31 Jan 18:26 OHTL มติคณะกรรมการ เรื่องการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) OHTL 03 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 63 08:28 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) OHTL 02 Jan 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ม.ค. 2563 2 ม.ค. 63 08:21 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) OHTL 30 Dec 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 62 08:09 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
SET OHTL 27 Dec 17:07 SET การเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขายของ OHTL
SET OHTL 27 Dec 17:07 SET การเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขายของ OHTL
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) OHTL 14 Nov 19:01 OHTL และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 159.76 ลบ. 14 พ.ย. 62 18:02 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กั
SET OHTL 14 Nov 18:01 OHTL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET OHTL 14 Nov 18:01 OHTL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET OHTL 14 Nov 17:59 OHTL งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OHTL 24 Oct 18:45 OHTL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการและการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากการดำเนินงานของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2562