Favorite UnFavorite Please Login

PSTC : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
31
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
ทรัพยากร / MAI
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ 4 ประเภทดังนี้ 1. ธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 2.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 3.ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว4.ธุรกิจก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top