SDC : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

#362
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#610
ในสัปดาห์
#644
ในเดือน
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. Digital Network 2. Digital Content

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SDC 10 Sep 12:40 SDC แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SDC 01 Sep 17:02 SDC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SDC 19 Aug 17:00 SDC แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
SET SDC 17 Aug 12:35 SDC แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET SDC 13 Aug 17:01 SDC แจ้งเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
HOI SDC 11 Aug 18:33 SDC เผยงบรวมไตรมาส2/63 ขาดทุน 69.30 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน 71.68 ลบ. วัน/เวลา: 11 ส.ค. 2563 / 17:23:28 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SDC
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SDC 11 Aug 18:31 หุ้น-การเงิน SDC และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 69.31 ลบ. 17:58น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 ม
SET SDC 11 Aug 17:08 SDC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET SDC 11 Aug 17:07 SDC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET SDC 11 Aug 17:06 SDC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SDC 23 Jul 12:43 SDC แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SDC 17 Jul 13:25 SDC แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
SET SDC 16 Jul 08:09 SDC แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
SET SDC 14 Jul 17:56 SDC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SDC 03 Jul 12:30 SDC แจ้งรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มข้อมูล)
SET SDC 03 Jul 12:30 SDC กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มข้อมูล)
HOI SDC 01 Jul 09:37 SDC กู้เงินไม่เกิน 600 ลบ. จาก SAMART เพื่อคืนหนี้สถาบันการเงิน-เป็นเงินทุนหมุนเวียน วัน/เวลา: 1 ก.ค. 2563 / 08:22:12 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SDC
SET SDC 30 Jun 20:10 SDC แจ้งรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
SET SDC 30 Jun 20:10 SDC กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
SET SDC 18 Jun 12:34 SDC แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่
SET SDC 12 Jun 13:24 SDC แจ้งสถานที่จัดประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์
SET SDC 08 Jun 17:32 SDC กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
THAIVI SDC 12 May 23:59 SDC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI SDC 12 May 14:07 SDC เผยงบรวมไตรมาส1/63 ขาดทุน 58.32 ลบ. เทียบกับไตรมาส1/62 ขาดทุน 72.45 ลบ. วัน/เวลา: 12 พ.ค. 2563 / 13:01:15 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SDC
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SDC 12 May 14:05 หุ้น-การเงิน SDC และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 58.32 ลบ. 13:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
S2T SDC 12 May 13:32 SDC เผย Q1/63 ขาดทุนสุทธิ 58.3 ลบ.ต่อเนื่องจากปีก่อนที่ขาดทุน 72.4 ลบ.
SET SDC 12 May 13:07 SDC แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล
SET SDC 12 May 13:03 SDC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET SDC 12 May 12:55 SDC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET SDC 12 May 12:54 SDC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SDC 12 May 12:38 SDC การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
KAOHOON SDC 29 Apr 09:36 Top Short-Selling Stocks on April 28, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SDC 29 Apr 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563 07:52น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น
KAOHOON SDC 29 Apr 06:31 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 28 เม.ย.63
HOI SDC 08 Apr 14:33 SDC เลื่อนประชุมผถห.หลังโควิด-19ระบาดหนัก วัน/เวลา: 8 เม.ย. 2563 / 13:16:32 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SDC
SET SDC 08 Apr 12:46 SDC แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงมติงดจ่ายเงินปันผล
ทริส เรตติ้ง SDC 24 Mar 16:05 หุ้น-การเงิน ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. สามารถคอร์ปอเรชั่น” ที่ “BBB+” ... 15:13น. –ทริส เรตติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+”...
SET SDC 20 Mar 13:05 SDC แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19
SET SDC 20 Mar 13:03 SDC แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563