SICT : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

#310
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#148
ในสัปดาห์
#212
ในเดือน
เทคโนโลยี / MAI
วิจัย พัฒนาไมโครชิพ และว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "SIC" โดยแบ่งสินค้าได้ 3 กลุ่มหลัก 1) ไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 2) ไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ และ 3) ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ และระบบการอ่านข้อมูล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SICT 25 Sep 17:44 mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SEC SICT 24 Sep 18:07 วันที่ 21/09/2563 นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 5.00 บาท
SEC SICT 07 Sep 18:05 วันที่ 03/09/2563 นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 4.50 บาท
SEC SICT 07 Sep 18:05 วันที่ 03/09/2563 นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 4.60 บาท
SEC SICT 28 Aug 18:06 วันที่ 27/08/2563 นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 4.40 บาท
SEC SICT 27 Aug 18:06 วันที่ 24/08/2563 นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 4.32 บาท
SEC SICT 26 Aug 18:06 วันที่ 24/08/2563 นาย ศรัณย์ พลชาติ ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 105,000 หุ้นที่ราคา 4.30 บาท
SEC SICT 24 Aug 18:06 วันที่ 21/08/2563 นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 4.00 บาท
SEC SICT 21 Aug 18:06 วันที่ 18/08/2563 นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 4.08 บาท
SEC SICT 21 Aug 18:06 วันที่ 18/08/2563 นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 4.06 บาท
SEC SICT 21 Aug 18:06 วันที่ 18/08/2563 นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 4.04 บาท
SEC SICT 19 Aug 18:06 วันที่ 17/08/2563 นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 600,000 หุ้นที่ราคา 3.72 บาท
SEC SICT 19 Aug 18:06 วันที่ 18/08/2563 นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 3.94 บาท
SEC SICT 18 Aug 18:06 วันที่ 17/08/2563 นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ขายหุ้น ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 4.10 บาท
SET SICT 13 Aug 18:02 SICT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET SICT 13 Aug 17:57 SICT สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET SICT 13 Aug 17:36 SICT งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SICT 07 Aug 17:38 mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
IAA SICT 30 Jul 11:33 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - SICT