SQ : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

#114
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#91
ในสัปดาห์
#209
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง
ให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยให้บริการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ครอบคลุมงาน การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันดำเนินโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7 ในนามกิจการร่วมค้า ITD-SQ โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว และเหมืองแม่เมาะโครงการ 8 ดำเนินการโดยบริษัท

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA SQ 13 Nov 15:03 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 12 Nov 14:02 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
SET SQ 12 Nov 09:05 SQ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET SQ 12 Nov 08:13 SQ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET SQ 12 Nov 08:12 SQ สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET SQ 12 Nov 08:10 SQ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
IAA SQ 13 Aug 14:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 13 Aug 10:03 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
SET SQ 13 Aug 06:41 SQ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SQ 13 Aug 06:39 SQ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SQ 13 Aug 06:39 SQ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SEC SQ 12 Jul 17:38 วันที่ 11/07/2562 นาย อวยชัย คล้ายทับทิม ขายหุ้น สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) จำนวน 385,200 หุ้นที่ราคา 3.05 บาท
IAA SQ 12 Jul 10:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 12 Jul 08:52 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
SET SQ 11 Jul 13:08 SQ การลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd.
SEC SQ 09 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นาง วันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย โอนหุ้น สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) จำนวน 56,600 หุ้นที่ราคา - บาท
SEC SQ 08 Jul 17:38 วันที่ 05/07/2562 นาย ศาศวัต ศิริสรรพ์ ขายหุ้น สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) จำนวน 600,000 หุ้นที่ราคา 2.73 บาท
SEC SQ 02 Jul 17:38 วันที่ 02/07/2562 นาย ศาศวัต ศิริสรรพ์ โอนหุ้น สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) จำนวน 2,500,000 หุ้นที่ราคา - บาท
IAA SQ 24 Jun 11:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 24 Jun 08:52 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 21 Jun 09:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
SET SQ 17 Jun 07:33 SQ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างเหมา ผลิตแร่ดิบ กับบริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จำกัด
SEC SQ 10 Jun 18:08 วันที่ 07/06/2562 นาย ภวัต ศิริสรรพ์ โอนหุ้น สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) จำนวน 450,000 หุ้นที่ราคา - บาท
IAA SQ 15 May 16:06 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
SET SQ 14 May 07:24 SQ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SQ 14 May 07:23 SQ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SQ 14 May 07:22 SQ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SQ 09 May 17:08 SQ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562