SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

#494
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#364
ในสัปดาห์
#449
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน ให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า รับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า กิจการท่าเทียบเรือ รวมทั้งลงทุนในกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SST 18 Sep 17:19 SSTPF สรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562
THAIVI SST 17 Sep 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SST 17 Sep 18:10 SSTRT แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ครั้งที่ 1/2562
SET SST 12 Sep 17:11 SSTPF แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว
SET SST 12 Sep 17:10 SSTPF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
SET SST 04 Sep 12:39 SSTPF รายงานความเห็น IFA กรณีการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็นกองทรัสต์ SSTRT
SET SST 03 Sep 17:01 SSTPF การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
SET SST 30 Aug 18:14 SSTRT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
SET SST 30 Aug 18:12 SSTRT ความเห็น IFA เกี่ยวกับการพิจารณารองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็น กองทรัสต์ SSTRT
SET SST 26 Aug 18:16 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไขสถานที่ประชุม)
SET SST 23 Aug 17:28 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31/07/2562
HOI SST 21 Aug 19:32 SST ตั้ง ลิม ที่พพงษ์ประภาส นั่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ มีผล 19 ส.ค.62 วัน/เวลา: 21 ส.ค. 2562 / 18:16:54 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SST
SET SST 21 Aug 18:01 SST แจ้งแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
THAIVI SST 16 Aug 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SST 16 Aug 17:31 SSTRT ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ("SSTRT")
SET SST 16 Aug 17:15 SSTRT แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
KAOHOON SST 15 Aug 17:32 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH-F มูลค่าสูงสุด 8.60 พันลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 15 Aug 10:31 SST และบ.ย่อย ไตรมาส 2/62ขาดทุนสุทธิ 3.29 ลบ.
THAIVI SST 14 Aug 23:59 SST พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SST 14 Aug 19:59 SST คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SST 14 Aug 19:58 SST สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SST 14 Aug 19:55 SST งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 14 Aug 18:13 SSTRT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SST 14 Aug 13:19 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไข Template)
THAIVI SST 13 Aug 23:59 SSTPF พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SST 13 Aug 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SST 13 Aug 20:41 SST รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ต่ออายุสัญญาเช่า) และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SSTRT
SET SST 13 Aug 20:34 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT)
SET SST 13 Aug 20:09 SSTPF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) (แก้ไข)
SET SST 13 Aug 19:49 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SST 13 Aug 19:49 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET SST 13 Aug 19:48 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 13 Aug 19:06 SSTPF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET SST 13 Aug 18:52 SSTPF งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 13 Aug 17:11 SSTPF แจ้งวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)
SET SST 08 Aug 08:43 SSTPF ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
SEC SST 01 Aug 17:40 วันที่ 31/07/2562 นาย ทศพร ซิมตระการ ขายหุ้น ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) จำนวน 21,000 หุ้นที่ราคา 4.57 บาท
EFIN SST 01 Aug 11:10 เปิดโผ 201 หุ้น CG ดีเด่น ของสมาคมบลจ.
KAOHOON SST 31 Jul 18:01 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 298.79 ลบ.
SET SST 30 Jul 18:31 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30/06/2562
ThaiPR.net SST 23 Jul 16:31 ภัยแล้งนอกฤดูกาลปี 2562 กระทบผลผลิตข้าวนาปี...คาดมูลค่าความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท
SET SST 12 Jul 17:07 SSTRT แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
THUNHOON SST 09 Jul 14:02 UNIQ-TRC-NWRซิวงาน ไฮสปรีดเทรนกทม.โคราช
EFIN SST 08 Jul 14:08 กลุ่ม TRC-NWR เสนอราคาต่ำสุดสร้างไฮสปีดเทรน กทม.-โคราช
SET SST 03 Jul 08:27 SST แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)
KAOHOON SST 28 Jun 17:01 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ MIPF มูลค่าสูงสุด 190 ลบ.
SET SST 24 Jun 17:26 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31/05/2562
KAOHOON SST 17 Jun 17:01 สรุปซื้อขายกระดานใหญ่วันนี้ LH-F มูลค่าสูงสุด 5.79 พันลบ.
ทริส เรตติ้ง SST 14 Jun 17:31 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. ทรัพย์ศรีไทย” ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”
SET SST 14 Jun 13:07 SST กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2
KAOHOON SST 10 Jun 17:01 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ RATCH มูลค่าสูงสุด 48.52 ลบ.
SEC SST 06 Jun 18:08 วันที่ 06/06/2562 นาย ทศพร ซิมตระการ ขายหุ้น ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) จำนวน 9,500 หุ้นที่ราคา 4.41 บาท
FACEBOOK SST 30 May 18:19 @หุ้นการบ้าน : การบ้านหุ้น วัน Warrant แห่งชาติ 30/05/19 ตลาดปิดบวก +2.21 จุด วอลุ่ม 4.5 หมืนล้าน +Update SET วันนี้มาทรงดีตอนเช้า แต่โดนเทแรงช่วงบ่าย แต่หุ้นหลายๆตัวก็ยังทรงดีอยู่ไม่ได้เละเทะอะไร
SET SST 30 May 17:36 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30/04/2562
KAOHOON SST 29 May 17:01 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TLGF มูลค่าสูงสุด 123.90 ลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 24 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2562
FACEBOOK SST 23 May 14:00 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q1/62 EP16 MEGA TNDT AMATAV DEMCO CIG TOA SPPT SE RICHY SAPPE BTW META SIAM WIN TFG TVD CFRESH CHOW SSP ANAN BJC ECL BR UPA FLOYD PTG THMUI NCL MJD GRAMMY KOOL TQM GENCO STAR R
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 23 May 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 22 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2562
SET SST 21 May 17:43 SST แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 21 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 17 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 พ.ค. 2562
THUNHOON SST 17 May 07:01 ไตรมาส1บจ.กำไร2.7แสนล. SAMART-CKPผลงานเปรี้ยง
SET SST 16 May 17:03 SSTPF แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว
SET SST 16 May 17:03 SSTPF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 16 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2562
THAIVI SST 15 May 23:59 SST พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI SST 15 May 19:05 SST เผยงบรวม Q1/62 กำไร 8.64 ลบ. เทียบกับปีก่อน กำไร 1.29 ลบ. วัน/เวลา: 15 พ.ค. 2562 / 17:49:51 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: SST
SET SST 15 May 17:11 SST คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SST 15 May 17:10 SST งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 15 May 17:08 SST สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
GAPfocus SST 15 May 17:08 SST แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2019 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 565% จากงวดเดียวกันปีก่อน
KAOHOON SST 15 May 17:01 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 294.48 ลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 15 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2562
THAIVI SST 14 May 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI SST 14 May 20:05 SSTRT เผยงบเฉพาะกิจการ ไตรมาส 1/62 กำไร 10.97 ลบ. เทียบกับปีก่อน กำไร 10.82 ลบ. วัน/เวลา: 14 พ.ค. 2562 / 18:56:10 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: SSTRT
SET SST 14 May 19:36 SSTPF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET SST 14 May 19:30 SSTPF งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 14 May 18:29 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SST 14 May 18:28 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 14 May 18:27 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET SST 14 May 17:51 SST แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท
SET SST 14 May 17:14 SSTPF การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 14 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 13 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 10 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 พ.ค. 2562
THAIVI SST 03 May 23:59 SST พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SST 30 Apr 17:27 SSTPF แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562
KAOHOON SST 30 Apr 17:01 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPF มูลค่าสูงสุด 331.16 ลบ.
SET SST 26 Apr 17:59 SST การไม่ปรับสิทธิของ SST-W2
SET SST 25 Apr 18:00 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31/03/2562
SET SST 24 Apr 18:59 SST มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SST 24 Apr 18:39 SSTRT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
SET SST 24 Apr 17:36 SSTPF แจ้งแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562
SET SST 24 Apr 17:32 SSTPF การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจัดการ
KAOHOON SST 19 Apr 17:01 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TRUE มูลค่าสูงสุด 46.52 ลบ.
SET SST 10 Apr 17:29 SSTPF หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562
GAPfocus SST 02 Apr 08:32 ปิดสมุดวันที่ 27/03/2562 พบ นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ลด SST จำนวน 811,600 หุ้น
SET SST 28 Mar 18:04 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 28/02/2562
KAOHOON SST 28 Mar 17:01 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.49 พันลบ.