SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

#249
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#388
ในสัปดาห์
#551
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน ให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า รับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า กิจการท่าเทียบเรือ รวมทั้งลงทุนในกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SST 19 Feb 17:04 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
KAOHOON SST 17 Feb 17:32 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ADVANC มูลค่าสูงสุด 104.07 ลบ.
KAOHOON SST 29 Jan 17:31 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 316.15 ลบ.
SEC SST 20 Jan 21:05 วันที่ 19/12/2562 นาย ทศพร ซิมตระการ ขายหุ้น ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) จำนวน 10,500 หุ้นที่ราคา 3.65 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 15 Jan 08:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 14 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 63 07:24 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC SST 14 Jan 18:05 วันที่ 13/01/2563 นาย ทศพร ซิมตระการ ขายหุ้น ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) จำนวน 7,300 หุ้นที่ราคา 3.68 บาท
SET SST 10 Jan 13:05 SSTRT การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
SET SST 09 Jan 08:12 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (แก้ไข)
SET SST 08 Jan 17:31 SST แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)
SET SST 02 Jan 08:42 SET หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ SSTRT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มกราคม 2563 และการเพิกถอน SSTPF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
SET SST 02 Jan 08:42 SET หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ SSTRT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มกราคม 2563 และการเพิกถอน SSTPF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
KAOHOON SST 30 Dec 17:31 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 452.02 ลบ.
SET SST 27 Dec 19:30 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30/11/2562
HOONSMART SST 27 Dec 15:32 SSTPF เลิกกองทุนแปลงสภาพเป็นทรัสต์เทรด 3 ม.ค.63
SET SST 27 Dec 13:09 SSTPF ความคืบหน้าการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการเลิกกองทุนรวม
SET SST 27 Dec 12:52 SSTRT รายงานการรับโอนทรัพย์สินและภาระจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)
SET SST 26 Dec 17:19 SSTRT แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่, ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) (F53-5)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 20 Dec 08:46 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 62 07:31 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SET SST 20 Dec 08:46 SET 20 ธันวาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของกองทุนรวม SSTPF
SEC SST 19 Dec 18:03 วันที่ 19/12/2562 นาย ทศพร ซิมตระการ ขายหุ้น ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) จำนวน 10,500 หุ้นที่ราคา 3.65 บาท
SET SST 19 Dec 08:41 SET 20 ธันวาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของกองทุนรวม SSTPF
SET SST 18 Dec 18:07 SST แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
HOONSMART SST 18 Dec 17:32 กองอสังหาฯ SSTPF ยกเลิกปันผล-จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากลดทุนแทน
SET SST 18 Dec 12:54 SSTPF การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 และยกเลิกการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template ครั้งที่ 2)
SET SST 18 Dec 09:49 SSTPF การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 และยกเลิกการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)
SET SST 18 Dec 09:29 SET 20 ธันวาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของกองทุนรวม SSTPF
SET SST 17 Dec 20:56 SSTPF การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 2
SET SST 16 Dec 08:50 SET ตลท. ขึ้น SP "SSTPF" ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
SET SST 13 Dec 13:26 SST กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2 (แก้ไข)
SET SST 13 Dec 13:08 SST กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2
SET SST 11 Dec 21:50 SSTPF การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน และการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง
SET SST 11 Dec 18:04 SSTRT รายงานความคืบหน้าการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF โดยมี SSTRT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ และแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
KAOHOON SST 28 Nov 17:31 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 183.31 ลบ.
SET SST 27 Nov 17:39 SST แจ้งการถึงแก่กรรมของประธานกรรมการบริษัท
SET SST 25 Nov 18:32 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31/10/2562
HOI SST 20 Nov 18:32 SST ตั้ง ปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป วัน/เวลา: 20 พ.ย. 2562 / 17:30:32 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SST
SET SST 20 Nov 17:23 SST แจ้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
KAOHOON SST 15 Nov 17:31 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 157.59 ลบ.
SET SST 15 Nov 17:07 SST คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET SST 15 Nov 17:05 SST แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท
SET SST 15 Nov 17:05 SST แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท
SET SST 14 Nov 18:41 SSTPF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET SST 14 Nov 18:40 SSTPF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
HOI SST 14 Nov 18:32 SST เผยงบรวมQ3/62 กำไร 25.13 ลบ. เทียบกับQ3/61 กำไร 30.42 ลบ. วัน/เวลา: 14 พ.ย. 2562 / 17:29:33 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SST
SET SST 14 Nov 18:30 SSTPF งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 14 Nov 17:12 SST สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET SST 14 Nov 17:11 SST งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
HOI SST 12 Nov 19:02 SSTRT เผยงบรวมQ3/62 กำไร 11.39 ลบ. เทียบกับQ3/61 กำไร 11.10ลบ. วัน/เวลา: 12 พ.ย. 2562 / 17:53:09 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SSTRT
SET SST 12 Nov 17:47 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
SET SST 12 Nov 17:30 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SST 12 Nov 17:30 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET SST 12 Nov 17:30 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 29 Oct 19:15 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30/09/2562
SEC SST 09 Oct 18:03 วันที่ 09/10/2562 นาย ทศพร ซิมตระการ ขายหุ้น ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) จำนวน 11,600 หุ้นที่ราคา 4.72 บาท
SET SST 02 Oct 17:00 SSTPF การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562
SET SST 01 Oct 17:40 SSTRT เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ
SET SST 01 Oct 17:39 SST ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
KAOHOON SST 30 Sep 17:32 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PLANB มูลค่าสูงสุด 486.29 ลบ.
SET SST 25 Sep 18:36 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31/08/2562
SET SST 18 Sep 17:19 SSTPF สรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562
THAIVI SST 17 Sep 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SST 17 Sep 18:10 SSTRT แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ครั้งที่ 1/2562
SET SST 12 Sep 17:11 SSTPF แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว
SET SST 12 Sep 17:10 SSTPF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
SET SST 04 Sep 12:39 SSTPF รายงานความเห็น IFA กรณีการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็นกองทรัสต์ SSTRT
SET SST 03 Sep 17:01 SSTPF การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
SET SST 30 Aug 18:14 SSTRT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
SET SST 30 Aug 18:12 SSTRT ความเห็น IFA เกี่ยวกับการพิจารณารองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็น กองทรัสต์ SSTRT
SET SST 26 Aug 18:16 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไขสถานที่ประชุม)
SET SST 23 Aug 17:28 SSTPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31/07/2562
HOI SST 21 Aug 19:32 SST ตั้ง ลิม ที่พพงษ์ประภาส นั่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ มีผล 19 ส.ค.62 วัน/เวลา: 21 ส.ค. 2562 / 18:16:54 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SST
SET SST 21 Aug 18:01 SST แจ้งแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
THAIVI SST 16 Aug 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SST 16 Aug 17:31 SSTRT ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ("SSTRT")
SET SST 16 Aug 17:15 SSTRT แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
KAOHOON SST 15 Aug 17:32 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH-F มูลค่าสูงสุด 8.60 พันลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SST 15 Aug 10:31 SST และบ.ย่อย ไตรมาส 2/62ขาดทุนสุทธิ 3.29 ลบ.
THAIVI SST 14 Aug 23:59 SST พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SST 14 Aug 19:59 SST คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SST 14 Aug 19:58 SST สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SST 14 Aug 19:55 SST งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 14 Aug 18:13 SSTRT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SST 14 Aug 13:19 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไข Template)
THAIVI SST 13 Aug 23:59 SSTPF พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SST 13 Aug 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SST 13 Aug 20:41 SST รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ต่ออายุสัญญาเช่า) และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SSTRT
SET SST 13 Aug 20:34 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT)
SET SST 13 Aug 20:09 SSTPF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) (แก้ไข)
SET SST 13 Aug 19:49 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SST 13 Aug 19:49 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET SST 13 Aug 19:48 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 13 Aug 19:06 SSTPF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET SST 13 Aug 18:52 SSTPF งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SST 13 Aug 17:11 SSTPF แจ้งวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)
SET SST 08 Aug 08:43 SSTPF ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน