TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

#607
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#104
ในสัปดาห์
#104
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
KAOHOON TCAP 10 Jul 09:36 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on July 9, 2020
KAOHOON TCAP 10 Jul 09:36 Top Short-Selling Stocks on July 9, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 10 Jul 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 07:44น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 10 Jul 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 9 ก.ค. 2563 07:47น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด
KAOHOON TCAP 10 Jul 08:07 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 9 ก.ค.63
KAOHOON TCAP 10 Jul 08:07 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 9 ก.ค.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 09 Jul 18:05 หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time) 17:04น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TRUE 3,143,315 11,378.80 3.62 14:2
KAOHOON TCAP 09 Jul 17:32 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 1.76 พันลบ.
KAOHOON TCAP 09 Jul 09:36 Top Short-Selling Stocks on July 8, 2020
KAOHOON TCAP 09 Jul 09:36 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on July 8, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 09 Jul 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 07:45น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 09 Jul 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 8 ก.ค. 2563 07:48น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด
KAOHOON TCAP 09 Jul 08:06 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 8 ก.ค.63
KAOHOON TCAP 09 Jul 08:06 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 8 ก.ค.63
KAOHOON TCAP 08 Jul 18:06 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BEC มูลค่าสูงสุด 208 ลบ.
KAOHOON TCAP 08 Jul 13:07 สรุป SET100 ภาคเช้า TOA บวกสูงสุด 3.42%
KAOHOON TCAP 08 Jul 09:36 Top Short-Selling Stocks on July 7, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 08 Jul 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 07:41น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 08 Jul 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2563 07:44น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด
KAOHOON TCAP 08 Jul 08:06 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 ก.ค.63
KAOHOON TCAP 07 Jul 09:36 Top Short-Selling Stocks on July 3, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 07 Jul 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 07:43น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 07 Jul 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563 07:46น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด
KAOHOON TCAP 07 Jul 07:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 3 ก.ค.63
KAOHOON TCAP 03 Jul 09:36 Top Short-Selling Stocks on July 2, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 03 Jul 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 07:40น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 03 Jul 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 ก.ค. 2563 07:43น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด
KAOHOON TCAP 03 Jul 07:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 2 ก.ค.63
PRACHACHAT TCAP 02 Jul 17:06 บลจ.ทหารไทย จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยปิด 4 กองตราสารหนี้แล้ว 6.8 หมื่นล้าน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 02 Jul 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 07:59น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (
KAOHOON TCAP 01 Jul 09:36 Top Short-Selling Stocks on June 30, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 01 Jul 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563 07:45น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 01 Jul 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563 07:48น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้ง
KAOHOON TCAP 01 Jul 08:06 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 มิ.ย.63
THUNHOON TCAP 30 Jun 17:06 SET ส่องประเด็น เฟ้น 4 หุ้นเด็ด HANA-TCAP-TTW-TU
KAOHOON TCAP 30 Jun 09:36 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on June 29, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 30 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563 08:18น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งห
KAOHOON TCAP 30 Jun 08:06 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 29 มิ.ย.63
KAOHOON TCAP 29 Jun 09:36 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on June 26, 2020
KAOHOON TCAP 29 Jun 08:47 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 26 มิ.ย.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 29 Jun 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563 07:42น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 29 Jun 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563 07:46น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งห
KAOHOON TCAP 29 Jun 08:06 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 26 มิ.ย.63
KAOHOON TCAP 26 Jun 09:36 Top Short-Selling Stocks on June 25, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 26 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563 07:45น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 26 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2563 07:49น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้ง
KAOHOON TCAP 26 Jun 08:06 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 25 มิ.ย.63
KAOHOON TCAP 26 Jun 07:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 25 มิ.ย.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 25 Jun 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563 07:46น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งห
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 24 Jun 18:05 หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time) 17:03น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TCAP 963,800 35,901.55 37.25 10:03
KAOHOON TCAP 24 Jun 17:32 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCC-F มูลค่าสูงสุด 147.23 ลบ.
EFIN TCAP 24 Jun 13:32 เช้าวันนี้มีบิ๊กล็อต 2 หลักทรัพย์ TCAP ซื้อขายสูงสุด 35.90 ลบ.
KAOHOON TCAP 24 Jun 13:32 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TCAP มูลค่าสูงสุด 35.90 ลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 24 Jun 13:31 หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ TCAP มูลค่าสูงสุด 35.90 ลบ.ราคาเฉลี่ย 37.25 บ./หุ้น 12:35น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TCAP มีมูลค่าสูงสุด 35.90 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 37.25 บาท รายงานหลังปิดทำการ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 24 Jun 13:31 หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time) 12:35น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TCAP 963,800 35,901.55 37.25 10:0
KAOHOON TCAP 24 Jun 09:36 Top Short-Selling Stocks on June 23, 2020
KAOHOON TCAP 24 Jun 09:36 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on June 23, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 24 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563 07:44น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 24 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2563 07:49น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้ง
KAOHOON TCAP 24 Jun 07:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 23 มิ.ย.63
KAOHOON TCAP 24 Jun 07:32 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 23 มิ.ย.63
PRACHACHAT TCAP 23 Jun 17:06 ธปท.สั่งแบงก์งดจ่ายปันผลครึ่งแรกมูลค่ารวม 1.43 หมื่นล้าน
ThaiPR.net TCAP 23 Jun 14:31 หุ้น-การเงิน เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินผลกระทบที่มีต่อนโยบายใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทยออกคำสั่ง... 14:28น. –ThaiPR.net นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 23 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2563 07:46น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งห
KAOHOON TCAP 23 Jun 07:06 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 22 มิ.ย.63
KAOHOON TCAP 22 Jun 15:06 KTBST Rates Banking Sector “Neutral” on High BIS Ratio and No Share Buyback Required
BANGKOKBIZNEWS TCAP 22 Jun 15:06 "Financial" Sector (22 มิ.ย.63)
BANGKOKBIZNEWS TCAP 22 Jun 13:06 กลุ่มแบงก์กดดัน
KAOHOON TCAP 22 Jun 11:06 แรงขายถล่มหุ้นแบงก์! เซ่นธปท.สั่งงดจ่ายปันผล-ซื้อหุ้นคืน ฉุดราคาร่วงยกแผง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 22 Jun 11:05 หุ้น-การเงิน ดัชนีกลุ่มแบงก์ร่วงแรง 5.87% รับ Sentiment ลบจากธปท.สั่งงดปันผลระหว่างกาล-ซื้อหุ้นคืน 10:19น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ดัชนีกลุ่มแบงก์ร่วง 5.87% มาอยู่ที่ 286.35 จุด ลดลง 17.88 จุด เมื
KAOHOON TCAP 22 Jun 09:36 Top Short-Selling Stocks on June 19, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 22 Jun 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563 07:38น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 22 Jun 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2563 07:41น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งห
KAOHOON TCAP 22 Jun 07:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 19 มิ.ย.63
HOONSMART TCAP 20 Jun 15:06 โบรกฯ คาด TISCO-KTB กระทบน้อยไม่ปันผลกลางปี – ห่วง KKP-TCAP
KAOHOON TCAP 19 Jun 17:06 สรุุป SET100 วันนี้ TQM บวกสูงสุด 6.49%
BANGKOKBIZNEWS TCAP 19 Jun 16:06 อ่อนตัว
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 19 Jun 12:05 หุ้น-การเงิน MBKET ออก DW อ้างอิง GPSC,PTTGC,GULF,SCB,IVL,STA,ADVANC,KCE,SUPER,AWC,KTC,TASCO,BANPU,MTC,TCAP,BGRIM... 11:06น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั
KAOHOON TCAP 19 Jun 09:37 Top Short-Selling Stocks on June 18, 2020
KAOHOON TCAP 19 Jun 09:37 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on June 18, 2020
KAOHOON TCAP 19 Jun 08:48 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 18 มิ.ย.63
KAOHOON TCAP 19 Jun 08:48 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 18 มิ.ย.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 19 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 07:47น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 19 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2563 07:50น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งห
MANAGER TCAP 18 Jun 18:06 เปิดโผ 17 หุ้นรับอานิสงส์ ลุ้น กนง.หั่นดอกเบี้ย 24 มิ.ย.นี้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 18 Jun 16:05 หุ้น-การเงิน ดัชนีกลุ่มแบงก์ร่วง 2.33% หวั่นธปท.ให้ลดดบ.เพิ่มช่วยลูกหนี้กระทบกำไร 15:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ดัชนีกลุ่มแบงก์ร่วง 2.33% มาอยู่ที่ 306.63 จุด ลดลง 7.32 จุด เมื่อเวลา 14.47 น.นำโ
BANGKOKBIZNEWS TCAP 18 Jun 10:06 'ต่างชาติ' แห่ซื้อบอนด์ไทย วันเดียวทะลัก 1.1 หมื่นล้าน
MITIHOON TCAP 18 Jun 09:37 #บล.หยวนต้า(ประเทศไทย)แนะเก็บ 3 หุ้นกลุ่มแบงก์ KKP, TISCO, TCAP ให้ Dividend Yie...
KAOHOON TCAP 18 Jun 09:36 Top Short-Selling Stocks on June 17, 2020
KAOHOON TCAP 18 Jun 09:36 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on June 17, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 18 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 07:52น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 18 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2563 07:55น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งห
KAOHOON TCAP 18 Jun 08:06 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 17 มิ.ย.63
KAOHOON TCAP 18 Jun 07:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 17 มิ.ย.63
KAOHOON TCAP 17 Jun 12:06 Daily Strategy for Invstors on June 17, 2020
KAOHOON TCAP 17 Jun 09:36 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on June 16, 2020
KAOHOON TCAP 17 Jun 09:36 Top Short-Selling Stocks on June 16, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 17 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563 07:52น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 17 Jun 08:47 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2563 08:03น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้ง
KAOHOON TCAP 17 Jun 08:05 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 16 มิ.ย.63