TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

#145
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#155
ในสัปดาห์
#80
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
KAOHOON TCAP 21 Feb 09:36 Top Short-Selling Stocks on February 20, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 21 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 21 ก.พ. 63 07:38 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 21 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 63 07:44 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการขาย
KAOHOON TCAP 21 Feb 06:31 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 20 ก.พ.62
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 20 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 20 ก.พ. 63 07:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 20 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 63 07:43 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 19 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 19 ก.พ. 63 07:48 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 19 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 63 07:51 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการขาย
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 18 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 18 ก.พ. 63 07:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 18 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 63 07:43 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการขาย
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 17 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 17 ก.พ. 63 07:51 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 17 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 63 07:54 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้
MANAGER TCAP 14 Feb 15:05 ธนชาต อัดโปรฯ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด7%
KAOHOON TCAP 14 Feb 09:35 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 13 ก.พ.63
KAOHOON TCAP 14 Feb 09:35 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on February 13, 2020
KAOHOON TCAP 14 Feb 09:35 Top Short-Selling Stocks on February 13, 2020
KAOHOON TCAP 14 Feb 08:47 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 13 ก.พ.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 14 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 14 ก.พ. 63 07:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 14 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 13 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 63 07:38 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการขาย
BANGKOKBIZNEWS TCAP 14 Feb 08:05 'อีสท์สปริง' เร่งควบ 2 บลจ. กางเป้า 5 ปี เข้าถือหุ้น 100%
KAOHOON TCAP 13 Feb 10:05 Top Short-Selling Stocks on February 12, 2020
KAOHOON TCAP 13 Feb 09:36 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on February 12, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 13 Feb 09:35 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 13 ก.พ. 63 08:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 13 Feb 09:35 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 63 08:07 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้
KAOHOON TCAP 13 Feb 08:47 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 12 ก.พ.63
KAOHOON TCAP 13 Feb 08:47 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 12 ก.พ.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 12 Feb 16:04 หุ้น-การเงิน BLS ออก DW อ้างอิง DTAC,TKN,MTC,SET50 Index,GLOBAL,PTTGC,MINT,TCAP,BDMS... 12 ก.พ. 63 14:49 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิด
BANGKOKBIZNEWS TCAP 12 Feb 12:04 Selective Buy
KAOHOON TCAP 12 Feb 11:05 Daily Strategy for Investors on February 12, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 12 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 12 ก.พ. 63 07:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 12 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 63 07:43 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้
KAOHOON TCAP 11 Feb 17:31 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DTAC มูลค่าสูงสุด 111.50 ลบ.
BANGKOKBIZNEWS TCAP 11 Feb 16:05 ปรับตัวลดลง
KAOHOON TCAP 11 Feb 15:32 หุ้นแบงก์ร่วงยกแผง! วิตกธปท.เตรียมออกเกณฑ์คุมค่าฟีช่วงไตรมาส 3/63
THUNHOON TCAP 11 Feb 13:05 SET 'หยวนต้า' มองอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ กลุ่มแบงก์อาจไม่แย่เหมือนทุกครั้ง แนะเก็งกำไรลุ้นฟื้นตัวอีก 1 เดือนข้างหน้า
THUNHOON TCAP 11 Feb 08:47 SET BBLคาดกำไรปีนี้เพิ่ม5% รอผลดีลอินโดนีเซียดัน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 11 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 11 ก.พ. 63 07:42 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 11 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 63 07:46 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุ
KAOHOON TCAP 07 Feb 18:05 Thai Stock Market Roundup February 7, 2020
THUNHOON TCAP 07 Feb 17:32 Trend การซื้อหุ้นคืนจะมาแรงมากในปี 2563
BANGKOKBIZNEWS TCAP 07 Feb 15:05 ไซด์เวย์ / ปรับฐานบ้าง รอปัจจัยเพิ่มเติม
PRACHACHAT TCAP 07 Feb 13:32 หุ้นไทยวันนี้ ปิดตลาดภาคเช้า -1.77 จุด ดัชนี SET อยู่ที่ระดับ 1,534 จุด
BANGKOKBIZNEWS TCAP 07 Feb 12:31 จับตาร่างงบประมาณปี 63
MITIHOON TCAP 07 Feb 12:05 (แก้ไข) หุ้นแบงก์ชั่วโมงนี้ต้อง TCAP
HOI TCAP 07 Feb 11:32 TCAP ดีด 2.76 % รับข่าวขายหุ้นอายิโนะโมะโต๊ะ วัน/เวลา: 7 ก.พ. 2563 / 10:12:34 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: TCAP
EFIN TCAP 07 Feb 11:06 TCAP บวก 2.30% หลังขาย AJNMT คาดหนุนกำไรพิเศษ Q1/63 ที่ 2.4 พันลบ.
KAOHOON TCAP 07 Feb 11:05 TCAP บวก 2% จ่อบุ๊กพิเศษขายหุ้น “อายิโนะโมะโต๊ะ” ไตรมาส 1/63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 07 Feb 11:04 หุ้น-การเงิน TCAP บวก 2.30% หลังขาย"อายิโนะโมะโต๊ะ"มูลค่า 7.17 พันลบ./เตรียมเข้าสู่ช่วงซื้อหุ้นคืน/เล็งจ่ายปันผล... 7 ก.พ. 63 10:15 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หุ้น TCAP ราคาขยับขึ้น 2.30% มาอยู่ที
KAOHOON TCAP 07 Feb 10:32 TCAP Books ฿7.1bn from the Sale of 6% Stake in “Ajinomoto”
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 07 Feb 10:31 หุ้น-การเงิน TCAP ขายหุ้นทั้งหมด 6% ใน"อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)" มูลค่า 7.17 พันลบ.... 7 ก.พ. 63 08:38 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) แจ้งว่าบริษัทได้ลงนามข้อตกลงการซื้อขายหุ้นบร
KAOHOON TCAP 07 Feb 10:05 TCAP จ่อรับทรัพย์ก้อนโต หลังขายหุ้น “อายิโนะโมะโต๊ะ” เกลี้ยง 6%
PRACHACHAT TCAP 07 Feb 10:05 หุ้นไทยวันนี้ เปิดตลาด -0.46 จุด ดัชนี SET อยู่ที่ระดับ 1,535 จุด
EFIN TCAP 07 Feb 09:36 TCAP ขายหุ้น ''อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)'' ให้ญี่ปุ่น มูลค่า 7,167 ลบ.
THUNHOON TCAP 07 Feb 09:35 SET TCAP ขายหุ้น "อายิโนะโมะโต๊ะ" ที่ถือทั้งหมดให้ “AJICO” มูลค่า 7.16 พันลบ. คาดรับเงินภายในก.พ.นี้
HOONSMART TCAP 07 Feb 08:47 TCAP ขายหุ้น “อายิโนะโมะโต๊ะ” ยกล็อต 6% รับเงิน 7.2 พันลบ.
THUNHOON TCAP 07 Feb 07:32 SET รับเหมา-เเบงก์ เตรียมเฮ!! ลุ้นปลดล็อก พรบ.งบประมาณพรุ่งนี้ผ่านฉลุย
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 06 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 6 ก.พ. 63 07:45 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณกา
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 06 Feb 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 5 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 63 07:49 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุท
BANGKOKBIZNEWS TCAP 05 Feb 15:31 MBK - ซื้อ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 05 Feb 08:46 ต่างประเทศ รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 5 ก.พ. 63 07:41 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 05 Feb 08:46 ต่างประเทศ รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 63 07:44 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธ
KAOHOON TCAP 05 Feb 08:05 เปิด 11 หุ้น SET50 วิ่งสวนตลาดเดือนม.ค.พร้อมสะสมหุ้นพื้นฐานดีราคาถูกเพียบ!
BANGKOKBIZNEWS TCAP 05 Feb 07:05 เปิดโผบจ.ส่อ ‘ซื้อหุ้นคืน’ กลุ่ม ‘แบงก์-โรงกลั่น’ เข้าข่ายสุด
KAOHOON TCAP 04 Feb 10:32 Top Short-Selling Stocks on February 3, 2020
KAOHOON TCAP 04 Feb 10:05 Stocks to monitor-บล.กสิกรไทย
KAOHOON TCAP 04 Feb 09:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 3 ก.พ.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 04 Feb 08:46 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 4 ก.พ. 63 07:45 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 04 Feb 08:46 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 3 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 63 07:49 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 03 Feb 08:46 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563 3 ก.พ. 63 07:33 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 03 Feb 08:46 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2563 3 ก.พ. 63 07:37 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (S
KAOHOON TCAP 31 Jan 10:05 Top Short-Selling Stocks on January 30, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 31 Jan 08:46 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 31 ม.ค. 63 07:46 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 31 Jan 08:46 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 30 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 63 07:50 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (
KAOHOON TCAP 31 Jan 08:05 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 ม.ค.63
THUNHOON TCAP 30 Jan 10:32 SET SCBS คาดดัชนีจะผันผวน มองราคาหุ้นอ่อนตัวเป็นโอกาสซื้อสะสม
KAOHOON TCAP 30 Jan 10:05 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on January 29, 2020
KAOHOON TCAP 30 Jan 10:05 Top Short-Selling Stocks on January 29, 2020
KAOHOON TCAP 30 Jan 09:31 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 29 ม.ค.63
KAOHOON TCAP 30 Jan 09:05 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 29 ม.ค.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 30 Jan 08:46 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563 30 ม.ค. 63 07:42 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 30 Jan 08:46 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 63 07:46 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (
KAOHOON TCAP 29 Jan 10:05 Top Short-Selling Stocks on January 28, 2020
BANGKOKBIZNEWS TCAP 29 Jan 10:04 'ทีเอ็มบี-ทีแบงก์' ลุยควบ '100 สาขา' จบสิ้นปีนี้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 29 Jan 08:46 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 29 ม.ค. 63 07:37 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 29 Jan 08:46 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 63 07:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (
THUNHOON TCAP 29 Jan 07:05 เคาะ TMB
KAOHOON TCAP 29 Jan 06:04 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 28 ม.ค.63
KAOHOON TCAP 28 Jan 12:05 จังหวะสอย! 18 หุ้น “ต่ำบุ๊ก” เซ่นดัชนีทรุด 45 จุด แถม “ดิวิเดนด์ยีลด์” สูงปรี๊ดเกิน 5%
KAOHOON TCAP 28 Jan 10:32 Top Short-Selling Stocks on January 27, 2020
KAOHOON TCAP 28 Jan 10:32 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on January 27, 2020
KAOHOON TCAP 28 Jan 09:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 ม.ค.63
KAOHOON TCAP 28 Jan 09:32 30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 27 ม.ค.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 28 Jan 08:46 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563 28 ม.ค. 63 07:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 28 Jan 08:46 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 63 07:38 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (
BANGKOKBIZNEWS TCAP 27 Jan 12:04 ถูกกดดันจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
KAOHOON TCAP 27 Jan 10:31 Top Short-Selling Stocks on January 24, 2020
KAOHOON TCAP 27 Jan 09:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 24 ม.ค.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 27 Jan 08:46 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 27 ม.ค. 63 07:45 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TCAP 27 Jan 08:46 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 63 07:49 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (
KAOHOON TCAP 24 Jan 10:04 Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on January 24, 2020