TKC : บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
47
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้บริการออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษางานวิศวกรรมในสายงาน (1) ระบบโทรคมนาคม (Telecommunications) (2) ระบบสื่อสารข้อมูล (Data Communications) และ (3) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ในลักษณะรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) รวมถึงให้บริการงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา (Service and MA) และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หุ้นเด่นในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top