TNL : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

#255
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#452
ในสัปดาห์
#566
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TNL 23 Apr 17:18 TNL มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
HOI TNL 09 Apr 18:35 TNL ตั้ง "ธรรมรัตน์ โชควัฒนา" นั่งแท่น รองประธานกรรมการ มีผล เม.ย. 62 เป็นต้นไป วัน/เวลา: 9 เม.ย. 2562 / 17:34:20 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: TNL
SET TNL 09 Apr 17:29 TNL แจ้งแต่งตั้งรองประธานกรรมการ
SET TNL 29 Mar 17:41 TNL แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562
SET TNL 22 Mar 17:42 TNL การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNL 26 Feb 18:31 TNL และบ.ย่อยปี 61 กำไรที่ 195.53 ลบ. เทียบกับปี 60 กำไรที่ 152.12 ลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNL 26 Feb 18:31 TNL ปันผลอัตรา 0.40 บ./หุ้น XD 30 เม.ย.
SET TNL 26 Feb 17:39 TNL การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET TNL 26 Feb 17:37 TNL งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET TNL 26 Feb 17:34 TNL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET TNL 26 Feb 17:34 TNL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET TNL 26 Feb 17:33 TNL การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด
KOMCHADLUEK TNL 08 Jan 19:01 "เครือสหพัฒน์"สานพลังประชารัฐร่วมใจ" ที่กบินทร์บุรี
HOI TNL 18 Dec 19:06 TNL ขายเงินลงทุนใน วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) ให้บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา มูลค่า 1,428,480 ลบ. วัน/เวลา: 18 ธ.ค. 2561 / 17:58:05 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: TNL
SET TNL 18 Dec 17:52 TNL การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ
SET TNL 18 Dec 17:51 TNL แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
BANGKOKBIZNEWS TNL 14 Dec 10:01 OLYMP แบรนด์เชิ้ตอันดับ 1 เยอรมนี ฉลองเปิดสาขาใหม่ที่สยามพารากอน
MANAGER TNL 30 Nov 14:31 “เครือสหพัฒน์” สานพลังภาครัฐและชุมชนชาวลำพูน จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 2
BANGKOKBIZNEWS TNL 29 Nov 07:01 สานพลังภาครัฐและชุมชน จัดงาน 'เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ' ครั้งที่ 2
HOI TNL 14 Nov 18:38 TNLเผยงบรวมQ3/61กำไร36ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร32ลบ. วัน/เวลา: 14 พ.ย. 2561 / 17:28:40 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: TNL
SET TNL 14 Nov 17:11 TNL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET TNL 14 Nov 17:11 TNL การลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด
SET TNL 14 Nov 17:10 TNL การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET TNL 14 Nov 17:08 TNL อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET TNL 14 Nov 17:06 TNL งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
BANGKOKBIZNEWS TNL 26 Oct 06:01 เครือสหพัฒน์โชว์แนวคิด 11 โครงการประชารัฐ
HOI TNL 11 Oct 19:05 บอร์ด TNL อนุมัติ ขายหุ้นสามัญ PB จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ให้บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ วัน/เวลา: 11 ต.ค. 2561 / 17:57:29 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: TNL
SET TNL 11 Oct 17:32 TNL การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ
SET TNL 10 Aug 17:32 TNL การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2561 (แก้ไข)
HOI TNL 10 Aug 09:36 TNLเผยงบรวมQ2/61กำไร48ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร41ลบ. วัน/เวลา: 10 ส.ค. 2561 / 08:29:23 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: TNL
HOI TNL 10 Aug 09:36 TNL จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.35 บาท/หุ้น XD 22ส.ค.61 วัน/เวลา: 10 ส.ค. 2561 / 08:30:48 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: TNL
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNL 10 Aug 09:31 TNL ปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.35 บ./หุ้น XD 22 ส.ค.
SET TNL 09 Aug 20:42 TNL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TNL 09 Aug 20:40 TNL งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET TNL 09 Aug 20:38 TNL การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET TNL 11 May 13:21 TNL แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
HOI TNL 10 May 20:37 TNLเผยงบรวมQ1/61กำไร48ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร46ลบ. วัน/เวลา: 10 พ.ค. 2561 / 19:06:11 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: TNL
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNL 10 May 20:01 TNL และบ.ย่อย ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 48.14 ลบ.
SET TNL 10 May 19:03 TNL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET TNL 10 May 19:02 TNL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET TNL 10 May 17:39 TNL แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
SET TNL 24 Apr 19:08 TNL แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
SET TNL 18 Apr 09:29 TNL การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (วาระที่ 7)
SET TNL 17 Apr 21:00 TNL การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
SET TNL 23 Mar 08:51 TNL การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2561
FACEBOOK TNL 10 Mar 11:41 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q4/60 | EP47 | GREEN NSI GJS TNL SSSC GLAND OHTL HMPRO TCC RICHY CKP BR AQ KAMART KBS TFMAMA TTW CFRESH
FACEBOOK TNL 10 Mar 11:04 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q4/60 | EP46 | PRAKIT UP THL UMI THE TC MATI BGT UMS CHARAN CPH EE LEE GREEN NSI GJS TNL SSSC GLAND OHTL HMPRO TCC RICHY CKP BR AQ KAMART KBS TFMAMA TTW CFRESH
FACEBOOK TNL 09 Mar 21:28 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q4/60 | EP45 | MPG KDH EKH TCOAT HTC SHANG PERM CI ALT LANNA THAI CMR BRR NCH VIBHA SVOA BSBM SENA MM TRU SYNEX UPA KIAT COLOR JTS M KDH PG MM UREKA WORK AGE THMUI PYLON JCT E
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNL 27 Feb 18:31 TNL และบ.ย่อยปี 60 กำไรที่ 152.12 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 205.31 ลบ.
HOI TNL 27 Feb 17:56 TNL เผยงบรวมปี 60 กำไร 152.11 ลบ. จากปี 59 กำไร 205.30 ลบ.
SET TNL 27 Feb 17:55 TNL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET TNL 27 Feb 17:55 TNL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET TNL 27 Feb 17:55 TNL งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
EFIN TNL 21 Feb 08:37 สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 - 24 ก.พ. 2561
SET TNL 19 Feb 19:52 TNL การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNL 19 Feb 19:01 TNL ปันผลอัตรา 0.70 บ./หุ้น XD 4 พ.ค.
HOI TNL 19 Feb 18:03 TNLจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท XD 4พ.ค.61
SET TNL 19 Feb 17:58 TNL การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
KOMCHADLUEK TNL 15 Feb 23:01 ธนูลักษณ์ ทุ่มงบกว่า 50 ล้าน เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “OLYMP"
THAIVI TNL 12 Feb 23:59 TNL พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS TNL 12 Feb 13:01 ทุ่มงบ50ล้านลุย 'OLYMP' แบรนด์เสื้อเชิ้ตยอดขายอันดับ1จากเยอรมนี
MANAGER TNL 01 Feb 14:31 กฟผ.ชวนสวมใส่เสื้อผ้าเบอร์ 5 ช่วยชาติประหยัดพลังงาน
MANAGER TNL 01 Feb 12:01 กฟผ. กระตุ้นคนไทยใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 จำนวน1.7 ล้านตัวประหยัดไฟ
KAOHOON TNL 03 Jan 17:02 ดัชนีปิดตลาด SET-mai
KAOHOON TNL 28 Dec 17:02 ดัชนีปิดตลาด SET-mai
KAOHOON TNL 27 Dec 17:02 ดัชนีปิดตลาด SET-mai
SET TNL 20 Dec 20:04 TNL แจ้งวันหยุดประจำปี 2561