TOPP : บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
20
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
สินค้าอุตสาหกรรม / บรรจุภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายประเภทคือ ฟิล์มพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือฟิล์มพลาสติกแบบม้วน และผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพื่อใช้บรรจุยาสีฟัน

หุ้นเด่นในหมวดบรรจุภัณฑ์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top