Favorite UnFavorite Please Login

WICE : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
57
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือการให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และแบบ Exwork คือการให้บริการรับจัดการขนส่งที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทาง

หุ้นเด่นในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ปฏิทินหลักทรัพย์

08Dec 2021 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top