หมวดธุรกิจ : MAI

#1
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#2
ในสัปดาห์
#2
ในเดือน

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

สถิติการพูดคุยย้อนหลัง

ปฏิทินหลักทรัพย์

25Mar 2019CAZOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
25Mar 2019DCORPXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
25Mar 2019PJWOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
25Mar 2019PLANETOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
25Mar 2019SIMATXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
25Mar 2019STARXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
25Mar 2019UKEMXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
26Mar 2019BMOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
26Mar 2019CIGXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
26Mar 2019CRDOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
26Mar 2019SROPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
27Mar 2019HARNOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
27Mar 2019PORTXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
28Mar 2019ADAMXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
28Mar 2019HPTOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
28Mar 2019KWMOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
28Mar 2019SELICOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
28Mar 2019SSPXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
29Mar 2019ATP30OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
29Mar 2019STIOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
29Mar 2019TACCOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
01Apr 2019SGFXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
02Apr 2019HYDROXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
02Apr 2019NDROPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
02Apr 2019TVTOPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
03Apr 2019COMANXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03Apr 2019DODXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
03Apr 2019RWIXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
03Apr 2019UWCXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
04Apr 2019SPAXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
04Apr 2019THMUIXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
09Apr 2019CHAYOXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
09Apr 2019CHAYOXM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
10Apr 2019CHEWAXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
11Apr 2019ATP30XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
17Apr 2019SELICXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
18Apr 2019BKDXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
18Apr 2019CRDXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
18Apr 2019TPLASXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
23Apr 2019MBAXXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
24Apr 2019YUASAXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
25Apr 2019BIZXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
25Apr 2019UBISXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
26Apr 2019ADBXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
26Apr 2019FLOYDXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
29Apr 2019ECFXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
29Apr 2019MOONGXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
29Apr 2019PORTXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
29Apr 2019STIXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
29Apr 2019TACCXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
30Apr 2019BROOKXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
30Apr 2019BROOKXW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
30Apr 2019KWMXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
30Apr 2019PIMOXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
30Apr 2019SUNXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
30Apr 2019TMXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
02May 2019NETBAYXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
02May 2019PORTXR ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
02May 2019PORTXW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
02May 2019SAAMXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
02May 2019SALEEXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
02May 2019TVTXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03May 2019DCORPXR ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
03May 2019FVCXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03May 2019GTBXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03May 2019MMXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03May 2019PPMXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03May 2019PPSXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03May 2019PSTCXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
03May 2019SWCXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019AKPXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019BSMXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019COLORXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019ITELXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019JSPXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019KXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019NCLXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019SSPXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019TPCHXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07May 2019UKEMXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
08May 20192SXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
08May 2019ARROWXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
08May 2019HYDROXW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
08May 2019RPXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
09May 2019AUXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
09May 2019DODXW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
09May 2019HPTXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
09May 2019JUBILEXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
09May 2019NPKXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
09May 2019TITLEXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
10May 2019KCMXD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
30May 2019HPTXW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

วิเคราะห์ พูดคุย รีวิว หุ้นเด่นล่าสุด

ทั้งหมด Social News
THAIVI K 23 Mar 23:59 K พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI JKN 23 Mar 23:59 JKN พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI PORT 23 Mar 23:59 PORT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI MOONG 23 Mar 23:59 MOONG พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SSP 22 Mar 23:59 SSP พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI TNP 22 Mar 23:59 TNP พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI IRCP 22 Mar 23:59 IRCP พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI COMAN 22 Mar 23:59 COMAN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI OCEAN 22 Mar 23:59 OCEAN พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE 22 Mar 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
FACEBOOK TMI 22 Mar 14:30 @SwinginG Trader : จับ [ตา] Set50 Index Future และ หุ้นเด่น ภาคบ่าย by อ.กาย Swinging Trader . ▶ S50H19 โซนแนวรับ 1080 <- 1086 โซนแนวต้าน 1096 -> 1100 . ▶ หุ้นที่มี Volume ผิดปกติในรอบ 5 วันที่ผ่านมา
PANTIP GSC 22 Mar 14:22 กระทู้ : พ่อคุณ พ่อรูปหล่อ คุณหุ้น GSC ดีจริงๆพ่อคุณ
PANTIP GSC 22 Mar 14:02 กระทู้ : เมื่อกี้ตั้งกระทู้ด่า ไม่พอ ไอ้หุ้นสันขวาน ไอ้หุ้น วรนุช GSC ด่ายันลูกกูแก้