ASEFA : บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

#675
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#726
ในสัปดาห์
#769
ในเดือน
สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประกอบธุรกิจ1) ผลิตและจำหน่ายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Asefa" ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบ และอุปกรณ์ภายในได้ตามความต้องการของลูกค้า และสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์จาก Schneider Electric Industries S.A. และ Socomec S.A. ซึ่งเป็นสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบเฉพาะแบบ (Type-Tested Switchboard) ซึ่งจะผลิตตามแบบ และใช้อุปกรณ์ตามที่บริษัทผู้ให้ลิขสิทธิ์กำหนด 2) ซื้อมาและจำหน่ายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอนโทรล อุปกรณ์ในงานระบบการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น 3) งานบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและงานบริการหลังการขาย 4) งานรื้อถอนโรงไฟฟ้า มีรายได้จากการขายเศษโลหะหรืออุปกรณ์ที่ได้จากการรื้อถอนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ซึ่งดำเนินกิจการโดยกิจการร่วมค้า อาซีฟา ซันเทค ("กิจการร่วมค้า")

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET ASEFA 16 Jan 17:22 ASEFA แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า
SEC ASEFA 04 Dec 18:02 วันที่ 03/12/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 3.32 บาท
SEC ASEFA 04 Dec 18:02 วันที่ 03/12/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.34 บาท
SEC ASEFA 04 Dec 18:02 วันที่ 03/12/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.36 บาท
HOI ASEFA 04 Dec 14:32 ASEFA ตั้ง "ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย" นั่งแท่น กรรมการอิสระ-กรรมการตรวจสอบ มีผล 4ธ.ค.62 วัน/เวลา: 4 ธ.ค. 2562 / 13:10:29 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASEFA
SET ASEFA 04 Dec 12:34 ASEFA แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
SEC ASEFA 21 Nov 18:04 วันที่ 19/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.40 บาท
SEC ASEFA 21 Nov 18:04 วันที่ 19/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.42 บาท
SEC ASEFA 19 Nov 18:02 วันที่ 18/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 3.50 บาท
SEC ASEFA 19 Nov 18:02 วันที่ 18/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 3.48 บาท
SEC ASEFA 19 Nov 18:02 วันที่ 18/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 3.46 บาท
SEC ASEFA 19 Nov 18:02 วันที่ 18/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.44 บาท
SEC ASEFA 18 Nov 18:02 วันที่ 15/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.60 บาท
SEC ASEFA 18 Nov 18:02 วันที่ 15/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 18,000 หุ้นที่ราคา 3.62 บาท
SEC ASEFA 11 Nov 18:02 วันที่ 08/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.84 บาท
SEC ASEFA 11 Nov 18:02 วันที่ 08/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.82 บาท
SEC ASEFA 11 Nov 18:02 วันที่ 11/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 3.78 บาท
SEC ASEFA 11 Nov 18:02 วันที่ 11/11/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 3.80 บาท
HOI ASEFA 11 Nov 16:32 บล.ฟินันเซีย ไซรัส : ASEFA แนะนำ ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 3.50 บ. วัน/เวลา: 11 พ.ย. 2562 / 14:50:28 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASEFA
IAA ASEFA 11 Nov 14:32 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) - ASEFA
THAIVI ASEFA 07 Nov 23:59 ASEFA พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI ASEFA 07 Nov 20:01 ASEFAเผยงบรวมQ3/62กำไร27ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร85ลบ. วัน/เวลา: 7 พ.ย. 2562 / 18:57:35 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASEFA
SET ASEFA 07 Nov 18:56 ASEFA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET ASEFA 07 Nov 18:53 ASEFA สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
GAPfocus ASEFA 07 Nov 18:53 ASEFA แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2019 บริษัทมีกำไรลดลง -68% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET ASEFA 07 Nov 18:50 ASEFA งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
THAIVI ASEFA 01 Nov 23:59 ASEFA พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC ASEFA 16 Oct 18:02 วันที่ 15/10/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.40 บาท
SET ASEFA 15 Oct 13:04 ASEFA การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า
SEC ASEFA 14 Oct 18:02 วันที่ 10/10/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.42 บาท
SEC ASEFA 03 Oct 18:03 วันที่ 02/10/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 19,500 หุ้นที่ราคา 4.58 บาท
SEC ASEFA 23 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.60 บาท
SEC ASEFA 23 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.62 บาท
SEC ASEFA 23 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.64 บาท
SEC ASEFA 23 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 19 Sep 18:03 วันที่ 18/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 19 Sep 18:03 วันที่ 18/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 18 Sep 18:03 วันที่ 17/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 4.70 บาท
SEC ASEFA 18 Sep 18:03 วันที่ 17/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 16,500 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
HOI ASEFA 13 Sep 14:02 ASEFA เผย สุพรรณ เศษธะพานิช ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผล 13 ก.ย. เป็นต้นไป วัน/เวลา: 13 ก.ย. 2562 / 12:58:01 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASEFA
SET ASEFA 13 Sep 12:44 ASEFA แจ้งการลาออกของกรรมการ
SEC ASEFA 12 Sep 18:03 วันที่ 09/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 14,700 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 12 Sep 18:03 วันที่ 10/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 7,100 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 12 Sep 18:03 วันที่ 11/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
THUNHOON ASEFA 12 Sep 12:02 ASEFAครึ่งหลังเข้าไฮซีซัน ตุนBacklogรอรับรู้2พันล้าน
SET ASEFA 12 Sep 00:17 VDO Opportunity Day : ASEFA
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ASEFA 11 Sep 16:31 ASEFA คาดผลงานครึ่งปีหลังดีขึ้นรับไฮซีซั่นธุรกิจเชื่องานประมูลรัฐ-เอกชนเพิ่ม, รับรู้งานในมือต่อเนื่อง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ASEFA 11 Sep 16:31 (แก้ไข) ASEFA คาดผลงานครึ่งปีหลังดีขึ้นรับไฮซีซั่นธุรกิจเชื่องานประมูลรัฐ-เอกชนเพิ่ม, รับรู้งานในมือต่อเนื่อง
HOI ASEFA 11 Sep 16:02 Update:ASEFA คาดผลงานH2/62ดีกว่าH1/62 หลังตุนBacklog 2.02 พันลบ. รับรู้ช่วงที่เหลือ60-70% พร้อมมั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 10% วัน/เวลา: 11 ก.ย. 2562 / 14:53:19 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASEFA
KAOHOON ASEFA 11 Sep 16:02 ASEFA โชว์ Backlog กว่า 2 พันลบ. ลุ้นคว้างานประมูลเพิ่ม คาดผลงานทั้งปีโตเข้าเป้า 10%
TWITTER ASEFA 11 Sep 15:53 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : ASEFA โชว์ Backlog กว่า 2 พันลบ. ลุ้นคว้างานประมูลเพิ่ม คาดผลงานทั้งปีโตเข้าเป้า 10% - https://t.co/05UYKDDXGk
HOI ASEFA 11 Sep 15:32 --ASEFA คาดผลงานH2/62ดีกว่าH1/62 หลังตุนBacklog 2.02 พันลบ. รับรู้ช่วงที่เหลือ60-70% พร้อมมั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 10% วัน/เวลา: 11 ก.ย. 2562 / 14:10:01 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASEFA
HOI ASEFA 11 Sep 15:32 --ASEFA เผยH2/62 เล็งเข้าประมูลงานใหม่มูลค่ารวม 2-3 พันลบ. หวังได้งาน 25-30% วัน/เวลา: 11 ก.ย. 2562 / 14:10:21 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASEFA
HOI ASEFA 11 Sep 15:32 --ASEFA อยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรรายใหญ่ของโลกรับเป็นตัวแทนจำหน่ายสายเคเบิ้ล คาดหวังได้ข้อสรุปสิ้นปีนี้ วัน/เวลา: 11 ก.ย. 2562 / 14:10:40 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASEFA
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 17/01/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 21,000 หุ้นที่ราคา 4.76 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 13/08/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 15/08/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 21/08/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.72 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 23/08/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 4.70 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 26/08/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 3,800 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 26/08/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.64 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 26/08/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.62 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 03/09/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 04/09/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.64 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 04/09/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 04/09/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 05/09/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 06/09/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 10 Sep 20:32 วันที่ 06/09/2019 Miss Thatsane Chaowachiwakaset Purchaseหุ้น ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED (ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 09 Sep 18:03 วันที่ 06/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 09 Sep 18:03 วันที่ 06/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 06 Sep 18:03 วันที่ 05/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 05 Sep 18:03 วันที่ 04/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.64 บาท
SEC ASEFA 05 Sep 18:03 วันที่ 04/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 05 Sep 18:03 วันที่ 04/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 04 Sep 18:03 วันที่ 03/09/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
THAIVI ASEFA 29 Aug 23:59 ASEFA พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC ASEFA 26 Aug 18:03 วันที่ 13/08/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.68 บาท
SEC ASEFA 26 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 26 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.72 บาท
SEC ASEFA 26 Aug 18:03 วันที่ 23/08/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 4.70 บาท
SEC ASEFA 26 Aug 18:03 วันที่ 26/08/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 3,800 หุ้นที่ราคา 4.66 บาท
SEC ASEFA 26 Aug 18:03 วันที่ 26/08/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.64 บาท
SEC ASEFA 26 Aug 18:03 วันที่ 26/08/2562 นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ซื้อหุ้น อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.62 บาท
THAIVI ASEFA 08 Aug 23:59 ASEFA พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
FACEBOOK ASEFA 08 Aug 23:31 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q2/62 — AGE KKC GFPT UVAN PT IVL VNT SMT CSC AMA JCT PIMO NETBAY WP UTP YUASA SAT TNL SINGER SMPC MTI ANAN SONIC AIT APURE PLANET TIP WHA ZEN CKP WHAUP TTW ASEFA SAMCO TPA NDR
HOI ASEFA 08 Aug 19:02 ASEFAเผยงบรวมQ2/62กำไร37.71ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร52.05ลบ. วัน/เวลา: 8 ส.ค. 2562 / 18:01:26 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: ASEFA
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ASEFA 08 Aug 19:01 ASEFA และบ.ย่อย ไตรมาส 2/62กำไรสุทธิลดลงเหลือ 37.72 ลบ.
SET ASEFA 08 Aug 17:58 ASEFA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET ASEFA 08 Aug 17:57 ASEFA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET ASEFA 08 Aug 17:56 ASEFA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)